29. července 2008

Výlet bez hospody?

To zvláště pro pány dohromady nejde.

Pokusíme si udělat rekapitulaci okolních hospod, aby bylo možno si plánovat výlety. Pochody z dob mládí, kdy se na hospodský okruh vycházelo z nádražní restaurace v Jedlové, jsou již minulostí, takže se soustředím jen na hospody a restaurace v bližším okolí Trávníka a Naděje.

V Trávníku je nadále v provozu penzión U Naděje, kde se čepuje budějovické pivo. Penzión Zámeček má nyní stravování jen pro své smluvní hosty. Původní restaurace u silnice Cvikov – Mařenice (kde bývaly i taneční zábavy) byla před lety změněna na provozovnu družstva INVA, před asi 10 – 12 lety zde byla zřízena malá sklárna na průmyslové sklo pro automobily. Nyní byla zrušena a objekt je volný.

V Naději bývaly až 3 hospůdky, ale asi naposledy před válkou. Kde je jim konec!

To samé platí pro Hamr, tamní restauraci známe jen z historických fotografií. Mnoho hospod zaniklo i u hranic v Horní a Dolní Světlé (Brazilka, Franz Josef Höhe, Jánské kameny či restaurace na Krkavčích kamenech) nebo na zeleném vrchu u Cvikova (Schillerova vyhlídka, Švýcárna).

Restauračními velmocemi jsou ovšem další obce směrem k německým hranicím. Je to i díky německé turistice, kdy je pro Němce i při současné stoupající hodnotě naší koruny výhodné se stravovat a popíjet u nás.

V Mařenicích jsou restaurace tři – Hasky (zde je atrakcí to, že ani dvě židle v lokále nejsou stejné), dále Břicháčkovic ubytovací hostinec U tří lip (Plzeň, Gambrinus, Kozel) a U Goga (na tuto restauraci se doptáte i jako na Budvarku nebo na restauraci U mačety).

Na křižovatce silnic, kde odbočuje silnice do Krompachu, bývala restaurace, kde se ještě v šedesátých letech pořádaly taneční zábavy. Také tato restaurace už desítky let neexistuje.

V Krompachu je restaurace u otočky autobusů a dále restaurace Na Vyhlídce (u cesty přes les do Dolní Světlé).

V Dolní Světlé je především tzv. Stará hospoda (kdysi hotel Schäffer), dále pensión Světlá (známý též podle majitele jako Dvořákův penzión) a restaurace Na celnici (podle bývalých majitelů známý jako U Jirky a Nataši).

Kdysi byla velká restaurace na Krkavčích kamenech (přímo u hranic po cestě z Dolní Světlé - viz obrázek).

V Horní Světlé a v její součásti - osadě Myslivny - je též několik restaurací, vzniklých až v nedávné době z bývalých podnikových rekreačních středisek, např. penzión Lužánek. U velkého parkoviště u osady Myslivny (výchozí bod pro výstup na Luž) je velká chata Luž s restaurací a útulná Horácká bouda.

V Heřmanicích je to především Ranč Malevil, kde kromě velké restaurace je i pizzerie a další restaurace, zařízená v africkém stylu (viz druhý obrázek) s využitím výdobytků z afrických cest majitele ranče. Dále je v Heřmanicích Česká hospoda (restaurace čepuje Plzeň a Gambrinus) s halou na bowling. V poslední době k České hospodě přibyla i dependence s 28 pokoji na dolním konci Heřmanic. V Heřmanicích jsou i další dvě menší hospůdky.
Za zmínku stojí i penzión Pod Milštejnem, který je v Rousínově. Čepuje se zde Budvar (a mívali i Svijany)


22. července 2008

Jeskyně v našem okolí

Nejznámější je samozřejmě ledová jeskyně na severním svahu Suchého vrchu. Jeskyně je chráněné jako přírodní památka. Před rokem 1980 byla jeskyně veřejně přístupná, což vedlo k jejímu poškozování. Proto je nyní uzavřena mříží a pro veřejnost je do ní přístup jen jednou za rok, obvykle při akci Noc netopýrů, pořádané CHKO Lužické hory. Jeskyně je vlastně pouze prostorem v mohutném suťovém poli, které se občas sesune. Dno jeskyně je asi 6 m pod úrovní vstupu a délka je asi 30 m. Z par a z prosakující vody se v jeskyni tvoří led, který před lety vydržel i celý rok. Dnes vytvořený led, vzhledem k úbytku lesního porostu nad jeskyní, v letních měsících roztává. Málokdo ví, že několik metrů západně od ledové jeskyně je druhá malá jeskyňka.

