14. května 2017

Marie Terezie a TrávníkV současnosti se vzpomíná výročí 300 let od narození císařovny a české královny Marie Terezie. Můžeme s jistotou napsat, že Marie Terezie nikdy Trávník nenavštívila (což by asi nedalo říci o Járovi Cimrmanovi, který byl skoro všude). Ale svoji stopu Marie Terezie v Trávníku zanechala.

V r. 1774 vydala dekret o povinném vzdělávání. I v Trávníku se toto realizovalo. První školní třída vznikla v soukromém domě čp. 37 v r. 1784 a v roce 1793 zde už byla regulérní škola v domě čp. 64 (za dnešní kapličkou u silnice do Mařenic). Nová škola (dnešní penzion u silničky do Naděje) byla postavena v r. 1879, poslední její ředitelkou do r. 1960 byla naše sousedka Milenka Macková.V r. 1770 vydala Marie Terezie dekret o povinném číslování domů (do té doby byly domy ve městech označovány domovními znaky a na venkově se jim říkalo podle jména obyvatele).  Obvykle se začalo nejvýznamnějším domem (kostely se nečíslovaly) a pak se pokračovalo kolem zástavby. Tak v Trávníku dostala číslo 1 bývalá hospoda u silnice a číslování šlo směrem nahoru na Trávnický kopec. Čísla platí dodnes směrem do kopce od 3 až po 13 a pak zpátky až po dnešní 22 (některá čísla popisná už dnes neexistují – domy byly v padesátých a šedesátých letech zbourány či vyhořely – 8, 16. 19, 20). Pak číslování pokračovalo pod silnicí na dnešní otočce (tam byly 3  dnes již zbourané domy) a pak dolů do dolního Trávníka  k číslům kolem čtyřicítky.

Další čísla popisná byla přidávána během další výstavby, takže čím vyšší číslo, tím novější chalupa.

Další akcí bylo vydání patentu císaře Františka I. v r. 1817 dani pozemkové a vyměření půdy. Nejdříve byly přesně vymezeny a vyměřeny hranice pozemků. Základní jednotkou byla katastrální obec (zase zachováno dodnes) a ta se rozdělila do parcel.. Měření probíhalo asi 20 let, výsledkem byly mapy v měřítku 1:2880, tzv. císařské otisky (viz obrázek pro Trávník).

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]