26. června 2015

Boží muka a křížeVšichni jistě známe pojem „boží muka“ pro kapličky, sloupky či kříže v krajině. Název je prý odvozen od sloupu, u kterého byl podle evangelií bičován Ježíš před ukřižováním.
V našem okolí je takových božích muk plno.
Druhou památkou v terénu jsou pamětní kříže na místech, kde byla kdysi spáchána vražda. Na takovém místě ve středověku byly stavěny tak zvané smírčí kříže, které byly dokladem odčinění spáchané vraždy. Vrah se musel vypořádat s rodinou zavražděného a jako doklad postavit na místě vraždy hrubě otesaný  kamenný kříž (příklad je na obrázku). Jeden poměrně malý je prý i u potoka Cvikově.
Boží muka a kříže v našem sousedství jsou na dalším  obrázku.
Přímo u silnice ze Cvikova do  Trávníka stojí sloup, ze kterého už dvakrát ukradli sošku Panny Marie (na mapce č. 1). Na tak zvané Knesplově vyhlídce nad Trávníkem (Knespl byl předválečný místní starosta) je na dřevěném kříží plechový Ježíš Kristus (č. 2). U trávnické kapličky je za plotemkamenný krucifix (č. 3).  Obnovený křížek je u silničky do Naděje kus za kapličkou (č. 4). Nový sloupek se zvonečkem  je u Dědkova odpočinku (č. 5).  Kousek dál u rozdvojení cest do Antonínova údolí stojí dalšísloupek s obrázkem (č. 6).  Nad Nadějí na skalní věži je zdaleka viditelný křížek, podle kterého je věž místními nazývána (č. 7).  U poškozeného mostku v údolí pod Hamrem je sloupek s křížem (č. 8).  U silničky, která spojuje Ústav pro duševně choré v Antonínově údolí (ústav se bude stěhovat do novostavby ve Cvikově) se silnicí Trávník - Mařenice, je ve skále vysekaná kaplička (č. 9).  Na druhé straně silnice je ve svahu (který ukrývá vytesaný náhon do bývalého mlýna) další skalní reliéf, chráněný nově vybudovanou dřevěnou stříškou (č. 10).   Na rovince silnice  před Mařenicemi je nedávno obnovená zděná kaplička (č. 11).
U silnice mezi Cvikovem a Trávníkem jsou dva krucifixy (jeden vpravo v tzv. zatáčkách – č. 12) a druhý vlevo za zatáčkami  - blízko odbočky modré turistické značky na Zelený vrch – (č. 13).

Stav těchto památek je časově různý, to,co bylo vloni opraveno, může být letos poničeno (už mnohokrát se tak stalo, mizí kovové kříže či sošky). Že si tak nepřizpůsobiví pomáhají k pár penězům na alkohol či cigarety není nic nového, bohužel značnou část viny mají výkupny sběrných surovin, kde mlčky vykoupí o to, co viditelně původně nebyl šrot.

19. června 2015

byly, byly, ale už nejsouNedávno šel na ČT seriál o méně známých českých hradech a zříceninách. Byl zde zachycen i náš Milštejn.

Napadlo mne zrekapitulovat hrady a zámky v našem okolí. Ty velké a stojící jen uvedu jménem, protože jsou všeobecně známé. Jsou to samozřejmě Zákupy, hrad Sloup nebo Grabštejn.

Ale ne každý si uvědomí, že ve Sloupu je i zámek, dnes domov důchodců.  Od 18. století do r. 1945 patřil tento zámeček rodině Kinských. Stojí naproti kostelu a je ve tvaru H. V zahradě je řada soch s motivy z řecké mytologie.


Kinským patřil i zámeček ve Svojkově, který dnes již neexistuje a řada lidí si myslí, že to je budova dnešního hostince u odbočky ze silnice, která vede do Modlivého dolu. Skutečný zámeček stál na svahu kousek za zříceninou hradu Svojkova (kterou vidíme u silnice), byl postaven v 17. Století. I zde byl záměr jej změnit na domov důchodců, ovšem při rekonstrukci v r. 1958 vyhořel a byl stržen.


Zajímavý osud měl zámek ze 17. století v Mimoni. Ten vyhořel v r. 1806 a byl nově přestavěn v empirovém slohu. V r. 1945 jej převzala československá armáda. Zámek znovu vyhořel v r. 1950 a pak byl desítky let opravován či spíše devastován (po r. 1968 jej po nějakou dobu obsadila i Střední skupina vojsk sovětské okupační armády). Protože o budovu nebyl zájem, bylo v r. 1965 rozhodnuto o jejím zbourání. Bourání bylo urychleno, když do budovy 7.5.1985 uhodil blesk a přivedl k výbuchu připravené bourací trhaviny. Zámek stál na západní straně náměstí, kde je dnes travnatá plocha.Kromě Milštejna jsou v našem okolí další zříceniny hradů. Je to již zmíněný Svojkov, zmiňován je ve 14. století a v r. 1445 byl vypálen.

