29. září 2009

Kostely – Cvikov a okolí

Když právě v Česku proběhla návštěva papeže, mohli bychom něco napsat o kostelech v našem okolí.

Už v prosinci 2006 jsem psal o historii cvikovského kostela sv. Alžběty. Existence cvikovského kostela je zmíněna už v r. 1367. Dnešní jeho barokní podoba byla v r. 1868 zrestaurována. Kostel stojí v parčíku, vzniklém z bývalého hřbitova (jistě slušnějším způsobem než jakým v r. 1969 proběhla likvidace hřbitova v Naději). Viz první obrázek

Do farního obvodu tohoto kostela patří i kaple ve Svoru (Nejsvětější Trojice), kaple v Trávníku (sv. Jana Křtitele) a kostely v Krompachu (14 sv. pomocníků, postavený v r. 1782), v Kunraticích (Povýšení sv. Kříže, postavený v r. 1833) a v Lindavě (sv. Petra a Pavla, postavený v r. 1702). Poslední tři kostely mají i varhany.

Ve cvikovském kostele se pořádají bohoslužby mimo pondělí a soboty každý den, ve Svoru dvakrát za měsíc, v Kunraticích jednou měsíčně, v Lindavě jednou za rok (na svátek Petra a Pavla) a v Trávníku dvakrát ročně (na svátky narození a umučení sv. Jana Křtitele). V Krompachu se bohoslužba koná jen o prázdninách po předběžné dohodě.

Mařenice dnes mají kostel Sv. Maří Magdaleny (zpopularizované v románu a filmu Šifra Mistra Leonarda) a nově vysvěcenou kapli nad jižní částí obce na Kalvárii. O zpustošení a obnově kostela v Mařenicích jsem tu psal v srpnu 2008, o kapli na mařenické Kalvárii v červenci 2008 a o průběhu její obnovy v prosinci 2008. Nedávno, 5. září 2009, byla kaple slavnostně otevřena. Protože byl z jejího okolí odstraněn stromový nálet, je nyní tato kaple viditelná z dalekého okolí. Viz druhý panoramatický obrázek

V trávnické kapli se při poslední bohoslužbě 29. srpna konal i křest tří dětí z Trávníka. Viz třetí obrázek


21. září 2009

Jedno nebezpečí je pryč

Už delší dobu jsme se s nedůvěrou dívali na suchý strom u silnice prakticky v místě, kde jsou směrem od Cvikova tabule s názvem Trávník. Komplikací byla skutečnost, že jeho rozsochou procházelo elektrické vedení a po protější straně silnice byl na sloupech rozvod místního osvětlení.

Minulý týden na suchý strom došlo. Za účasti policie a pracovníků rozvodných závodu byl odstraněn.

Akce proběhla obdivuhodně rychle (trvala snad jen hodinu) , policie silnici uzavřela, montéři odpojili a sundali obě ohrožená vedení, na silnici umístili několik pneumatik (aby nedošlo k poškození asfaltu) a strom se poroučel. Pak bylo otázkou malé chvíle, aby kmen rozřezali na špalky, odkutáleli je ze silnice a nakonec pověsili a připojili dráty.

Dva obrázky akci dokladují. Na prvním je ještě vidět suchý strom a odpojování elektrického vedení. Na druhém je už strom rozřezáván na špalky.


14. září 2009

Žaluji

Již jsem zde zmiňoval, že starý hřbitov v Naději byl v šedesátých letech obětí vandalů a že byl následně v r. 1969 na žádost MNV Cvikov zlikvidován (údajně technikou sovětských vojsk). Dostalo se mi do rukou pár starých fotografií výsledku této likvidace – a musím říci, že jsem se zastyděl. Takový způsob neúcty k mrtvým je otřesný. V té době jsem zde nebyl a dodnes jsem předpokládal, že náhrobky byly sejmuty a hřbitov pak zasypán. Podle přiložených fotografií se jednalo o bezohledné vybagrování hrob nehrob, kost nekost ….

Žijí-li ještě dnes tehdejší funkcionáři MNV Cvikov, měli by se alespoň dodatečně zastydět.


6. září 2009

Noc s netopýry

V pátek 4. září se u Ledové jeskyně konala už po třinácté Noc pro netopýry. Účast byla slušná. Dva stánky s exponáty a promítáním byly u přehrady, jeden byl u ledové jeskyně. Ledová jeskyně zpřístupněná nebyla, ale údajně se díky uzavření led uvnitř pozvolna obnovuje.

Bohužel byla značná zima a tak netopýři neprojevovali zájem se proletět. Jednoho pochroumaného netopýra, který je v péči pořadatelů, si mohli účastníci prohlédnout zblízka. Při ukončení akce už hustě pršelo.


1. září 2009

Pro milovníky motocyklů

Tuto sobotu 5.9.2009 se koná nedaleko od nás - v Krásné Lípě - sraz slavných značkových motocyklů Böhmerland / Čechie. Většina z nás si tento mimořádně dlouhý motocykl připomene.

Program je následující:


8:30 Start I. etapy spanilé jízdy od hotelu JEF
9:00 Přejímka a výstava motocyklů v Krásné Lípě
10:00 - 10.30 II. etapa z Krásné Lípy do Varnsdorfu
12:00 - 12.30 III. etapa z Varnsdorfu do Rumburka
13:15 - 13:30 IV. etapa z Rumburka do Starých Křečan
14:00 - 14:30 V. etapa ze Starých Křečan do Šluknova
15:00 - 15:20 VI. etapa ze Šluknova do Kunratic
15:40 - 16:20 VII. etapa z Kunratic do Doubic
16:30 Slavnostní zakončení s programem u hotelu JEF

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]