28. dubna 2013

Přejeli nám jezevce

V lesích kolem Trávníka se vyskytují jezevci. Před řadou let jsme ho po setmění pozorovali z posedu, před několika lety se nám, nepozorován, občas podíval na zahradu, když se podhrabal pod plotem. Byl tehdy důsledný, když jsme díru pod plotem zaházeli zeminou s kameny, tak si ji druhý den vyhrabal znovu.

Jezevec je u nás největší kunovitou šelmou, váží až 20 kg, dlouhý je až 85 cm a s ocasem má metr. 

Bohužel jeden tento týden přišel o život na silnici, vedoucí Trávníkem. Našli jsme ho v příkopu u silnice.

22. dubna 2013

Šetří vláda (na nás), šetřeme i myNoviny jsou plné úvah a inzerátů, kolik se ušetří přechodem k jinému distributorovi elektřiny či plynu. Tady máme my, chalupáři, výhodu proti obyvatelům paneláků. Již řadu let se vyplácí přechod na topení dřevem, které je stále zvláště u nás v lesnatých Lužických horách, levnější než topení elektřinou (a při srovnání s topením uhlím vzniká mnohem méně čmoudíků). Na trhu je řada krbových kamen s vestavěným ohřevem vody pro vytápění dalších místností  a několik našich chalupářů je už má vybudované. Pokud si dáme zhotovit na zakázku kachlová kamna s krbovou vložkou a ohřevem vody, dosáhneme tak i elegantní součást interiéru chalupy, nehledě na možnost nahradit koukání na přihlouplé televisní programy pozorováním hry plamenů za sklem krbové vložky.Jiným úsporným řešením jsou solární kolektory pro ohřev vody. Panel, instalovaný na k jihu obrácené střeše, ohřívá užitkovou vodu v boileru. Pro období se slabým svitem slunce je do boileru zabudována i topná spirála pro přitápění elektrickým proudem.  Tyto kolektory můžeme vidět na řadě chalup v okolí.Nejnovějším hitem je instalace fotovoltaických panelů na střechy a zajištění si alespoň části elektrické energie pro chalupu z tohoto zdroje. Variantou je použití vodní mikroelektrárny s výkonem několika set Wattů. Ta by ovšem přicházela v úvahu jen u chalup u silnějšího potoka.Zásadním zvratem je instalace t.zv. tepelného čerpadla. To je nejnovější způsob vytápění na principu obrácené funkce ledničky.  Umožňuje odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně využít k ohřevu. Tepelné čerpadlo je složeno ze čtyř částí: výparníku, kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu. Teplo odebrané venkovnímu prostředí se ve výparníku předává kapalné pracovní látce. Zahřátím této látky dojde k jejímu odpaření. Pak jsou páry stlačeny kompresorem na vysoký tlak.  Stlačené páry jsou přiváděny do kondenzátoru, kde se předává teplo do topné vody za vyšší teploty než ve výparníku. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke snížení tlaku pracovní látky na původní hodnotu. Pro činnost tepelného čerpadla je tedy zapotřebí určitá elektrická energie (pro kompresor, pro oběhové čerpadlo), ale je to jen asi třetina tepelné energie, kterou svou funkcí poskytuje.

Protože nic není zadarmo, je nutno do zamyšlení nad jeho použitím zahrnout několik podmínek. Tepelné čerpadlo je poměrně nákladné jak investičně tak montážně (jde o investici několik set tisíc korun).  Dosahovaná teplota vody pro vytápění je jen asi 45O, takže je nutno počítat s rozměrnějšími topnými tělesy. Dům, kde chceme tepelné čerpadlo použít, by měl být dobře zateplený, tedy mít malé tepelné ztráty. Není nutno se bát, že při teplotě minus 20O  C systém nebude topit -  bude, ale pochopitelně s menší účinností. Další výhodou je zcela automatický provoz bez jakéhokoliv dohledu.

Dnes už jsou na našem trhu čerpadla řady výrobců. Nejobvyklejší je typ země/voda, (s vodorovně uloženými trubkami pod nezámrznou hloubkou nebo ve vertikálním vrtu do větší hloubky až přes 100 m). Dalším typem je vzduch/voda, kdy se teplo odebírá přes výparník, kterým proudí venkovní vzduch. Tento typ je instalačně nejjednodušší, je to jakási varianta klimatizace. Při nižších teplotách se ovšem musí používat přihřívání topné vody.

Víme, že i mezi našimi chalupáři se tento typ vytápění diskutuje a rádi zprostředkujeme další informace.

14. dubna 2013

Konečně přišlo jaro

Během týdne konečně roztál sníh a chalupáři a hlavně chalupářky vyrazili na své zahrady zjišťovat škody a sázet nové květiny.
Hodně škod je na cestách u chalup a bude zase nutno, aby Služby města Cvikova jako každé jaro navozily a uválcovaly štěrk.
Bohužel to vydrží jen do příští průtrže mračen nebo v nejlepším případě do příští zimy.  Ukázka stavu je na první fotografii.


Vloni na podzim jsme zaregistrovali jednu mimořádnost. Na cestě do kopce na levé straně před penzionem U Naděje, která byla poničena dvojnásobně (nejdříve při těžbě dřeva a pak při průtrži mračen),  byla oprava provedena asfaltováním. Tato oprava vydržela a dokladuje to tak tvrzení našich babiček o tom, že co je levné, to se nevyplácí. Oprava vyasfaltováním na rozdíl od zaválcovaného štěrku vydržela.
Druhá fotografie dokladuje, že to jaro je tady. I když meteorologové dnes varují, že sice tři dni bude až 18 stupňů nad nulou, ale příští víkend prý bude sněžit. Jak to nedávno řekl jeden kamarád: "Jestli ještě bude sněžit, tak si postavím sněhuláka a rozbiju mu hubu."
Hezké jaro!

3. dubna 2013

Velikonoce na sněhu

Velikonoce na sněhu na chalupě pamatujeme již vícekrát, ale většinou to bylo s nečekaným sněžením a bez trvalých mrazů. Letos byl sníh téměř celý březen (jen s občasnou slabou oblevou při trvajícm nočních mrazících). Takže se koleda konala na sněhu.
Jako obvykle v neděli na Hod Boží velikonoční  se na koledu vydali páni, aby stačili do pondělního odjezdu vystřízlivět. Obešlo se letos jen 21 chalup, protože se sem tam se marodilo, takže se dokonce dva souchalupáři ani nemohli  dostavit (oba byli informováni o průběhu koledy po telefonu, jednomu z nich dokonce zajistila dcera přímý přenos zastavení u jeho chalupy). Na první fotce jsou vyfintění koledníci.
A ještě přidáme alespoň jednu sloku z koledy:

Mráz je dneska v Trávníku, parta ztuhlých staříků,
jen se klepou, jen se klepou, a třesou se a třesou se
protézy zubní cvakají, když vlastní zuby nemají.


V pondělí se konala koleda dětská, rovněž s velkým úspěchem, takže se chalupářky odpoledne vzájemně ujišťovaly, že připravená vajíčka i jiné dobroty byly do posledního kousku rozdány. Jedni z koledníků jsou na druhé fotce.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]