30. května 2008

Německý spolkový stát Sasko vede Lužický Srb

Když jsem zde nedávno psal o Horní Lužici, zmiňoval jsem, že tato oblast tvoří součást německé spolkové země Sasko.

Předsedou saské zemské vlády byl 29.5.2008 zvolen Lužický Srb Stanislaw Tillich (viz obr.). Kandidoval za CDU. Přísahu v Zemském sněmu Saska přednesl jak německy tak lužickosrbsky.

Mělo by to být povzbuzení pro tuto národní menšinu v našem sousedství.

Zajímavé na jeho zvolení je i skutečnost, že je to od sjednocení Německa i první zemský ministerský předseda Saska, který je původem z NDR. Ti předcházející byli z Německa západního.

Stínem kolem jeho zvolení 66 hlasy ze 121 hlasujících je to, že jediného protikandidáta, který dostal 11 hlasů, postavila neonacistická NPD.


28. května 2008

Ty dálkové pochody

Za našeho mládí byly oblíbené dálkové pochody – kromě toho nejslavnějšího „do Prčic“ se chodilo na 50 až 100 km dlouhé pochody v různých končinách republiky.

Mimochodem – asi se dneska už neví, jak prozaicky vznikl pochod do Prčic. Na konci padesátých let byl náš spolužák z VŠD Karel Kulle – už je bohužel řadu let na pravdě Boží – velice aktivním turistou (zápočtové cesty, dálkové pochody, orientační závody – tehdy byla turistika zrovnoprávněna s ostatními sporty a udělovaly se v ní i výkonnostní třídy). No a dotyčný měl v Prčici babičku. Jednou zlákal několik kamarádů, že půjdou za babičkou z Prahy pěšky. Protože Karel pracoval i v tehdejším pražském ústředí vysokoškolského sportu, prosadil, že další rok se pochod opakoval již pod hlavičkou odboru turistiky Slávie VŠ Praha. Akce se rozběhla a trvá dodnes.

V naší krajině se pro dálkové pochodování připravuje dokonce mezinárodní trasa – z Nového Boru do německého Lückendorfu. Pod názvem Cesta k sousedům vznikne jako společný projekt měst Nový Bor a Oybin stezka pro pěší a cyklisty – součástí projektu bude i lávka pro pěší a cyklisty přes silnici mezi Svorem a Cvikovem, kde by silný provoz turisty ohrožoval. Stavba bude financována z programu přeshraniční spolupráce EU. Jen vybudování lávky přijde podle odhadů asi na 12,5 milionu korun. Stavba lávky má začít ještě letos, celá trasa by měla být dokončena do r. 2010.

Přes hranice by měla stezka procházet pod Hvozdem, v místě nazývaném Kammloch.

Na přiloženém obrázku je německá turistická stezka podle našich hranic.


25. května 2008

Skalní náhon v Antonínově údolí

Ve článku na tomto blogu z 27. června 2007 jsem zmiňoval staré náhony do mlýnů a pil, které byly někdy v 19. století vytesány do skal.

Podívali jsme se do náhonu, který byl tehdy zmíněn jako čtvrtý – z dávno zrušeného rybníka po levé straně silnice mezi Trávníkem a Mařenicemi odbočoval krátkou stokou, která ústí před silnicí do chodby, vytesané ve skalách.

Před 40 lety jsme si troufli prolézt náhon celý (včetně úseku pod silnicí, kde se muselo lézt po čtyřech). Dnes jsme do náhonu vlezli prvním vstupem (skalním oknem) za silnicí. Nejprve se kvůli nízkému stropu musí postupovat v podřepu. Za třetím oknem (do náhonu vedou celkem čtyři okna) – došlo zřejmě při kácení stromů na stráni nad náhonem k provalení stropu, ale i tento kousek je průchozí. Dále se strop zvyšuje a průchod je celkem snadný – viz první obrázek. Náhon pak vychází ze skal ven u bývalého mlýna, ze kterého kromě základů a jednoho skalního sklípku již nezbylo nic.

Tento sklípek obýval před několika málo lety jeden místní bezdomovec, který ho docela slušně zařídil. Dnes ovšem ruce vandala místo úplně zničily – viz druhý obrázek. Místo prý patří MÚ v Mařenicích a zasloužilo by si úklid. Přes upozornění ze strany CHKO se ovšem nic neděje.


3. května 2008

Okna – oči do chalupy

V našich chalupách bývala jednoduchá okna. Někdy se pro zimní období zevně na rám okna nasazovalo druhé lícové okno, ve kterém byla pro větrání otevíratelná jen jedna samostatně zarámované tabulka. V novějších chalupách byla okna špaletová, spojená deskovým rámem okna.

Nyní ve snaze o úspory energie se hodně chalupářů snaží původní netěsnící dřevěná okna nahrazovat moderními s dvojsklem. Dnes už je k dispozici řada zkušeností.

U zdvojených jednoduchých oken se běžně stává, že pokud se zvýšená vlhkost z místnosti (např. při vaření) dostane do meziprostoru zdvojeného okna a narazí na chladné jednoduché vnější sklo, zkondenzuje na něm a okno se nám orosí. Že to neprospívá dřevěným rámům, je očividné.

Proto je lepší, aby se jednoduché sklo vnějšího okna nahradilo dvojitým (vakuovým nebo s plynovou mezivrstvou). Pak je teplota na vnitřním skle vyšší a ke kondenzaci nedochází.

Použití jednoduchého okna s dvojsklem je samozřejmě zlepšením proti původním netěsným oknům s jednoduchým sklem, ovšem poměrně tenký rám nenavazuje dostatečně na stěnu. Proto jsou ideální zdvojená okna, kdy vnější okno má sklo dvojité. Pokud je v místnosti teplota 20 oC a venku – 15 oC, je v prostoru mezi okny teplota asi uprostřed tohoto rozmezí. Pokud bude pro vnější okno použito dvojsklo, bude mezi okny teplota až 10 oC. Pak už kondenzace nevznikne.

Příliš se nedoporučuje náhrada oken v chalupě okny plastovými. Chalupa byla koncipována na provětrávání, které je při pouze víkendovém provozu a při použití oken s plastovými rámy nedostatečné – i mikroventilace totiž nestačí.

Takže můžeme shrnout – optimální jsou dvojitá okna s dřevěnými rámy a s dvojitým sklem vnějšího okna.

Zde se nabízí rychlá metoda na provedení této úpravy – na našem trhu jsou firmy, které nabízejí výměnu jednoduchých skel ve vnějších oknech za utěsněná dvojitá skla s plynovou mezináplní,vložená do pomocného plastového rámečku (viz obrázek). Výměna se po předchozím vyměření provede během jednoho dne – staré sklo se vyndá, osazovací drážka se vyčistí, případně vybrousí a nové dvojité sklo ve zmíněném rámečku do vloží do drážky, přišroubuje se do původního dřevěného rámu, šrouby se zakryjí pohyblivým platovým krytem a vložené dvojsklo se zevnitř utěsní silikonovým tmelem. Výměna skla v devíti oknech jedné chalupy v Trávníku trvala jen asi 5 hodin. Vzhled po vsazení dvojitých skel je na druhém obrázku, zbývá okno natřít na bílo a je "vymalováno".


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]