20. října 2011

Nahřívání kostí před zimou

v minulých letech probíhalo v maďarských lázních Sárvár (jak jsem o tom několikrát psal). Letos se naše parta vydala dál ... na tureckou část Kypru (tedy na jeho severní pobřeží) v rámci zvýhodněných zájezdů pro seniory.

Akce se uskutečnila první týden v říjnu a co se počasí týče, bylo skutečně vydařené, asi jako když je v Trávníku abnormální hic. Moře bylo jako kafe, ubytování v bungalovech v areálu pětihvězdičkového hotelu příjemné, stravování uspokojilo i naše gurmány a tak výprava měla výbornou náladu.

Začalo to překvapivě už při příletu na kyperské letiště ERCAN, kdy byl každý z české výpravy obdarován květinou, následovalo vystoupení místního folklorního souboru a projev pana ministra, který naši výpravu uvítal jako první hosty z Česka. Týdenní pobyt se skutečně vydařil a účastníci snesli i trochu vzdušných turbulencí při letu zpátky.

Přiložené fotografie dokumentují uvítání, ubytování, perfektně vybavenou hotelovou pláž a nástup do letadla při návratu.

Jediné, co prý některým účastníkům chybělo, byla možnost večerní návštěvy některé místní taverny. Hotelový areál byl totiž od městečka Kyrenia (po turecku Girne) vzdálen několik kilometrů. Jak se vyjádřil jeden z trávnických účastníků, bylo to něco jako "pobyt v izolovaném přepychovém utečeneckém táboře".

A malý dodatek:

Na web stránce severokyperské televize BRT jsme našli informaci o uvítání našich cestovatelů. Důvodem bylo, že se jednalo o první charterový let z ČR na turecký Kypr a počet zemí, odkud se na severní Kypr létá, tak vzrostl na 15. Vítání se zúčastnili:
jejich předseda vlády Irsen Küçük, ministr veřejných prací a dopravy Ersan Saner a ministr pro turistiku a kulturu Ünal Üstel.

18. října 2011

Jak na podzim zabezpečit chalupu

Předpokládám, že nepřizpůsobiví tenhle blog nečtou. A stejně je následující text spíš pro pobavení.

1. Kupte si v sekondhendu pár pracovních bot č. 48.

2. Dejte je před dveře a podložte je výtiskem časopisu Policista.

3. Vedle bot položte hodně velkou misku na žrádlo pro psa.

4. Na dveřích nechte lístek s následující zprávou:

Kámo,

Honza, Ferda a já jsme šli nakoupit pivo. Vydrž venku, jsme za chvíli zpátky.

S pitbulama nelaškuj, jsou nějaký nervózní a včera jeden pokousal pošťáka. Jsou pro jistotu zavřený v baráku.

Šéfík

10. října 2011

Posekání luk věda je (teda když na to jsou dotace)

Když jsme do zdejšího kraje my, chalupáři, přicházeli, byly ještě kolem nás pole a v létě byly žně. Na podzim jsme na brambořiště kolem Mařenic a Kunratic chodili paběrkovat po sklizni brambor. Kdeže loňská pole jsou….

Dnes jsou kolem nás horské louky, místy (někde i rozsáhle) zarostlé náletovými dřevinami. Naše zemědělství bylo přeoráno v důsledku vstupu do EU, kde předotovaní zemědělci v Francii a Německu produkují levnější potraviny, které pak kupujeme v našich superhypermarketech. A tak kolem našich silnic vidíme obrovské lány řepky (ne na potravinovou výrobu, ale na přídavky do pohonných hmot) a v našem okolí vidíme v nejlepším případě pastviny a louky.

Tato změna v zemědělském hospodaření by ovšem vedla k k vymizení nejméně odolných a vzácných druhů rostlin a lokalitu by následně ovládl jednotvárný porost trav. Poté by se začaly objevovat náletové semenáčky stromů, které by časem vytvořily souvislý porost – základ budoucího lesa. A tak proto stát zavedl dotační programy pod hlavičkou péče o krajinu nebo o životní prostředí.

Podstatou je udělení dotace majitelům či nájemcům za zajištění kosení travního porostu včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty. Dotací je řada druhů, podstatou je snaha zajistit, aby byly travní porosty alespoň 1x ročně spaseny nebo alespoň 2x ročně posečeny a to v termínech do 31. července a do 31. října. Platí ovšem i agroenviromentální výjimky, které umožňují změnu těchto termínů i počtu sečí.

