7. listopadu 2016

KotelníciChalupáři, co vytápějí chalupy kotlem, mají v poslední době významné téma k debatám.  Trochu jsem už o tom psal v březnu 2012. Podle nových zákonů (Zák. 201/2012 sb.) a vyhlášky ( č. 415/2012 Sb) jsou provozovatelé kotlů na pevná paliva ( plynových a elektrických kotlů se to netýká, ale krbů s teplovodní vložkou ano) s příkonem nad 10 kW povinni do konce tohoto roku si zajistit kontrolu technického stavu svého kotle. V další etapě mají za povinnost do roku 2022 provozovat jen kotle, které splňují 3. a vyšší emisní třídu.
No a u kotlů, které už slouží deset a více let je celkem jisté, že tu 3. třídu nesplňují, ale na výměnu je ještě pár let čas. Ovšem pokud čmoudíky z vašeho komína dráždí  nevlídné sousedy,  není vyloučeno, že po jejich stížnosti na obecní úřad může takového čmoudila postihnout úřední kontrola. Ta také může vyžadovat účtenky za nákup paliva a stvrzenku o odborném čistění komína. A samozřejmě se bude vyžadovat doklad o zmíněné kontrole kotle, i když se na čmudíky a na kontrolu kotle vztahují různé zákony.
Pokud nečmoudíte, není pravděpodobné, že by obecní úřad iniciativně ocházel chalupáře a vyžadoval tento doklad ke kontrole.  Teoreticky při neexistenci toho dokladu může úřad udělit pokutu až 20 tisíc korun. Nota bene  žádný soupis, kde se jakým způsobem topí, neexistuje. Pokud někdo topí dřívím nebo jak někteří z nás přešli na uhelné brikety (samozřejmě dražší než hnědý ořech), nemusí mít starosti, protože jejich čmoudíky jsou uspokojivé. 


No a po těch strašácích něco příznivého pro ty, co nejsou na chalupě trvale: Zákon totiž taky říkal, že "Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. e) (provádění kontrol) se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost. " Podrobnosti o definování staveb rpo rodinnou rekreaci najdete v § 3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Hodně stručná definice je:

Chalupa je stavba pro rodinnou rekreaci o půdorysné ploše přes 60 m2, jejíž objem, proporce, členění a materiálové ztvárnění odpovídají místně tradičním stavbám, podle místních podmínek může mít maximálně 2 nadzemní podlaží a 1 podkroví.
Doplněk 1: OVŠEM právě jsem byl jedním čtenářem upozorněn, že  chalup se to prý také  týká.  Pokusím se to ověřit.
Doplněk 2:  Co se týče revize kotlů, platí to, co bylo v hlavním článku. Revizní zprávu musí mít do konce roku každý,  ovšem kontrola, zda ji dotyčný má, je na vesnicích problematická.
Co se týče kontroly v případě stížnosti na čmoudík, tak v současně platném zákoně se to na rekreační chalupy nevtahuje. Ovšem na své 49. schůzi dne 7. 9. 2016 schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh novely  tohoto zákona, kterou se mimo jiné  ustanovení o "nevztahování" ruší. Sněmovnou schválený návrh byl postoupen Senátu, který novelu 19.10. 2016 rovněž schválil.  Po podpisu prezidentem republiky bude tato změna od 1.1.2017 platit. Takže chalupáři,  pozor na čmoudíky a naštvané sousedy.
Některé obce už na svých stránkách uvádějí, že "doklady o provedené kontrole kotle nemusíte předkládat, ale musíte je uchovávat pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
Situaci zjištoval kamarád chalupář dotazem na ministerstvu, ovšem jejich odpověď byla zdeúřední a bylo tedy nutno přesné citace dohledat.  

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]