27. srpna 2010

Křivořezání pod Luží

I letos se koná pravidelná dřevosochařská a malířská akce na parkovišti u Chaty pod Luží.

28. srpna (sobota):

9:00 - 18:00 hod. - vyřezávání ze dřeva, malování + ukázky výrobků.

29. srpna (neděle):

9:00 - 14:00 hod. - vyřezávání ze dřeva, malování + ukázky výrobků.

14:00 - 15:00 hod - výstava a prodej vyrobených výrobků


22. srpna 2010

Den sousedů se vydařil

V sobotu 21. srpna se v Trávníku konal druhý ročník dne sousedů. Na rozdíl od loňského roku nám počasí přálo a tak se akce povedla. Trávnická parta už ve čtvrtek shrabala prostor před penzionem U Naděje (spíš už shnilé seno po sekání na začátku srpna) a protože se to nezdálo dostatečné, tak jeden náš chalupář přivezl motorovou sekačku a druhý přijel se sekacím traktůrkem. Po této úpravě byla plocha v dobrém stavu a v sobotu se mohlo tancovat. Kromě velkého stanu (který jsme vztyčili už v pátek) se další stany a profesionální podium vybudovaly v sobotu dopoledne.

Některé chalupářky napekly koláčky a nanosily ovoce pro děti (pro ty se zdarma čepovala i kofola – také dar jednoho chalupáře), sponzoři dali hodnotné ceny do tomboly a program mohl začít.

Pro dětí bylo atrakcí vystoupení loutkového divadélka a tanečky při hudbě skupiny Stará almara pana Žáka z Naděje, pro děti i pro větší diváky bylo zajímavé vystoupení bývalého mistra Evropy v lasování.

Velkou pozornost poutala tombola, kterou řídil náš chalupář Soudil. Výhry byly pěkné , losovaly se krásné publikace o Lužických horách, květiny, hračky, keramika a potřeby pro kutily. Večer pak akci zakončil táborák a ohnivá show. O atmosféře vypoví více pár fotek.


15. srpna 2010

Přehrada Naděje

Základní fakta o přehradě jsem popsal v červnu 2006. Od p. Pavýzy z Dolní Světlé jsem nedávno dostal podrobný popis, jak přehrada vznikla a k čemu sloužila. Pokusím se již publikovaná fakta podle toho doplnit. Pramen Hamerského potoka, na kterém přehrada stojí, je v širokém údolí mezi Luží a Pěnkavčím vrchem. Ve dvacátých letech minulého století vznikl plán z tohoto prameniště napájet vodovod v městě Rumburku. Byly vybudovány sběrné studně a přes vodoměrnou šachtu v údolí U Jána bylo vedeno potrubí přes Novou Huť k nádraží Jedlová a pak k Lesné a dále údolím do Rumburka (tento vodovod je údajně v provozu dodnes).

Ovšem Hamerský potok byl od 19. století využíván pro pohon 15 mlýnů a pil od Hamru po Lindavu (buď přímo jako pohon vodním kolem nebo pro výrobu elektřiny pomocí turbosoustrojí). Odběr vody z prameniště potoka by snížil průtok a ohrozil provoz těchto továrniček. Proto bylo rozhodnuto souběžně s vodovodem vybudovat v údolí pod Suchým vrchem přehradu, která by v suchých obdobích umožnila doplnit snížený průtok potoka. Podle smlouvy s uživateli z r. 1931 měla přehrada mít objem 24 tisíc kubických metrů . Přehrada byla vyprojektována a její stavba dokončena v r. 1938, Přehrada byla napuštěna 19. července 1938, tedy ještě před zabráním našeho pohraničí. Stavba trvala 170 dnů a pracovalo zde někdy až 110 dělníků. Ve stejné době se v okolí stavěly bunkry obranné linie proti nacistickému Německu, což stavbu komplikovalo. Bunkry byly obsazeny naším vojskem v květnu 1938. Její kolaudace proběhla v r. 1942.

Přehrada pak sloužila pro pohon 15 vodních děl od Hamru po Lindavu. Z toho byly v Hamru 2 pily (jedna z nich nad původním hostincem, na jehož místě dnes stojí chata; druhá, rovněž již neexistující, u skály za dnešní poslední chalupou směrem ke koupališti) a jeden mlýn, dále byla napájena turbina v tehdejším chorobinci (dnes ústav pro duševně postižené ženy) a další továrničky v Antonínově údolí, Mařeničkách, Kunraticích a Lindavě (zrcadlárna a mlýn).

Na pravé strany přehrady je vypouštěcí roura s regulací (kolo s převodem nahoře na hrázi). Při stavbě v r. 1937 zjistili, že ve svahu k silničce je silný pramen vody. Ten byl vyveden menší rourou do nárazové nádrže. Pamětníci říkají, že nejen že se z tohoto výtoku vždy pila voda, ale že se dokonce jako zvláště chutná nosila do Naděje v kanistrech.

