26. března 2012

Zima napáchala škody

ale Služby města Cvikova dělají co mohou, aby ty škody na cestách napravily.

Dnes se objevili jejich pracovníci na cestě v horním Trávníku a pečlivě vysypali štětem vymleté díry v cestě (viz obrázek). A protože na začátku cesty byl připravený i válec na zaválcování, lze doufat, že v konečné úpravě ten nový zásyp hned první liják nespláchne.


18. března 2012

Vždycky potěší

když je příležitost si přečíst něco pochvalného o našem kraji. A tuto příležitost máme, pokud si přečteme vyprávění o několikadenní cestě jednoho trampa, která ho na podzim 2007 vedla z Nového Boru, přes Klíč, Jedlovou, Tolštejn, Luž, Ledovou jeskyni, Naději do Mařenic. Navíc je popis cesty doprovázen výbornými fotografiemi.

Vyprávění najdete na web stránce Jana Netopejra Moravce:

http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/luzky07.html

Doprovodné fotografie se po kliknutí zvětší na celou obrazovku a můžete si v nich listovat

(souhrnně je najdete na http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/ind-luz.html ).

Všímavého trampa zaujala i satelitní anténa na bývalé kapličce v Naději, která již řadu let slouží jako rekreační domek, i dobře udržované chalupy v našich vesnicích. Jednou z autorových fotografií dokladuji jeho pozorovací talent (kdesi na Suchém vrchu tehdy byly vyvěšeny originální tibetské modlicí praporky).


12. března 2012

Tak šel život

Cvikovská městská knihovna získala 4 cenné publikace. Autorem je Láďa Pavýza, chalupář z Dolní Světlé (řekl bych o něm v nejlepším historickém slova smyslu - že je to dnešní místní písmák).

Knihy vydal ve vlastní režii v omezeném počtu výtisků a jsou to:

I - Historie Dolní Světlé

II - Historie Horní Světlé

III - Historie lesní přehrady

IV - Doplňky k prvním třem knihám

Knihy se zabývají jednak dávnou historii zmíněných míst, ale hlavně historií nedávnou o které většinou víme nejméně. Za vytvořením těchto publikací je obrovská práce v českolipském okresním archivu a na českolipském katastrálním úřadu. Autor vyhledal i jména původních německých majitelů chalup (včetně jejich povolání) i jména nových poválečných přistěhovalců. Knihy obsahují výpisky z policejních hlášení, zápisy z jednání Národních výborů a vzpomínky pamětníků.

Jsou tu záznamy o situaci před okupací našeho pohraničí, o průběhu připojení k Velkoněmecké říši, popis osvobození sovětskou armádou, průběh opětného přebírání správy pohraničí našimi orgány a následného poválečného osídlování se všemi tehdejšími peripetiemi (teroristické akce německých Wehrwolfů, paličství, pašování i zlatokopectví některých bezohledných "novoosídlenců"). Autor do publikace okopíroval i tehdejší policejní záznamy.

V knihách je i bohatý obrazový materiál. V jedné z knížek je i dvoustrana, věnovaná našemu historickému big-bítovému orchestru Dřevák, který hlavně v sedmdesátých letech hrával na tancovačkách v Trávníku i v okolí (jedno léto až na Máchově jezeře).

Údaje z knihy o přehradě jsem již na tomto blogu využil (článek z 15. srpna 2010).

Pokud budete mít v létě čas, zastavte se ve cvikovské městské knihovně, knížky vám zapůjčí, ale jen do studovny v knihovně.


3. března 2012

Stojí, stojí chaloupka, kouří se jí z komínka

Letos v únoru schválila sněmovna zákon o ochraně ovzduší. Schválená verze zákona je nyní postoupena k projednání Senátu, platnost většiny ustanovení je navržena od 1. září 2012. Zákon stanovuje opatření, která se v některých případech týkají i vytápění chalup pomocí kotlů, takže se na taková ustanovení podíváme.

- Jedno z ustanovení zavádí povinné pravidelné kontroly kotlů na tuhá paliva v domácnostech, a to ve dvouletých intervalech. Naopak ustanovení, které dávalo úředníkům pravomoc kontrolovat, čím konkrétně lidé doma topí, se do zákona nedostalo.

- Provozovatel stacionárního zdroje na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu jeho technického stavu a provozu a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu doklad o provedení této kontroly.

- Povinnost umožnit pověřeným osobám přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci.

- Od roku 2022 nebude možné doma provozovat kotel na tuhá paliva nižší emisní třídy než tři. Od této povinnosti budou osvobozena jen malá kamna o tepelném příkonu do 10 kilowattů.

- Zákon umožňuje obcím ve zvláště chráněných územích nebo lázeňských místech stanovit vyhláškou zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel.

- V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Pro chalupáře, kteří používají kamna na dřevo s teplovzdušným ohřevem a s menším příkonem než 10 kW, tedy nová opatření nic neukládají. V chalupách, kde mají instalovány kotle, obvykle na uhlí, o příkonu přes 10 kW, si budou muset nechat jednou za dva roky udělat revizi a papír si pečlivě uložit (obdoba dnešních kontrol komínů). Naopak se nemusí obávat, že by jim obec poslala do domu kontrolu, čím vlastně topí. Výhledově ovšem musí počítat s výměnou kotle v období do r. 2022, protože dnešní běžné malé kotle třídu 3 nesplňují. Ve Švýcarsku platí obdobný zákon a kontrola se prováděla pomocí stěrů v domácím kotli. Sankce byly prý citelné, takže si každý dal pozor, aby náhodou v domácím kotli neskončil kelímek od jogurtu.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]