22. listopadu 2009

Veselé historky (ne z natáčení, ale z chalupaření) IV


10. listopadu 2009

Daně z nemovitostí

Jak jsem psal na blogu 1.5.2009, pro r. 2009 se nám zvýšila daň z nemovitostí, protože byl uplatněn zákon a zaveden byl pro všechny nemovitosti navyšovací místní koeficient 2 (jednalo se o vyhlášky města Cvikov č. 1/2008 a následně 2/2009).

Ovšem v rámci letošních vládních protikrizových opatření (tzv. Janotův balíček) byla daň z nemovitostí (s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků) zvýšena na dvojnásobek. Pokud by navíc platil místní koeficient, zvyšovalo by nám to v příštím roce dále letošní již zvýšenou částku. Protože si tohoto důsledky byla vláda vědoma, umožnila, aby obce místní koeficient pro příští rok upravily (Cvikov byl ještě rozumný – místní koeficient totiž mohl být stanoven od dvou až do 5).

Vyhláškou č. 3/2009 z 29.10.2009 se zastupitelstvo města Cvikov rozhodlo místní koeficient od r. 2010 opět zrušit. Pokud tedy nedojde k dalšímu vládnímu zásahu, budeme v příštím roce platit dokonce o něco méně než letos (místní koeficient odpadá a daň narůstá jen u staveb a stavebních pozemků). Protože však rozhodující suma je právě daň ze staveb a stavebních pozemků, bude to snížení jen nepatrné.


9. listopadu 2009

Prořezávání je samoobslužné

Pokud jste si mysleli, že se o nápravu zarůstání větví do elektrického vedení má starat provozovatel, hluboce se mýlíte. Podle oznámení ČEZu (publikovaného na stránkách města Cvikova) je to povinnost vlastníků pozemků a dokonce se tento prořez má uskutečnit od 1.10. do 15.11. tohoto roku. Moc času nám tedy nezbývá ... Přečtěte si výňatek z výzvy ČEZu sami:

Povinnost, dodržovat ochranné pásmo kolem vedení elektrického napětí, vyplývá pro vlastníky pozemků z energetického zákona, Pokud tuto povinnost vlastníci nedodrží, má provozovatel distribuční soustavy právo vstoupit na jejich pozemky a zásah do zeleně provést sám. Velikost ochranného pásma se liší podle typu vedení.

A protože v katastru Trávníku a Naděje je to především vedení nízkého napětí, platí:

U ovocných stromů musí být vzdálenost u holých vodičů 1 m, u izolovaných 0,5 m; u lesních a ostatních stromů pak 0,5 m bez ohledu na typ vodiče. U lesních porostů a náletových dřevin na planinách pod nadzemním vedením lze provádět „ochrannou prořezávku“ celoročně, u mimolesních dřevin se prořezávka smí provádět jen v období vegetačního klidu (říjen až březen).

Jo a nezapomenout! Při prořezu postupujte podle normy ČSN EN 50110-1.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]