Základní dotace je asi 2,5 tisíce Kč na hektar, ovšem podle oblastí a zmíněných agroenviromentálních podmínek prý dotace někde dosáhnou i dvacet tisíc Kč na hektar louky. Ohebnost těch ustanovení dokladuje citace ze směrnice: „žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost, nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.“

Je jasné, že držitelé pastvin a luk v našem okolí takové dotace využívají. Kontrola asi valná není, protože minimálně jedna z podmínek, tj. zpracování, svoz a odvezení posečené rostlinné hmoty často dodržována není, jak dokládají přiložené fotografie. Většina balíků je na tomto místě od loňska, letošní balíky přibyly a říjnové studené deště do nich buší. Ale co, dotace jsou už určitě na kontech ….


6. října 2011

Máte byt i chalupu?

Novinami totiž prošla v posledních dnech zpráva, že díky povrchnosti našich zákonodárců v parlamentu hrozí těm, co mají nájemní byt a vlastní chalupu či chatu, že mohou být majitelem domu z bytu vypovězeni. Občanský zákoník totiž stanovuje, že kdo má dva a více bytů, může dostat výpověď bez svolení soudu.

Toto ustanovení údajně používala např. Praha 10, která vydala 70 výpovědí a dokonce si najala agenturu, která pátrala po tom, zda lidé žijí v rekreačních objektech. A lze dovodit, že pro majitele domu, kde má nájemníka s chalupou, může být velice atraktivní ho vypudit a byt pronajmout movitějšímu zájemci.

Zákon sice stanovoval, že nájemníci se pak mohou v tříměsíční lhůtě po doručení výpovědi obrátit na soud. Justice ale dosud rozhodovala rozkolísaným způsobem a v některých případech uznal soud platnost výpovědí. Dnes ovšem do věci zasáhl Nejvyšší soud v Brně. "Na nájemnících nelze spravedlivě požadovat, aby užívali k bydlení pouze jeden byt, jestliže si svůj rodinný dům (který mají vedle nájemního bytu) pořídili pro rekreační účely a pro tyto účely ho (i po případné rekonstrukci) dlouhodobě užívají," rozhodl Nejvyšší soud v zásadním stanovisku, které je závazné pro rozhodování v těchto případech. Není přitom podstatné, zda byl dům původně zkolaudován pro trvalé užívání.

Už za předchozího režimu se někteří opatrní chalupáři jistili tím, že chalupu nechali vyjmout z bytového fondu jako trvale neobyvatelnou. Při dnešní výbavě (výměny oken, zateplení, centrální topení) bychom asi už s tímto argumentem neuspěli, takže rozhodnutí Nejvyššího soudu je pro nás chalupáře velice potřebné.


3. října 2011

ROB

Kdo v sobotu hledal houby kolem Trávnického vrchu, mohl narazit na zvláštní běžce se sluchátky na uších. Mýlili byste se ale, pokud jste si mysleli, že běží a poslouchají do běhu nějaký popík.

Byli to závodníci, kteří závodili v tak zvaném rádiovém orientačním běhu (ROB). Před lety ve Svazarmu se tato disciplina nazývala Hon na lišku. V terénu je rozmístěno 5 vysílaček a každá z nich vždy 1 minutu vysílá svůj kód, pak 1 minutu vysílá druhá a po 5 minutách se vše opakuje. Úkolem závodníků je pomocí směrové antény zaměřit postupně všechny vysílačky, najít je, nechat si nalezení potvrdit a v nejkratším čase se vrátit do cíle. Minutu tedy závodník může zaměřovat a pak musí 4 minuty už bez signálu této stanice postupovat v určeném směru a když se hledaná stanice opět ozve, korigovat podle směru a síly signálu svůj postup.

Tato soutěž se uskutečňuje ve dvou kategoriích – na krátkých vlnách v pásmu 80 m (tam se zaměřuje pomocí feritové antény) a na velmi krátkých vlnách v pásmu 2 m (tam se zaměřuje směrovými anténami obdobnými televizním, ale s jinými rozměry). Závod v pásmu 2 m je náročnější, protože si jistě připomenete, že se velmi krátké vlny v terénu odrážejí nebo jsou terénem stíněné.

Na přiloženém obrázku je jedna ze závodnic. Závody pořádal radioamatérský klub z Nového Boru a v sobotu závody probíhaly u Trávniku a Naděje, v neděli pak u Velenic. Tyto závody mají svá přesná pravidla a i své mezinárodní mistrovství. Není bez zajímavosti, že se naši závodníci pravidelně umísťují v evropských a světových soutěžích na předních místech.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]