30. října 2012

První sněhy v Trávníku
Z pátku 26. na sobotu 27. října začal padat po celé republice první sníh. V Trávníku sněžení vydrželo do sobotního večera a napadlo tak 15 cm, protože však foukal silný vítr, utvořily se leckde i vyšší závěje,
Na silnici do Cvikova to bylo v sobotu dopoledne rozježděné a spíš mokré. Pluh projel silnici odpoledne.  Cvikovské služby přijely protáhnout trávnické cesty asi v půl osmé večer.
V neděli už byl klid, ale sníh tál jen na střechách, otočených k jihu. V pondělí večer se zase jemně rozpadalo. Tento týden má být nad nulou, tak by měl sníh do pátku zmizet.
Ale pohled do archivu fotografii mi ukázal, že říjnové či listopadové sněžení není v Trávníku nic mimořádného, jen letos proběhlo s mrazíkem a tak se sníh drží.
Podle fotografií sněžilo v polovině listopadu v l. 2006 a 2007, v r. 2009 dokonce už 15. října a v letech 2008 a 2010 nasněžilo 1. prosince. Přiložené fotografie jsou z r. 2009 (silnička) a z letoška.
Obvykle první sníh v Trávníku vydržel jen den, dva, pak znovu napadl v prosinci, ale slezl. Vánoce většinou byly bez sněhu. Sníh, co vydržel, obvykle napadl na Silvestra či hned po Novém roce. Několikrát ovšem hodně sněhu napadlo až v únoru.

21. října 2012

Už Naději nenavštíví …Na začátku října zemřela v dalekém australském Adelaide ve věku skoro 100 let slavná česká primabalerina Zora Šemberová. Zmiňoval jsem ji 8.12.2008 ve článku, věnovaném umělcům, kteří pobývali jako chalupáři v Trávníku a Naději.
Působila v letech 1922 až 1959 v řadě českých divadel, včetně Národního. A po druhé světové válce až do r. 1968 vyučovala i na pražské Taneční konservatoři. V r. 1968 odešla do Austrálie, kde dále vyučovala tanečnímu umění a velmi aktivně se účastnila činnosti tamější československé komunity. Ještě ve svých šedesáti letech si v Paříži doplňovala své vzdělání v oboru pantomimy.
V r. 1938 tančila roli Julie ve  SVĚTOVÉ premiéře baletu Sergěje Prokofjeva Romeo a Julie, která se uskutečnila v brněnském Mahenově divadle.
Po pádu socialistického režimu se několikrát podívala do Čech a navštívila i rodinnou chalupu v Naději.  V roce 1998 obdržela Cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Národní divadlo vydalo v roce 2008 k jejím 95. narozeninám knihu Na šťastné planetě, která je autentickým svědectvím jejího života.
V březnu 2013 se chtěla podívat na své sté narozeniny do vlasti, už se tak nestane.

19. října 2012

Zákonů je mnoho, ale někdy je dobré je znátDům či pozemek, o který se majitel deset let nebude starat, mu může být od 1. ledna 2014 (tj. od platnosti nového Občanského zákoníku - NOZ) bez velkých okolků a průtahů odebrán. Ten totiž zavádí princip tzv. derelikce, tedy opuštění věci vlastníkem s úmyslem ji dále nevlastnit, i na nemovitosti. Bude platit, že  nevykonává-li vlastník své vlastnické právo u nemovitostí po dobu deseti let, má se automaticky za to, že věc opustil. A bude pak na vlastníkovi, aby prokázal, že věc neopustil.
Přechodná ustanovení NOZ pak ještě stanoví, že byla-li opuštěna nemovitá věc, počne běžet ona desetiletá lhůta až ode dne nabytí účinnosti NOZ. To tedy znamená, že lhůta poběží až od 1.1.2014, ne od okamžiku opuštění, došlo-li k němu již dříve.

Podíváme-li se kolem sebe, asi nenajdeme chalupu, o kterou se majitel dlouhodobě nestará, ovšem takový opuštěný pozemek bychom pravděpodobně našli. Protože však právníci potvrdí, že pravidelná platba daně z nemovitosti postačuje jako doklad „neopuštění nemovitosti“, asi ani takový případ v našem okolí neobjevíme.

Uplatněn by snad mohl být v případě pozemku zákon č. 326/2004 Sb.
o rostlinolékařské péči. O tomto zákonu se na schůzích našeho Občanského sdružení již zmínila ekoložka MěÚ Cvikov. V souladu s § 3 odst. 1 téhož zákona je vlastník pozemku povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Porušení této povinnosti je přestupkem, za jehož spáchání lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 30 000 Kč, respektive správním deliktem, za jehož spáchání lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.  

Připojený obrázek je ilustrační a není z našeho okolí.

7. října 2012

Ortel nad silnicí do LindavyPokud jste se jeli podívat na skláře v Lindavě, jeli jste kolem zajímavě pravidelně tvarovaného kopce. Má název Ortel. Je to kopec, který pochází z třetihorního období, když měkčí horniny erodovaly a zachoval se jen sopečný trachytový kužel. Trachytové desky jsou viditelné jako srázy na jeho jihozápadním úbočí.

Název ovšem pochází ze středověku, kdy prý bývalo na vrcholu kopce nebo na jeho úpatí popraviště města Cvikova. Je zaznamenáno, že majitelka zdejšího panství velko vévodkyně Toskánská tu dala postavit novou šibenici (ta nechala postavit v roce 1739 i dnes již neexistující dům – Špalíček – na cvikovském náměstí). 
Cestu, po které odsouzenci k šibenici kráčeli, je možno si projít, když vyrazíme ze cvikovského náměstí po žluté turistické značce. Pokud pod vrcholem zabloudíte, tak realisté to přisuzují špatnému značení, ale znalci to připisují tvrzení psychotroniků, podle kterých  je Ortel jedním z nejnegativnějších míst v Čechách. Z hory prý totiž vycházejí negativní vibrace. Stopy po popravišti už nenajdete, ale přesto místo s nevalným výhledem působí ponuře.

1. října 2012

V Lindavě je sklárna AJETOVšichni asi známe jméno architekta a designéra Bořka Šípka. V r. 1968 emigroval do Holandska, kde vystudoval a  získal reputaci. V r. 1982 navštívil Nový Bor a spřátelil se zde s mladým sklářem Petrem Novotným. Po sametové revoluci se Šípek vrátil do vlasti a spolu s Novotným založil sklářské studio Ajeto. V říjnu 1994 byla slavnostně otevřena nová sklárna v Lindavě, postavená na troskách bývalé německé továrny. Šípek před časem svůj podíl prodal, ale firma dále prosperuje a je zaměřena na malosériovou výrobu foukaného skla, když 90 % produkce jde na export. Do této  lindavské sklárny se mohou návštěvníci podívat na exkurzi s výkladem. 
 
Zemědělská stodola vedle sklárny byla v r. 2008  přestavěna  na Sklářskou krčmu . I ta si naši pozornost zasluhuje. Je zde možno posedět u jídla i pití a sledovat přitom práci sklářů u dvou pecí z bezprostřední blízkosti. Za malý poplatek si můžete dokonce sami vyfouknout skleničku. Kromě jídla a pití je možno si zde zakoupit i některé skleněné výrobky. Vloni byl u krčmy na Ortelském potoce vybudován chovný rybníček, nad kterým je možno posedět na terase a pozorovat  ryby.


Upozorňujeme, že tuto sobotu 6. října se zde koná den otevřených dveří za účasti uměleckých sklářů. Odpoledne zde uvidíte při práci i známou módní návrhářku Blanku Matragi.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]