25. září 2015

Zámeček v TrávníkuO této stavbě jsem již psal v historii Trávníka na stránkách Zpravodaje Spolku Trávník a Naděje.  Ředitel městské knihovny ve Cvikově Mgr. Vlček mne upozornil na další informace o majiteli Zámečku.Jen krátkou rekapitulaci, Zámeček  nechal postavit v r. 1914 Fr. Schier, velkoobchodník s vínem, který prý byl i dodavatelem pro císařský dvůr ve Vídni. 

V Praze měl Schier dva domy (holt to nebyl „z Kutné Hory koudelníkův syn“ – ten měl domy tři) – na rohu Pařížské ulice a Staroměstského náměstí a sousedního domu V Pařížské ulici. Byl mohovitý podnikatel.  Od r. 1823 působil v Rakousku velkoobchod s vínem Josef Oppelt.  Synovec původního zakladatele firmy Franz Schier  přebírá firmu roku 1856, po smrti Josefa Oppelta. V roce 1857 se mění název na "Jos. Oppelt a synovec".  Přáním zesnulého zřejmě bylo zachovat v názvu jméno Oppelt, takže vznikl tento název.

Firma evidentně prosperovala, protože v roce 1916 kupuje žernosecký zámek s vinnými sklepy a panské vinice od rodiny Nosticů, která tu zřizuje vinárnu a vede žernosecké vinařství obchodním způsobem. Po smrti F. Schiera je žernosecké panství s vinicemi prodáno vinařství je severočeských průmyslníků, kteří ovšem vinařství zrovna nepozvedli. V r. 1946 bylo vinařství i se zámkem znárodněno (zřejmě byli majitelé sudetští Němci).

Komerční rada František Schier zemřel roku 1929 (zřejmě ve velmi vysokém věku – na hřbitově v Trávníku je hrobka která před lety měla ještě  označení Familie Schier, používaná ovšem již byla dnešními obyvateli). Zanechal prosperující firmu a dům na rohu Pařížské a Staroměstského náměstí, známý jako Schierův dům.

Stavební místo vzniklo v r. 1896 po zbourání starého Židovského města na Josefově (proti bourání se tehdy ozvali umělci-bojovníci za starou Prahu . např. Vilém Mrštík ve článku Bestia triumphans).  Schierův dům (viz obrázek ze současnosti) je datován do r. 1897 a Schierovi patřil i vedlejší dům v Pařížské ulici (ten byl ovšem postaven až v r. 1903). Na místě Schierových domů stály dva vrcholně barokní objekty: někdejší palác hraběte Rudolfa z Lisova od Jana Blažeje Santiniho (čp. 935) a dům U Zlaté trubky poštovské (čp. 934). Novostavba nárožního Schierova domu byla

záměrně koncipována tak, aby připomínala původní zástavbu. Architekt Rudolf Kříženecký svou stavbu řešil tak, že v některých rysech vychází z původního paláce hraběte z Lisova. Výzdoba na průčelí nárožního Schierova domu je tvořena pískovcovými figurami.  V domě vzhledem k firmě majitele byly zřízeny i rozsáhlé dvoupatrové vinné sklepy.  Architektura domu tedy alespoň částečně upomínala původní zbořenou stavbu na tomto místě. Dovozuje se, že architekti a sochaři, zúčastnění na této stavbě, byli spíše na zmíněné Mrštíkově straně, která bourání historického Židovského města odsuzovala.

I v knihách se objevuje název firmy majitele našeho Zámečku.

Známý spisovatel a znalec vína Fr. Čebiš vydal někdy za 1. republiky knihu s názvem J Jaká vína k čemu píti: ceník jakostních vín firmy Jos. Oppelt a synovec. V r. 1930 vyšel sborník s názvem Víno, který vydala opět Schierova firma (evidentně již po smrti Fr. Schiera) a kterou redigoval známý karikaturista A. Hoffmeister. Do sborníku přispěla svými texty celá řada autorů a Hoffmeister v celkem padesáti kresbách vytvořil jejich karikatury. V r. 1933 vyšla tato kniha i v německé mutaci.  Z doby první republiky je i viněta z láhve vína od Schierovy firmy (viz další obrázek).
Zatím se mi nepodařilo najít informace, co se s firmou stalo po roce 1933. Je aleevidentní, že místní pověsti, že žil za války v Trávníku nebo, že utekl do Ameriky pravdivé nebyly.


Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]