Známá je zřícenina hradu Ralsko nad obcí Noviny pod Ralskem, který patřil mocnému severočeskému rodu Vartenberků. Je z něj zachována jen mohutná věž, od které je daleký výhled.

I nad obcí Pihel stával stejnojmenný hrad. Patřil majiteli Milštejna, panu Berkovi z Dubé. Zničen byl za husitských válek. Dnes zde uvidíme jen nepatrné zbytky zdiva.

Také u obce Velenice stával malý hrádek, ze kterého se zachovaly jen zbytky věže. Zanikl pravděpodobně za válek s německými lužickými městy v 15. století.


15. června 2015

K pivu patří …
syrečky, přesněji správným obchodním názvem Olomoucké tvarůžky (ten název je ochrannou známkou s ochranou v celé Evropské Unii).

Měl jsem příležitost se o nic něco víc dozvědět přímo na místě, kde se vyrábějí.

Tak především to, co snad už všichni vědí – ačkoliv se jmenují „olomoucké“, vyrábějí se v městečku Loštice, které leží asi 25 km západně od Olomouce. Je tam muzeum tvarůžků (v budově, kde se právě za Rakouska-Uherska začaly vyrábět) a podniková prodejna, kde dostanete mnohem více specialit na rozdíl od pouhých kulatých tvarůžků a tyčinek, které se dostanou v Čechách v každé samoobsluze.

Kromě toho je na náměstí v Lošticích restaurace U Coufalů, kde dostanete víc než desítku jídel s tvarůžky. A dokonce je tam cukrárna, kde jsou k dostání tvarůžkové dorty a zákusky (zmrzlinu z tvarůžků jsem tam neviděl). Ve vchodu do restaurace je unikátní automat na výrobky z tvarůžků.Tvarůžky se na Olomoucku po domácku vyráběly už od 15. Století, ale jejich „průmyslovou“ výrobu zahájili v r. 1976 právě v Lošticích.

Tvarůžky se vyrábí prosoleného  tvarohu (ten zase z odstředěného mléka), který se rozemele, vytvaruje do koleček nebo tyčinek a nechá se v sušárně několik dní zrát. Pak se opláchnou vodou a tím započne bakteriální proces, který jim dá charakteristickou chuť. Před expedicí k zákazníkům tvarůžky ještě dozrávají v chladírně. Dnes je v jejich výrobně zaměstnáno skoro 150 lidí, kteří ročně vyrobí přes 2 tisíce tun této speciality.

Po expedici jsou tvarůžky tuhé, ovšem jak si jistě leckdo vzpomene, po několika dnech pod skleněným poklopem v hospodách vám „šly naproti“.
A keště poznámka - protože jsou tvarůžky nízkotučné, jsou vhodné pro cukrovkáře!

3. června 2015

Upozornění na blízké akceV nejbližších dnech se kolem nás bude konat několik zajímavých akcí.
V sobotu 13. června se v Myslivnách (chata Pod Luží) budou konat tradiční Slavnosti lužicko-horských luk. Akce se koná od 9 hodin dopoledne. Nejprve proběhne vyhodnocení fotografické soutěže Stromy Lužických hor. Po poledni se koná společná vycházka do Waltersdorfu, kde bude možno si prohlédnout výstavu v Domu přírodního parku Lužické hory /německá obdoba naší ChKO/.

V pátek 19. června proběhnou hned dvě akce – ve 14 hodin se bude konat posvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého na rozcestí U Jána (silnice mezi Novou Hutí a Horní Světlou poblíž Sirného pramenu).
O hodinu později – v 15 hodin – bude otevřena nová vyhlídková bouda na okružní cestě kolem Zeleného vrchu na místě dávno již neexistující restaurace Švýcárna (na svahu nad Drnovcem). Tyto dvě akce pořádají Lesy ČR a z jejich pozvánky jsme si vypůjčili obrázek dřevěné vyhlídky.

No a 20. června v sobotu opět proběhne v Krompachu  jarmark s výrobky místních občanů a chalupářů. Odpoledne od 14 hodin bude u krompašského kostela tato prodejní výstavka. Večer se uskuteční ochotnické divadelní představení  v nové  k  otevření připravované restauraci Na hřebenovce (na Valech).

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]