22. srpna 2014

Digitalizace katastrální mapyJak jsme v květnu informovali na Zpravodaji Spolku Trávník a Naděje, probíhala v létě digitalizace katastrální mapy v katastru Trávník. Podle všem doručeného oznámení MÚ Cvikov, bude výsledek digitalizace ve dvou termínech v září k nahlédnutí na městském úřadě. Zkontrolovat si výsledek digitalizace je důležité, protože mohlo dojít k upřesnění plošné výměry parcel a v tom případě je nutno změnu nahlásit na FÚ Nový Bor v rámci přiznání k dani z nemovitostí za rok 2014.
Kopíruji zde výtah z upozornění Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního:

V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel.
Vyhlášení platnosti předchází vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění mají možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně vyslovit své námitky. Po skončení námitkového řízení (námitky nebyly podány, nebo o nich bylo pravomocně rozhodnuto) katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného operátu.
Pokud této možnosti nevyužije, může se s výsledkem obnovy operátu seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ , a to až po vyhlášení platnosti.


Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]