30. prosince 2009

Nic není jako dřív ….

Již jsem psal o tradičním vánočním pochodu starých pánů z Trávníka a Naděje hospodami Lužických hor. V r. 2008 to byl 16 m dlouhý pochod se zastávkami ve 4 hospodách. Na letošek byl naplánován pochod kratší (asi 12 km) ovšem s možností zastávek až v 9 hospodách.

Pochod se konal 29. prosince za krásného slunečného dne na čerstvě napadlém jiskřícím sněhu. První plánovaná hospoda byla neplánovaně zrušená před naším příchodem, takže jsme postupně navštívili 3 hospody v Horní a Dolní Světlé. Pak ovšem nastal kolaps - staří pánové hodili flintu do žita. Sedmdesát procent pánů zůstalo ve třetí hospodě 3 hodiny sedět, aby dočkali poslední autobus, kterým se vrátili do poslední plánované hospody na místo startu – do Trávníka. Dva z účastníků odešli o něco dříve z této hospody přes Hamr přímo domů a jen dva stateční došli do Trávníka po svých včetně zastávky v hospodách v Mařenicích.

Kromě smutného poznatku o lenosti většiny účastníků jsme cestou zaznamenali, že u přehrady byla vybudována pěkná informační tabule s barevnými fotografiemi, plánky přehrady a celou historií jejího vybudování - viz obrázek.


27. prosince 2009

Vánoce v Lužických horách

Na Štědrý den odpoledne se v krompašském kostele konala mše, kde účinkoval místní pěvecký sbor (účinkují v něm ženy z Krompachu) a děti z Dětského domova Krompach vytvořily živý Betlém. Sbor a Betlém jsou na prvních dvou obrázcích.

Tento dětský domov je druhý největší v Libereckém kraji. Vznikl v r. 2000 a je v něm ubytováno 48 dětí. Domov je uspořádán jako rodinný – děti jsou rozděleny do skupinek po 8 a každá skupinka („rodina“) má svůj byt, kde se o děti starají dvě vychovatelky či vychovatelé. Protože v domově pracuje 40 zaměstnanců, je významným krompašským zaměstnavatelem v naší oblasti, kde je nezaměstnanost značně velká.

Druhým takovým zařízením v naší blízkosti je Domov pro osoby se zdravotním postižením mezi Mařenicemi a Trávníkem. Od r. 1952 to byl domov důchodců, kde pracovaly řádové sestry. Od r. 1985 se domov důchodců postupně měnil na ústav pro mentálně postižené ženy (byly sem přemístěny i některé chovankyně z v r. 1984 vyhořelého ústavu v Měděnci – známá historie z filmu Requiem pro panenku). V současné době zde žije asi 40 chovanek. Řádové sestry zde skončily svou činnost již v r. 1990.

S dětským domovem v Krompachu spolupracují farníci ze Cvikova, což vysvětluje zmíněný živý Betlém na prvním obrázku. Jako zajímavost a doklad nových přístupů mohu uvést, že na faře ve Cvikově budou pro farníky pořádat i Silvestrovský večer a oslavu Nového roku (hudba, hry, ale bez alkoholu!) – viz kopie pozvánky.

Ve starém průvodci po Cvikovsku jsem se dočetl, že před sto lety byly v zimě v údolí Hamerského potoka (pod přehradou) upravené cesty, ze kterých bylo možno vidět na svahu ledové drapérie, které večer hostinský z Hamru pro větší efekt nasvětloval. I letos po předvánočním mrazivém počasí se tyto ledové závěsy vytvořily, jak je možno vidět na posledním obrázku.


19. prosince 2009

Všem čtenářům dobré vůle


13. prosince 2009

Naše krajina

Nejlepším zdrojem poučení pro zájemce o náš kraj jsou výborné webové stránky „Lužické hory“ (web adresa http://www.luzicke-hory.cz/index.html ), jejichž autorem je Mgr. Jiří Kühn PhD. z Nového Boru.

Stránky jsou výborně členěné, nejdůležitější částmi jsou „Města a obce“ a „Zajímavá místa“, které jsou dále členěny. Na odkazech je pak popisný text i obrázky příslušného místa. A to nemluvím o fotogalerii, kde jsou dnešní fotografie, historické pohlednice, ale i dokonalá panoramata z různých míst Lužických hor. Stránky jsou neustále doplňovány (na příklad v zimní době je zde „Sněhová samoobsluha“, kam můžete vložit svou okamžitou informaci o sněhových a lyžařských podmínkách, aby to mohli všichni, kteří na stránky nakouknou, využít.

V poslední době jsme se zde například dozvěděli zajímavosti o lesnatém hřbítku mezi Nadějí a údolím Hamerského potoka, tekoucím z přehrady. Všichni tam chodíme na borůvky nebo ke koupališti, ale že se kopeček jmenuje Lesní vrch, věděl asi málokdo. A dokonce tam jsou stopy po těžení železné rudy, zpracovávané pak v Hamru (včetně pozůstatku strusky). Kříž u můstku přes potok (blízko koupaliště) asi už známe.

V textu o Trávnickém vrchu je zmíněna i velmi pravdivá informace, že pěkný panoramatický výhled od Knesplovy brány (u dřevěného kříže) pomalu mizí tak, jak vyrůstají břízy uprostřed svahu.

Problémem naší krajiny je totiž nárůst náletových dřevin. Ze starých pohlednic vyčteme, že dříve byla krajina mnohem přehlednější. I obecně se to dnes považuje za významný negativní vliv. Jednak náletové dřeviny pohledově zakrývají místa a výhledy v chráněné krajinné oblasti a v některých případech mohou působit i negativně na podloží (vliv kořenů nebo odsáváním vody likvidace porostu nebo mokřadů).

Je potěšující, že v současné době Městský úřad provádí vyčistění náletů podél některých obecních cest (takže se plní to, o čem jsem psal 20. srpna letošního roku) jakož i to, že i někteří majitelé nemovitostí na základě upozornění SČE (o kterém jsem zde také psal - že totiž průklest podél elektrického vedení je povinností majitelů pozemků) obdobně čistí své pozemky.

Na obrázku vlevo je Trávník před devadesáti lety s viditelnými chalupami, vpravo je dnešní pohled.

A snad ještě zmínit aktivitu Městského úřadu Cvikov. V přízemí cvikovské radnice je informační středisko, kde je možno občas získat zdarma mapky a prospekty (turistika pěší i na kolech, mapka Cvikova s užitečným vyznačením různých provozoven ap.) nebo zakoupit různé knížky (např. Podzemí Lužických hor). V současnosti je tam možno zakoupit i DVD „Cvikov – brána Lužických hor“ se zajímavostmi Cvikova a okolí a záznamy různých společenských akcí ve Cvikově.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]