28. dubna 2016

Upozornění narychlo

Kromě sletu čarodějnic se v sobotu koná velkoakce v Kuřívodech , protože bude 150 výročí tak zvané  Bitvy u Kuřívod. Šlo o místní šarvátku s pruskými vojsky za rakousko-pruské války v r. 1866 podél silnice z Kuřívod do Horní Krupé. Ul silnice je tam nedávno obnovená řada křížků, kde jsou pochování padlí vojáci. Připojuju plakát s programem (kliknutím si ho  lze zvětšzšit), může to být vhodná akce pro naše děti a vnoučata.


19. dubna 2016

Co nám to zase páni chystají?Dávno již tomu, co jsme zřeli ne na milou tvář babičky, ale na televizi s analogově přenášeným obrazem. To vzrušení, když jsme v létě místo na vysílání z Prahy koukali na obraz z Moskvy nebo z Říma. Tehdy totiž každý televizní vysilač musel mít svůj samostatný kanál. Aby se vzájemně nerušily, muselo se vše naplánovat tak, aby na stejném kanálu (kmitočtu) vysílaly stanice velmi daleko od sebe. Jenže v létě, díky silnějšímu slunečnímu záření, se televizní vlny šířily mnohem dál a ta způsobovalo v podvečer zmíněný efekt. A to nepíšu o tom, že analogovému signálu vadily i odrazy od terénu, takže aby se zabránilo duchům na obrazovce, musely se používat dlouhé směrové antény, které duchy poněkud eliminovaly.
Pak se přešlo na vysílání digitální. Obraz byl lepší, bez duchů a hlavně se na jednom kmitočtu mohlo vysílat několik různých kanálů. Pro pozemní vysílání, přijímané anténou, jsme měli systém s názvem DBV-T, pro přenos z družice systém DBV-S a pro kabelové rozvody systém DBV-C.
A už se na nás valí něco nového. Noviny jsou plné hrůzných informací, že budeme muset současné televizory vyhodit a koupit si jiné, nové. Tak o co vlastně jde? Konference v Ženevě rozhodla o vyčlenění pásma 700 MHz (kanály 49 až 60) pro mobilní internet na úkor televizního vysílání.
Mluví se o změně systému na DBV-T2. V roce 2021, tedy za pouhých šest let, by mělo v České republice skončit pozemní televizní vysílání v normě DVB-T. Nahrazeno bude normou DVB-T2 s kompresí H.265 zvanou též HEVC (High Efficiency Video Coding). DVB-T2 je proti DVB-T datově o třetinu úspornější, ve variantě HEVC je ještě skromnější.
 Stávající zařízení, které jsou schopny přijímat DVB-T nejsou skutečně kompatibilní (nejsou schopné) přijímat DVB-T2. I když najdete vyprávění o tom, že už jsou na trhu televizory pro systém DBV.T2, tak pozor, pokud výslovně není v návodu uvedena podpora DVB-T2 + HEVC, tak zařízení není schopno přijímat toto vysílání. Televize s DVB-T2 bez podpory HEVC Vám bude k ničemu, protože sice multiplex naladíte, ale u žádného kanálu vám nepůjde obraz. HEVC je velmi efektivní kódování, které může nabídnout lepší kvalitu obrazu při stejném datovém toku nebo stejnou kvalitu obrazu při datovém toku nižším.

Jednoduše řečeno, změna z DVB-T na DVB-T2 neznamená nic jiného, než že se do stejného kanálu pustí více dat. Bohužel, set-top-box pro DVB-T nedokáže tyto data zpracovat a proto je nutné koupit nový set-top-box. Ještě horší je to v případě televize s integrovaným DVB-T tunerem. V tomto případě je jedno jestli televize umí HD vysílání nebo ne. V každém případě je nutné pořídit set-top-box nebo vyměnit televizi. Integrovaný DVB-T tuner již použít nepůjde. Zajímat se o nový set-top-box se doporučuje i uživatelům satelitního příjmu, protože nikdy nevíte, zda vás rostoucí poplatky operátorů časem nevyženou zpět k bezplatnému pozemnímu příjmu na vlastní anténu.

To vše platí pro ty, co přijímají v současnosti pozemní vysílání, tedy na anténu. Ti, co mají připojení kabelové, mohou být zatím v klidu, protože pásmo, přenášené po kabelu dotčeno nebude. Ti, co přijímají signál ze satelitu a mají televizor pro HD, mohou být bez starostí, protože jejich tuner už dovede i novou variantu přenosu pro satelitní vysílání, tj. DBV-S2.

12. dubna 2016

Taky jste jezdili nakupovat do Žitavy?Kromě dvou Kauflandů tam bylo nákupní centrum Humboldt Center v Hochwaldstrasse, dříve pod označením TOOM. Asi pře rokem ho přejmenovali na Rewe Centrum,  Rewe je totiž  zastřešující firma (asi jako u nás Ahold provozuje prodejny Albert).

