22. srpna 2014

Stále se něco děje

povídal kdysi pan Donutil. A tady taky:

Dne 24. srpna se kolem nás jede cyklistický závod Cvikov - Luž. Startuje se v 11 hodin ve Cvikově, cíl je na parkovišti u chaty Luž. Protože se jedná o časovku, jezdci budou vyjíždět na trať v minutových intervalech. 
Délka trati (viz mapka) je 10,4 km a celkové převýšení 370 m.

Přjďte jezdce na trať povzbudit.


Digitalizace katastrální mapyJak jsme v květnu informovali na Zpravodaji Spolku Trávník a Naděje, probíhala v létě digitalizace katastrální mapy v katastru Trávník. Podle všem doručeného oznámení MÚ Cvikov, bude výsledek digitalizace ve dvou termínech v září k nahlédnutí na městském úřadě. Zkontrolovat si výsledek digitalizace je důležité, protože mohlo dojít k upřesnění plošné výměry parcel a v tom případě je nutno změnu nahlásit na FÚ Nový Bor v rámci přiznání k dani z nemovitostí za rok 2014.
Kopíruji zde výtah z upozornění Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního:

V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel.
Vyhlášení platnosti předchází vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění mají možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně vyslovit své námitky. Po skončení námitkového řízení (námitky nebyly podány, nebo o nich bylo pravomocně rozhodnuto) katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného operátu.
Pokud této možnosti nevyužije, může se s výsledkem obnovy operátu seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ , a to až po vyhlášení platnosti.


Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

19. srpna 2014

Třídíme odpadyOdpady se i chalupářům hromadí. Protože si jejich odvoz platíme, máme na několika místech v Trávníku i v Naději kontejnery, případně plastové „popelnice“ (pozor, popel nedávat!).

Hlavní úložiště je u cesty k trávnické kapličce. Tam je možno odpady i třídit (směsné, sklo bílé, sklo barevné, papír a plasty). Obvykle se směsné odpady odvážejí vždy ve čtvrtek, ostatní tříděné odpady nepravidelně.

Ovšem vzhledem k tomu, že silnice do Cvikova je až do konce srpna neprůjezdná (opravuje se opěrná zeď, poškozená při povodních v srpnu 2010), minulý týden zřejmě sběrný vůz nedorazil, takže kontejnery krapet „přetékají“. Snad si toho někdo odpovědný všimne a pošle sběrný vůz oklikou přes Drnovec a Mařenice.

 
Na druhém obrázku jsou kontejnery na sklo, tedy vzhledem k zálohování pivních lahví především na lahve od vína. Podle stavu, kdy se lahve už ani do kontejnerů nevejdou, by pozorovatel mohl soudit na vysokou životní úroveň zdejších chalupářů. Ovšem v chalupě, sousedící s úložištěm, je svědkyně, že občas dorazí auto, evidentně odjinud, které vysype lahve a odpad a rychle zmizí. Až se nám podaří zjistit jeho poznávací značku, budeme vědět víc.

Navíc se nedávno stalo, že nějaká rozjařená společnost v noci vyházela odpadky z kontejnerů na cestu. Za úklid děkujeme naší paní učitelce v.v. Milence.

Dodatek:
Faráři v kostele říkají: A slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi ...
A já mohu říci: 
Včera 21. srpna kontejnery vyprázdněny byly (včetně lahví bůhví odkud) a prázdné kontejnery jsou zase mezi námi.

17. srpna 2014

Stárneme, stárnemeGenerace, která v našich chalupách prožívala své dětství a mládí v padesátých a šedesátých letech, zestárla a jsou to dnes šedesátníci a sedmdesátníci. A i když se oslovujeme kluci a holky, na šedivých vlasech je vidět realita.A tak se občas vyskytujeme i v nemocnicích. Sem tam nějaká ta výměna kloubu či jiná náprava opotřebovaného těla. V poslední době se tak hned tři z nás vypravili do nemocnic. Dva, mne v to počítaje, jsou již mezi námi a tomu třetímu, řečenému Vsakovák, držíme palečky, aby se po rehabilitacích brzy vrátil mezi nás.
Bohužel nás tento týden opustil navždy kamarád Pepík Kapín.  Chalupu v Naději sice prodal už asi před dvaceti lety, ale stopu mezi námi a v československém sportu zanechal nesmazatelnou.  Vynikající boxer těžké váhy, účastník olympiády v Mexiku a mistr republiky se několikrát objevil i na těchto stránkách ve veselých příbězích našich chalupářů, obvykle pro svoji ochotu pomoci, která se ve spojení s jeho silou nějak zvrtla. Jeho přátelskost se projevila i v tom, že jsme mu říkali, že na nejvyšší evropské mety nedosáhne, protože by přece svého soka nepraštil tolik, aby mu ublížil.

Budeme na něj vzpomínat …

1. srpna 2014

Přišla bída na ... autora

Omlouvám se pravidelným čtenářům, leč jsem toho času v nemocnici a i když mám přístup na internet, na publikaci příspévků to nestačí.
Vyčkejte, prosím, věci příštích. Děkuji.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]