10. října 2017

Tak nám opravují přehraduPřehrada v Naději byla postavena  na konci první republiky a zkolaudována prý až po připojení Sudet k Říši. Postavena byla kvůli mlýnům a hamrům, které poháněl Hamerský potok, protože jeho prameniště bylo využito jako sběrná oblast vodovodu pro Rumburk (budován někdy kolem roku 1936). Jako vyvolanou investici bylo nutno postavit přehradu v Naději, která umožnila pohánět zmíněné vodní mlýny a hamry. Její funkce zanikla  odsunem tehdejších německých obyvatel a přechodem na elektrické pohony.

Přehrada má u hráze šířku 90 m a hloubku 6 m. Za mlada nám „teplota“ vody (dosahující za horkých letních dnů až 14 oC !) tolik nevadila a někdy jsme plavali až do zadní mělké části. Hráz je rozdělena do ří úseků, vlevo je část se zábradlím, kde je uovládání výpusti, a napravo je plochá část, kde jsme se slunili na dekách. Mezi nimi je přepad s oblou korunou.Patřilo k frajeřině po oblé části, obrostlé vodními řasami, přejít z jedné strany na druhou. Bylo nutné si dávat pozor, aby při případném sklouznutí dotyčný exhibicionista spadl do vody a ne dolů pod hráz. Dlouho se hovořilo o vojákovi, který v roce 1965 při přecházení koruny hráze spadl sice jen do vody, ale utopil se.

Nápadné bylo i to, že koruna hráze zřejmě nebyla zcela vodorovná, protožeza normálního stavu  voda přetékala jen po jedné polovině.


Takže teď došlo k rozsáhlé opravě (asi před dvěma roky přehradu částečně vypustili a opravovali její výpust). Nyní opravují korunu hráze (výměnou  bloků). 
Je to akce Povodí Ohře, pod které patří toky v našem kraji (i když Ohře vtéká do Labe na jeho levém břehu a my jsme na břehu  pravém). Aby měly stavební stroje (jeřáb) přístup k hrázi, byla původní cestička ze silničky dolů pod hráz rozšířena  a vysypána štěrkem.
  Práce mají být ukončeny do letošního prosince. Připojené fotky dokladují snížení hladiny přehradního jezera a  rozpracovanost přestavby koruny hráze.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]