Od letošního února je toto centrum zavřené a přestavuje se. Prozatímně je tam na parkovišti stan, kde se prodává jen  omezený sortiment. Přestavba má být provedena do konce letošního roku, ale  v místním  tisku se o termínu pochybuje.

 Součástí přestavby bude i velký fotovoltaický systém na střechách tohoto komplexu o výkonu 400 kW.
To by velmi zlevnilo provoz centra, ve kterém budou nově umístěny i další firmy (např. obuv Deichmann).

Dodatek: REWE Zentrum  se sídlem v Kolíně nad Rýnem je německý majitel obchodních řetězců v řadě států (jsou to například řetězce ReWe, Billa, Penny a Toom).8. dubna 2016

Informace narychlo6. dubna 2016

Chladnička na chalupě v ziměJe to téma krapet jako křížek po funuse, i když tady ještě minulý čtvrtek napadlo skoro 10 cm sněhu. Ale nešť.

Ti, kteří mají na chalupě chladničku v místnosti, která se v zimě nevytápí, mají problém.

Většina chladících zařízení využívá skutečnosti, že k vypaření kapaliny je nutné jí dodat určité teplo (skupenské teplo vypařování). Kapalina, která se používá v chladicích zařízeních jako pracovní médium (tzv. chladivo), přitom toto teplo odebírá svému okolí - prostoru, který má být ochlazen. Domácí chladnička a mraznička je stroj určený k přenosu tepla z vnitřního prostoru chladničky (resp. mrazničky) do okolí. Teplo se přenáší chladicí kapalinou s nízkým bodem varu (zhruba 20°C při atmosférickém tlaku).

Kompresor vtlačuje chladicí médium v plynném stavu do výměníku, který je tvořen dlouhou tlustostěnnou kovovou trubicí (černá mřížka na zadní straně ledničky). Ve výměníku se plyn ochladí a změní na kapalinu. Při kondenzaci páry na kapalinu musí pára odevzdat část své vnitřní energie (tzv. skupenské teplo kondenzační) okolí. Kompresor domácích chladniček je spojen v jeden hermeticky uzavřený celek spolu s motorem. Jednak se chladí i motor a medium nemůže unikat do okolí.

První ledničky ve 2O letech minulého století byly skoro nebezpečné, jelikož oxid siřičitý, používaný jako chladicí médium, se ukázal jako toxický.

Donedávna se proto používaly jako chladicí kapaliny chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků (CFC). Tyto sloučeniny (freony) ale způsobují při úniku odbourávání ozonu v horních vrstvách atmosféry. Proto se začaly nahrazovat méně škodlivými hydrogenovanými CFC, které se rozkládají dříve než dosáhnou výšky, kde je ozonová vrstva.

Dnes mají chladničky s novou chladicí směsí definovanou tzv klimatickou třídu, jinými slovy, pracují jen v určitém rozmezí teploty, třeba SN třída umožňuje práci při nejnižší teplotě  10o  C, ale níž už ne!Termostat ledničky měří teplotu uvnitř. Dokud je  uvnitř vyšší teplota než ta, která je na termostatu nastavená, mrazí , když klesne na požadovanou teplotu – termostat kompresor vypne. Pokud se bude okolní teplota blížit nule, tak se bude mít i vnitřek chladničky shodnou teplotu a kompresor bude zapínat méně často nebo vůbec.

Pokud se bude ta okolní teplota pohybovat v rozmezí do deseti stupňů nad nulou, můžeme chatičku nechat vypnutou, protože její funkci fantazuje teplota okolí. Nepříjemné bude pro některé potraviny (například pro pivo), pokud teplota okolí klesne pod nulu. Obdobným problémem je, pokud má chladnička i mrazák a jen jeden kompresor. Pak mrazák nefunguje.

Znamená to, že musíme takovou chladničku s mrazákem přemístit do místnosti vytápěné. Pokud potřebujeme mrazák (a víme, že pokud se do něj leze často, vydrží obsah zmrazený i po řadu hodin), je pomocí v nouzi dvakrát za den vzít fén a pofoukat s ním termostat v chladničce (bývá viditelný). Kompresor na deset dvacet minut naskočí a to stačí pro udržení podílové teploty v mrazáku.


Bez problému se v zimě chovají kombinované chladničky se dvěma kompresory – samostatně pro chladicí prostor (ten holt nezapne) a pro mrazák, který i z nuly zajistí těch minus deset, dvacet.

Bohužel dvoukompresorové chladničky mizí z nabídky a jsou dost drahé. Určitou pomocí jsou i nové kombinované chladničky, které mají dva termostaty – pro chladničku a pro mrazák.  Pak zůstane funkce mrazáku zachovaná i při nízké okolní teplotě.

Pokud někdo pobývá na chalupě i v zimě často, vyplatí se mu pořídit si samostatný mrazák.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]