23. května 2009

Posezení v Naději

V Naději přibývají hezká místa k posezení a rozhledu.
U křížku vedle silničky přibyly lavičky z otesaných klád.
Na skalním výběžku nad kapličkou v Naději u cesty na Křížek (Havraní skály) zase přibyla lavička i s fotografickým panoramatem výhledu z tohoto místa (směrem na Hvozd).

21. května 2009

Květen – čas rododendronů

A Lužické hory jsou zase oblastí, kde jsou rododendrony dávno doma. Rododendrony a azalky se podle české botaniky společně řadí do rodu pěnišníků. Rododendrony jsou neopadavé, se stále zelenými kožovitými listy, kdežto azalky jsou opadavé s tenčími listy. Mají rády polostín, ale tam, kde bývá vyšší sněhová pokrývka (což Lužické hory bývaly), snesou i slunná stanoviště. Na jaře při rašení a před příchodem zimy vyžadují značnou závlahu. Doporučuje se po odkvětu odstraňovat květenství, aby se rostlina nevysilovala tvorbou semen, ale v našem okolí známe rododendronová houští, kde se o olamování odkvetlých květenství nedá mluvit a přesto jsou každoročně obaleny stovkami květů. Rododendrony jsou jen mělce zakořeněné a nesmí se proto okopávat, jen přidávat ke kořenům substrát pro rododendrony (k dostání v kutilských hypermarketech). Mají rády kyselou a vlhkou půdu. Prospívá jim borová hrabanka. Rododendrony jsou velkokvěté vysoké i nízké, ale i drobnokvěté nízké, vhodné i do skalek (Rododendron impeditum). Pěstují se v řadě barevných odstínů. Ještě barevnější jsou azalky, které jsou i méně náročné na půdu a jsou i zimovzdorné.

V Evropě se pěnišníky objevily asi před 300 lety. Jsou horského původu (vzpomeňme si na fotografie z Himalájí nebo z japonských hor). U řady chalup v našem okolí rostou už možná stovku let, ale někteří dnešní chalupáři se jim výrazně věnují. Takže pár obrázků na dokreslení.


17. května 2009

Autorally v Lužických horách

Pro milovníky rychlé jízdy může být zajímavá informace, že relativně v blízkosti naší končiny se již řadu let jezdí autorally. Je to Thermica Rally Lužické hory První ročník odstartoval v roce 1980. Po odjetých sedmi ročnících byla tradice pořádání této soutěže na dvacet let přerušena. V roce 2005 došlo na obnovení tradice a soutěž letos odstartovala po jedenácté. Soutěž se koná na Trojmezí (Česko, Německo, Polsko) se startem a cílem v Hrádku na Nisou. Závod se jel na jedné z nejkrásnějších českých tratí. Na dva průjezdy úsekem Jasna Gora rally premiérově zavítala i na polské území. Bezpečnosti diváků je po nedávných zlých zkušenostech věnována na této akci mimořádná pozornost. Dokonce vedení soutěže odložilo start a vyslalo do exponovaného místa pořadatelskou posilu v rámci zachování bezpečnosti. Letos soutěž proběhla ve dnech 1. a 2. května 2009. Celkem šestaosmdesát posádek z původně 128 odstartovaných dokončilo bezesporu náročnou trať se sedmi rychlostními zkouškami. Letošní Thermica rally zažila českou i evropskou premiéru vozu Toyota Corolla íS2000. Jedná se o vůz postavený v Jihoafrické republice. Tato novinka však skončila v poli poražených, když vítězi se stala posádka Orsák a Vajík na voze Mitsubishi Lancer. Takže, přátelé burácejících motorů, hlídejte si termín příštího ročníku.

Na obrázku je mapka trati.


1. května 2009

Daň z nemovitostí

Letos budeme poprvé platit nově daň z nemovitostí. Daň se obecně skládá z daně z budov a z daně z pozemků.
Základem daně ze stavby nebo bytu v soukromém vlastnictví je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Základní sazby daně jsou diferencovány podle účelu využití stavby. Dále se sazba upravuje podle počtu nadzemních podlaží. Základní sazba se dále upravuje korekčním koeficientem (daným zákonem) podle velikosti obce, ve které stavba je. Tento koeficient mohou obce vyhláškou zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o 1-3 kategorie.

Od r. 2009 může obec obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Pro stavby v obci Cvikov a s ní spojených územních částech je stanoven korekční koeficient 1,5 a vyhláškou č. 1/2008 byl místní koeficient stanoven na 2.

U daně z pozemků je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku v m2 (k 1. lednu zdaňovacího období) průměrnou cenou půdy na 1 m2 stanovenou v příslušné vyhlášce. Základní sazba u stavebních pozemků se opět upravuje korekčním koeficientem podle velikosti obce, kde se stavební pozemek nachází. Pro stavební pozemky rovněž platí znásobení vypočtené částky daně místním koeficientem jako u staveb.

Pokud došlo ve vlastnictví nemovitostí ke změnám, je nutno podat vždy do 31. ledna daného roku přiznání a to podle stavu k 1. lednu. Během roku se ke změnám nepřihlíží. Pokud nepřevyšuje daňová povinnost 5 tisíc Kč, je nutno ji zaplatit jednorázově do 31. května. Pokud nedošlo ke změnám, daňové přiznání se nepodává. Místně příslušný Finanční úřad (v našem případě v Novém Boru) obvykle před termínem splatnosti rozesílá složenky s uvedením vyměřené daně.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]