V padesátých a šedesátých letech využívali rekreanti přehradu ke koupání (přes její teplotu jen kolem 13 stupňů). Jeden rok byl přístup na přehradní zdi zablokován ostnatým drátem a mřížemi a říkalo se, že přehrada bude sloužit jako rezervoár pitné vody, ale záměr se neuskutečnil a tak mříž někdo uřezal a koupalo se dál.

V sobotu 7. srpna jsme se byli na přehradu podívat v době průtrží mračen v Libereckém kraji. Proti normálnímu průtoku několika cm a to ještě jen v jedné polovině přepadu (že by přehradní zeď nebyla zcela vodorovná? – viz foto vpravo dole) se přes přehradu valila voda jak je to vidět na fotce vlevo.


7. srpna 2010

Ach, to počasí

V červenci jsme bědovali, jaká jsou vedra a dnes bědujeme, jak moc prší. Rozhlas hlásí, že v Chrastavě a Bílém Kostele je třetí povodňový stupeň. Tady pěkně lije už od včera.

Ještě, že je to tu kopcovaté a voda rychle mizí do údolí. Ale v Lindavě nebo Svitavě už na na Svitávku určitě dívají s obavami (před pár lety tu místní povodeň již zažili).

HMÚ dává z naší blízkosti informaci o stavu toku Boberského potoka ve Cvikově a jak prudký je to od dnešní noci nárůst, posuďte sami na přiloženém prvním obrázku.

Pro příště si můžete situaci ve Cvikově sami sledovat na web stránce:

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=20650888

Ale pršet nepřestává. Na druhém obrázku je stav Boberského potoka v 11 hodin dopoledne.

A přidávám výpis ze stránek Hasičů Libereckého kraje:

9:30 hod. Na území okresu Česká Lípa je situace nejvážnější v okolí Cvikova, kde se rozlévá Boberský potok. V Kunraticích u Cvikova hrozí také rozlití místního potoka. U vodní nádrže Naděje se přelévá voda přes bezpečnostní hranu a voda rozvodňuje místní potok. Na místě zasahují dobrovolní hasiči z Nového Boru.

10:00 hod.

V Mařenicích na Cvikovsku momentálně hasiči evakuují letní dětský tábor s asi 45 osobami.

A je to ošklivé:

14:00 hod.

Také v okolí Cvikova dosahují řeky a potoky III. stupně povodňové aktivity. Ve 13:30 hodin byli hasiči požádáni o záchranu muže, kterého smetl proud místního rozvodněného potoka v Lindavě na Cvikovsku. Občanům ve spolupráci s hasiči se muže podařilo vytáhnout z vody. Muže, který nedýchal, předali do péče záchranářů zdravotnické služby. Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Lenky Moravcové se muže nepodařilo oživit. Další potvrzená oběť sobotních záplav je v Dětřichově ve Frýdlantském výběžku.

V sobotu k večeru se Boberský potok přelil i přes silnici do Trávníka a Mařenic a policie silnici uzavřela. V neděli už v trávnickém okolí sprchlo jen několikrát a vysvitlo i sluníčko. Tak se na posledním obrázku podívejte, jak Boberský potok v sobotu kulminoval dokonce až přes 2 m hloubky.

V Hamru voda odnesla mostek a kus silničky k chalupám (směrem ke starému koupališti). Zůstalo tam půltuctu aut, které tam - než chybějící silnici nasypou - budou tiše čekat.


2. srpna 2010

Na vědomost se dává,

že se dne 14. srpna v 9:30 koná v penziónu U Naděje (Liškovi)

členská schůze Občanského sdružení Trávník a Naděje.

Zúčastní se i představitelé Zastupitelstva města Cvikov, městského úřadu a policie. Jsou zvání i nečlenové (kteří se na schůzi mohou stát členy).


1. srpna 2010

Slavme, dokud žijeme

Již zmiňovaný chvályhodný trávnicko-nadějský zvyk - oslavit kulatiny a polokulatiny sudem piva na účet oslavence - je o letošních prázdninách úspěšně dodržován. Oslava byla každou červencovou sobotu (s jediným odkladem na lepší počasí, když 24. července celý den lilo) a srpen se jeví také sudově perspektivně. Prostě chalupáři přicházejí do let, kdy je celý člověk začíná bolet (a to se musí zapít).

Na upomínku přidávám pár fotek včetně skupinového fota účastníků. A taky ukázku, jak nás Forpy zaměstnal, aby připravené odřezky dostal blíže k ohni .

Na poslední fotce je záběr z muzikálního setkání při kytarách, banju, houslích a base na Krompachu (frčely hlavně country a semaforské melodie, zazpívali jsme si ale i písně sladké Francie).

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]