18. prosince 2007

Schengen je tady

Od. 21. prosince 2007 se další část Evropy transformuje do „revíru bez hranic“ (pamatuje si někdo ze starších stejnojmennou knihu Rudolfa Luskače o lovech v předválečném Rusku?).

Jde o to, že vnitřní hranice zemí velké řady členských zemí EU prostě mizí. O to větší péče musí být věnována vnějším hranicím, takže třeba Slovensko má nyní velkou zodpovědnost za svoji hranici s Ukrajinou. Při cestách do západní Evropy jsme se už brzo po r. 1995 mohli přesvědčit, že třeba celnice mezi Německem a Holandskem byly nejdříve neobsazené, projíždělo se bez zastavení a po pár letech ty průjezdné budky zmizely vůbec.

Pro nás pohraniční chalupáře to znamená, že můžeme v naší oblasti chodit na houby i do německých příhraničních lesů a to kdekoli, tedy nejen po cestách (ale občanku v kapse s sebou). Ovšem pozor - úmluva nemění podmínky ochrany přírody v chráněných územích, takže v 1. zónách národních parků a v národních přírodních rezervacích platí i nadále zákaz pohybu mimo vyznačené cesty. V naší CHKO Lužické hory naštěstí nehrozí žádná omezení. Přímo na hranici zde neleží žádná národní přírodní rezervace nebo jiná území, kam by byl zakázán vstup. Pouze nad dolní Světlou je u hranic přírodní památka Brazilka, ale cesty vedou z obou jejích stran. V Lužických horách se samozřejmě nesmí jezdit motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace, i když zvláště u lesní přehrady Naděje velmi často motoristé toto ustanovení nedodržují.

Jediný sporný bod je zde silnička z Krompachu do německého Jonsdorfu. Ta mohla být dosud využívána jen jako pěší přechod, průjezd vozidel byl zablokován. Německá strana nedávno příjezdovou silnici na své straně kvalitně upravila a zřejmě očekávala, že po zavedení schengenských pravidel bude přechod otevřen i pro motorová vozidla. Ovšem zastupitelé obce Krompach se postavili proti otevření tohoto přechodu pro auta. Zastupitelé chtějí na silnici místo stávajícího hraničního kamene umístit značku pro zákaz vjezdu. Proti uvolnění hraničního přejezdu jsou prý místní chalupáři, kteří zde mají své rekreační objekty.

Prý by zvýšený provoz rušil jejich klid. Nevím …

Je pravdou, že by i pro nás z Trávníka a Naděje otevření přechodu znamenalo velké zkrácení cesty autem do Žitavy, kam je nutno dnes jezdit velkou oklikou buď přes Varnsdorf nebo přes Hrádek nad Nisou. Byl by tento provoz skutečně tak silný a obtížný? Nepřinesl by naopak Krompachu, Mařenicím a dalším místním osadám zisk z německé turistiky? Zatím chodiví Němci k nám putují pěšky nebo na kolech a v létě přispívají k výdělku našich hospůdek a restaurací. Pro starší generaci to samozřejmě není. Uvidíme, jak se situace v Krompachu vyvine. Podle televizního zpravodajství před svátky zřejmě přechod uvolněn bude (až bude k dispozici mechanizace na odstranení tarasících kamenů). Ovšem silnice na české straně je prý zatím způsobilá spíše jako tankodrom a bude rovněž vyžadovat opravu.

Na adrese

http://tinyurl.com/ypsy2k

je turistická mapka, ze které nejen vidíme zmíněnou silnici, ale i značný počet turistických značených cest na německé straně.

Všem čtenářům přeji příjemné vánoce a pohodu do nového roku 2008.


11. prosince 2007

Pitná voda v Trávníku a Naději

Jak víte, v Trávníku je v provozu vodovod (vodojem je na kopci nad Zámečkem), který byl vybudován v r. 1908, kdy žilo v Trávníku mnohem více stálých obyvatel než dnes, ovšem v té době zde jistě bylo i mnoho hospodářských zvířat. Tento vodovod zasahuje až ke kapličce v Naději.

