29. srpna 2013

Pozvánka25. srpna 2013

Kostel? Nikoliv.

Těsně u silnice ze Skalice u Nového Boru do Okrouhlé zničehonic uvidíme jakousi kostelní gotickou loď. Není to ale zbytek kostela, ale pozůstatek  něčeho, čemu podle dnešních zvyklostí říkáme vzorkovna.
Zde totiž už v devatenáctém století byla výroba vitrážových chrámových oken. V r. 1893 vybudoval její majitel šestibokou pseudogotickou stavbu z pískovcových kvádrů, s vysokými chrámovými okny a sochařskou výzdobou. I když je stavba zapsaná do seznamu památek, je v havarijním stavu, jak vidíte na připojených fotografiích. Stavba je napojena na podlouhlé stavení, kde byla výrobna.
V Okrouhlé byl na návsi zřízen zajímavý geologický park s ukázkami různých místních hornin. Současně je uprostřed umístěn kamenný obelisk, který slouží jako sluneční hodiny. Stín dopadá na stromy kolem kamenného oválu.  Jsou zde umístěny i tabule s historií Okrouhlé a s vysvětlivkami o geologii a meteorologii.

18. srpna 2013

Něco novinek kolem nás

Jak jste se dočetli na web stránkách Občanského sdružení Trávník - Naděje 
( http://travniknadeje.blog.cz ) konala se v sobotu 10.8. výroční schůze.  
Také v Krompachu mají obdobné občanské sdružení, které vydává na internetu svůj měsičník Krompašské rozhledy  - na adrese
http://www.spk_krompach.wbs.cz/Krompasske-rozhledy---obcasnik-SpK.html

V posledním čísle tohoto zpravodaje jsou informace o opravě silnic na Krompach, o kterých jsem se již vloni zmiňoval. Takže zprovozněna je opět (cca po 2 měsících) silnice z Juliovky na Krompach. Nyní na podzim má být opravena silnička z Krompachu přes Babiččin odpočinek do Heřmanic. Kdo jste v posledních týdnech jezdili na koupaliště v německém Obersdorfu, vite, že již byla ve velice špatném stavu. Ovšem poslední úsek, který volal po opravě, tj. od kostela v Krompachu na německé hranice, bude zřejmě dokončen až příští rok. 

Quo usque tandem abutere, regione Liberecensis, patientia nostra? 

Náš spoluchalupář Žák pořádá ve středu 21.8.tr. v 18 hodin na parkovišti v Myslivnách koncert s americkým country muzikantem Wayne Erbsenem (jediné vystoupení u nás).
Dalším pořadem souboru Stará almara pana Žáka jsou Country táčky (ty nahradily Setkání sousedů, které se dvakrát konalo v Trávníku). Uskuteční se 31. srpna odpoledne v letním kině ve Cvikově.


Letos v horkém létě houby moc nerostly , ale občas se našlo i něco půvabného.

11. srpna 2013

Trampové míří do dálkyV r. 2011 jsem čtenářům zprostředkovával informace o 3 old-trampech z Trávníka (jsou na prvním obrázku), kteří vyrazili na 8. celosvětový potlach českých trampů-emigrantů, který se konal ve Skalistých horách v západní Kanadě. Finálně jsem tehdy publikoval jejich cestovní deníček.


Potlach bylo jakési přátelské setkání indiánských kmenů (výslovnost zněla „potlač“). Jak  toto slovo dostalo českou výslovnost potlach  a dostalo se jako výraz pro setkání československých trampů se vlastně neví, ale malé potlachy se u nás konají stále a celosvětové potlachy svolávají trampové-emigranti od r. 1968.  První ročník se konal v roce 1978 v Kanadě. Od té doby se kamarádi roztroušení po emigraci do všech koutů světa vždy za pár let scházejí v různých zemích světa.

Nedávno jsme se sešli s našimi cestovateli v Trávníku u táboráku a vzpomínali na jejich anabázi.

Dnes totiž diskutují o účasti na 9. celosvětovém potlachu, který se bude konat už v březnu příštího roku, tedy na konci tamějšího léta, na jižní polokouli v Austrálii. Bude to kdesi v  Brown Mountains (Hnědé hory) mezi městy  Cooma, Bombala a Bega ve státě New South Wales (viz mapka).

Tento potlach se koná ve zkráceném termínu 3 let od zmíněného potlachu v Kanadě a mluví se o tom, že jubilejní desátý potlach by se konal v r. 2018 v Texasu a to k 50. výročí vpádu vojsk komunistických států do Československa.

5. srpna 2013

Kácení stromů ponovuDosud museli chalupáři podstupovat složité řízení, pokud se hodlali zbavit většího stromu u své chalupy. Všechny větší stromy a křoviny byly chráněny zákonem a o případném  vykácení rozhodoval příslušný MÚ. V našem případě se věc komplikovala i tím, že jsme v Chráněné krajinné oblasti a že na rozhodování městského ekologa (ekoložky) mělo dokonce vliv i stanovisko ekologického sdružení z Nového Boru.
0d 15. července tohoto roku začala platit nová vyhláška 189/2013 Sb., kterou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Novela vyhlášky zpřísňuje ochranu veřejné zeleně, ale  majitelům zahrad se naopak ulevilo.  
Zahradou se pro tento účel  rozumí oplocený veřejnosti nepřístupný pozemek v zastavěném území obce propojený se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům (definovaný podle stavebního zákona). Za plot v tomto smyslu není uznáván živý plot z keřů.  Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Uvolnění se tedy netýká zahrádkářských osad a chatových oblastí.
Vyhláška vychází z předpokladu, že majitel zahrady si svůj majetek nezničí, ale naopak se jej bude snažit zvelebit. Novela vyhlášky mu při respektu k soukromému vlastnictví tedy rozváže ruce. Není tedy už požadován souhlas úřadu s kácením stromů o obvodu 80 cm ve výši 120 cm.  
Vyhláška říká, že se kácení má provádět zpravidla v období vegetačního klidu, čili ani kácení mimo vegetační klid není vyloučeno. Platí ovšem i nadále omezení z dalších zákonů, například, aby kácením nebyla zničena hnízda ptáků nebo aby nebyl skácen chráněný či památný strom. Pokud jsou takové chráněné stromy  na soukromém pozemku, může výjimku z tohoto zákazu povolit orgán ochrany přírody jen ve veřejném zájmu, například v případě havarijního stavu dřeviny. Zvláště jsou chráněny stromy, které jsou součástí aleje.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]