Další jeskyně jsou pod hradem Milštejn. Přímo v suti za skalní branou je jeskyně, dlouhá asi 14 m. Jeskyně, nazývaná Kovárna, je na východním svahu Milštejna. Celkové délka jeskyně je asi 45 m, část – chráněná uzamykatelnou mříží, slouží jako zimoviště netopýrů. V přilehlém nižším hřbítku je malá jeskyně (Nová Kovárna), složená ze 3 komor, kde lze při stěně vidět nedokončený mlýnský kámen.

Známá je jeskyně Vinný sklep (vyznačeno i na turistických mapách) na svahu kopce Kobyla. Začíná pod širokým převisem a je dlouhá asi 7 m.

Jeskyně je i na jihozápadním svahu Trávnického vrchu. Je to puklinová jeskyně o délce asi 10 m a výšce skoro 5 m.

Kdo by měl zájem o více podrobností nebo o jeskyně v širším okolí, měl by si opatřit knihu autorů Brzák, Fabiánek, Havránek Podzemí Šluknovska a Lužických hor, která vyšla v loňském roce. V knize (obsahuje i plány a fotografie popisovaných jeskyní) jsou popsány i ve skalách vytesané náhony bývalých mlýnů, o kterých jsem se zmiňoval v příspěvcích z 27.6.2007 a 25.5.2008.


18. července 2008

Je nutno jít s dobou

A doba - tedy Evropská júnie - si žádá třídění odpadů. I my v Trávníku a Naději odpady třídíme, slovutný MÚ Cvikov nám na to pořídil kontejnery. Má to jen jednu chybu. Pro směsný odpad jezdí každý čtvrtek "popelářský" vůz, pro sklo, papír a umělé hmoty se jezdí nepravidelně. Výsledek je ten, že tyto kontejnery "přetékají", pokud pomineme negramoty, kteří tento týden vložili do kontejneru na sklo plno krámů včetně matrací (kdyby uvážili, že matrace už nejsou plněny žíněmi jako kdysi, ale umělohmotnými vlákny či molitanem, tak je mohli dát snad do plastů, ale do kontejneru na sklo?).
To my v hospodě U Naděje třídíme taky odpady - nevěříte? Doloží vám to obrázek - akorát, že to teče do jednoho žlábku. Al
e respektují to i němečtí hosté - bodejť, ti jsou nařízení zvyklí poslouchat.

16. července 2008

Kaple na Mařenické Kalvárii

Málokdo zná tuto kapli – dnes již ruinu. Před více než 40 lety jsme se s kamarádem Jiřím rozhlíželi z vrcholu Milštejnu a na kopečku na Mařenicemi jsme zahlédli jakousi stavbu. Protože jsme o ničem takovém neslyšeli, vydali jsme se zjistit o co jde. Na malém kopečku (nad bývalou hospodou „U plukovnice“) jsme našli zchátralou kapličku hodně již zakrytou lesním porostem. Tehdy ještě v podstatě stále celá i když s propadlou střechou. Dnes z ní zbývá jen jedna stěna a přístupové schody. Jak poutní kaple kdysi vypadala - viz první obrázek.

Podle pramenů byla postavena někdy kolem r. 1750 a v r. 1865 renovována. Ke kapli vedlo schodiště s řadou soch a chodívaly sem procesí.

Na web stránkách http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php se můžeme dozvědět více.

Dobrou informací je, že MÚ Mařenice nedávno vypsal soutěž na obnovu kaple – obnova by měla proběhnout v l. 2008 – 2009 a na obnovu byla stanovena orientační cena cca 1,5 mil. Kč (zčásti se jedná o dotaci z fondu EU).

Na Fakultě architektury ČVUT zpracoval v uplynulém školním roce zajímavý projekt rekonstrukce této kaple posluchač Marek Pavlas (viz obrázek dnešního a projektovaného stavu).


13. července 2008

Občanské sdružení

Již řadu let pracuje naše Občanské sdružení Trávník a Naděje. Na svých pravidelných letních členských schůzích se projednávají (za účasti zástupců Městského úřadu Cvikov) problémy, které nás trápí. Občas se najde i rychlé řešení, jako například vloni, kdy bylo v zatáčce silnice u bývalého konsumu v Trávníku instalováno zrcadlo. Letos nás zaměstnanci Služeb města Cvikova mile překvapili, když kolem silniček a cest v Trávníku a v Naději vysekali trávu a vyčistili příkopy.
Občanské sdružen
í ovšem využívá příjem z členských příspěvků i tak, že pořídilo pro své členy užitečné věci. Je tak možno si zapůjčit soupravu pro čistění komínů, hliníkový výsuvný žebřík s dosahem až 7 m a nejnověji (viz obrázek) i hliníkové skládací lešení s dosahem do 5,5 m.
Vy, kteří ještě nejste členy, nepříjdete mezi nás?
Čím víc
nás bude, tím větší váhu bude naše rozhodování mít a tím více prostředků na užitečné věci budeme mít. Přihlaste se u p. Rutara nebo pí. Švecové.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]