10. května 2014

Uklidíme kolem nás?V sobotu 17. května proběhne po celé naší republice dobrovolnická úklidová akce zaměřená na likvidaci černých skládek. Jedná se o první ročník akce, jejímž cílem je nejen uklidit naše okolí, ale také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím k prevenci jejich vzniku.

K registraci organizátorů místních úklidů, dobrovolníků a k vzájemné komunikaci mezi nimi slouží interaktivní mapa, kterou naleznete na


Pokud si najdeme na mapě naše okolí, zjistíme, že počínaje Cvikovem, zde žádný organizátor není.

Přitom jak uvidíme na mapě v jiných místech organizace běží. Do projektu je zapojena i řada firem z oblasti odpadového hospodářství. Ty nabízí v den akce odvoz odpadu zdarma, slevy za uložení odpadů, prodlouženou otevírací dobu sběrných středisek, pytle a rukavice pro dobrovolníky. I pro města a obce je projekt výhodný. Velká část jich totiž stejně alespoň jedenkrát ročně na své náklady provádí úklid svého katastru od pohozených odpadů (včetně černých skládek). Nyní se městům a obcím naskýtá příležitost uklidit během jednoho dne černé skládky na svém území s využitím pomoci dobrovolníků a dalších partnerů akce, tedy za výhodnějších podmínek, než kdyby tak činily samostatně.

Uvidíme, jestli MÚ Cvikov ještě ve zbývajícím týdnu zareaguje.

Přesto bychom mohli alespoň každý na svou pěst se kolem sebe porozhlédnout a poklidit. Jen těch PET lahví, co leží kolem lesních cest. Projděme se lesem a do igelitového pytle na odpadky jich pár seberme!

Není nutné se o akci ironicky vyjadřovat jako o sentimentální vzpomínce na akci Z.  On totiž ten projekt sem přišel ze západních demokracií, kde je akce nazývána Let´s do it.  Ta akce od r. 2008 proběhla úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 8,5 milionu dobrovolníků.

V Trávníku taková akce proběhla někdy na konci osmdesátých let pod vedením tehdejšího hajného Nováka, když se společně zlikvidovala černá skládka na parcele č. 399 vedle Zámečku.


Pokrokáři s chytrými telefony dokonce mohou akci využít i k elektronické zábavě. Do telefonu si zdarma stáhnete aplikaci ZmapujTo. Černou skládku jednoduše vyfotíte, v mapě vyznačíte, kde se přesně nachází (vaše GPS v mobilu přibližně určí místo skládky),  a hlášení odešlete. Doručená hlášení se na internetu objeví v interaktivní mapě a je pak na moudrosti obecních radních, jak se o věc postarají.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]