Naděje je odkázána na čerpání vody ze studní.

V Trávníku naopak je studní u domů velice málo a jak ukázal nedávný pokus o navrtání studny, není zde voda ani blízko pod povrchem.

Kromě vodovodu byl v Trávníku malý sběrný řád i nad Zámečkem, kde ovšem sloužil jen pro napájení původního bazénu.

Dokud před léty nedošlo k vykácení lesa vedle Knesplovky, bylo vody dost. Po jeho vykácení byl po několik let vždy v létě, kdy do Trávníku přibyli rekreanti a zalévaly se záhony, vody nedostatek a vodáci ze Cvikova vozili i dvakrát za den cisternu s chlorovanou vodou, kterou napouštěli do vodojemu. Naštěstí byl při průzkumu, který prováděly Uranové doly Hamr, objeven silný pramen na loučce vedle penziónu U Naděje. Pramen byl pomocí elektrického čerpadla napojen na stávající vodovod a problémy byly zažehnány.

Dnes je ovšem u každé druhé chalupy bazén s objemem několika m3 (naštěstí je voda dosti drahá a tak má každý bazén čisticí filtr a spotřeba vody tolik nestoupá).

Zdá se, že regulace čerpání vody z doplňkového pramenu někdy nepracuje zcela optimálně. Trávnický potok totiž začíná jako přepad u vodojemu a v létě se průtok potokem změní třeba dvakrát za den (do vodojemu se zřejmě čerpá více vody než je možno spotřebovat).

Subjektivní hodnocení je, že pitná voda z trávnického vodovodu je výborná. Lze to ovšem potvrdit i oficiálním rozborem. Voda plně vyhovuje zákonu 258/2000 Sb. a vyhlášce MZe ČR 252/2004 Sb., které se týkají pitné vody.

Indikátorem fekálního znečistění vody je přítomnost bakterií Escherichia coli, koliformních bakterií a enterokoků. Poslední rozbor vody z našeho trávnického vodovodu plně vyloučil toto znečistění.

I další parametry (přítomnost mikroorganismů, kovů, pesticidů, chlorových látek, dusičňanů, radioaktivních látek a d.) jsou v normě a to buď nulové nebo u dolních povolených mezí. Naše voda je velmi slabě kyselá (má pH 6,18).

Takže dobrou chuť !

A kvalita piva? – Ta záleží na hospodských a jejich péči o trubky.


1. prosince 2007

Turistika v okolí

Území České republiky patří mezi země s nejdokonalejší a nejhustší sítí turistického značení pro pěší turistiku. První turistická trasa byla vyznačena už v r. 1889.

V našem okolí jsou turistické značkované cesty (viz obr.):

červená – z Tolštejna po hranicích k Luži, přes Horní a Dolní Světlou na Krompach a dál přes hájovnu Šestku k Rynolticím

- v Horní Světlé se k ní připojuje rovněž červená, vedoucí přes Rousínov z Klíče

modrá – ze Cvikova přes Kalvárii, Trávník, Antonínovo údolí do Mařenic a dále přes Babiččin odpočinek pod Hvozd

žlutá – z Jedlové kolem Nové Hutě na přehradu, přes Hamr do Mařeniček (kolem rašeliniště) a do Jablonného v Podještědí

zelená – z Luže k sirnému prameni u Huťské silnice

Evropské dálkové trasy jsou turistické trasy evropského významu, procházející řadou zemí.

Českou republikou prochází dálková trasa E3 Evropské turistické asociace podél naší severní hranice (i přes naše Lužické hory - Křížový Buk, Jedlová, Lesné, Luž a dál do Jizerských hor) - viz obr.. Tato trasa vede ze Španělska přes Francii, střední Evropu až na Balkán.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]