27. listopadu 2018

Čeština je jazyk náročný, ale i zábavný


Dnes něco pro předvánoční odlehčení.

S tou češtinou je to – jak pro koho. Rodilý Čech se s ní vypořádává snáz (pokud tedy neráčkuje nebo nekoktá)  než češtinu se učící cizinec. My máme sedm pádů, mužský, ženský a střední rod a další vymoženosti, které v jiných jazycích nejsou. Angličtina má pády jen čtyři, množné číslo se udělá jen připojením koncovky –s k podstatnému jménu, maďarština zase nezná rozlišení na mužský, ženský či střední rod a podobně v dalších jazycích.


Také naše háčky a čárky (které prý vymyslel Mistr Jan Hus) jiné jazyky nemají. Speciálně  řřřř dělá cizincům potíže.

Znáte v češtině větu, která je složena jen ze souhlásek? To je pro cizince šok :

Smrž,pln skvrn, zvlhl z mlh.

Ale i nám srozumitelné slovo „scvrnkls“ (třeba kuličky do důlku) je jazykolamem nejen pro nás.

Udává se, že nejdelší slovo v němčině je prý

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, což znamená  „zákon o přenosu povinností při kontrole označování hovězího masa“.  Kam se na to hrabe české

nejneobhospodařovávátelnějšími   (polnostmi jsou ….)!

Taky  si můžeme v češtině zahrát na těsnopis, třeba napsat  „3 8ahlí bra3 spa3li, jak lo3 tasí pi100le“.

I písmena Q a X, která se v ryzí češtině nevyskytují, můžeme zlomyslně používat jako   třeba ve větě „Kamarád přiqačil a přeqapením se mu  protáhl xicht “.

Máme také jazykolamy. Větu „roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír ho doprovázela Klára Králová“ znají snad všichni. Ale zkuste si říci třeba „od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí“.

Další jazykovou legrací jsou palindromy - věty, které se dají číst pozpátku se stejným významem.  Už ve škole nám jako příklad na tabuli napsali „kobyla má malý bok“. Ale jsou i delší, třeba „fešná paní volá: má málo vína pan šéf!“


 No a na závěr přidám český geniální rébus:  Ka

což se přečte: 
U ká menší je á než ká   čili  U kamen šije Anežka.  Pro pedanty připomínám, že dlouhé samohlásky se v rébusu ignorují.

20. listopadu 2018

Teče voda, teče


ale jen v písničce je to poklidné konstatování. V Severních Čechách je to s vodou docela složité. Abychom parafrázovali jinou písničku „blaze tomu, kdo vodovod nemá …!“ (a to jsou ti v Naději, protože Trávník má až stoletý vodovod). A vodovod to není jen tak.

Podíváme se na to ze dvou směrů – majetnického a provozního.

V září 1993 Fond národního majetku v Praze vydává zakladatelskou listinu Severočeské vodárenské společnosti. Ke dni 1. října 1993 byly Fondem národního majetku založeny SVS a.s., vlastněná obcemi, jako společnost vlastnická, na kterou převedl státní infrastrukturní vodohospodářský majetek, a SčVK a.s, dočasně vlastněná státem, jako společnost provozující majetek SVS, na kterou převedl veškerý státní majetek s provozováním související – veškeré budovy, strojní vybavení, laboratoře, dokumentace i všechny zaměstnance státního podniku. Následně byl do majetku SVS převeden veškerý původní majetek obcí (historický majetek z dob před rokem 1948 a pozdější investice třeba z akcí Z).

Pro SčVK ministerstvo vypracovalo privatizační projekt, který rozdělil provozní části a infrastrukturní. Provozovatel zajišťuje zásobování vodou a odkanalizování a platí vlastníku SVS nájem, ze kterého je vlastníkem hrazena obnova infrastrukturních zařízení. Prostředky na investiční výstavbu si zajišťuje vlastník. Provozní majetek měl hodnotu asi 580 mil. Kč. Na vlastnickou společnost přešel majetek v hodnotě asi 8 miliard Kč.

.V současném modelu tedy patří sítě SVS, které do nich musí investovat, SčVK je pak provozují. V rámci privatizace prodal stát 51% akcií SčVK francouzské společnosti Veolia, 49% akcií zůstalo v majetku SVK. Provozní smlouva mezi SVK a SčVK byla uzavřena do r. 2020. Hospodaření bylo úspěšné a většinovému majiteli odtékaly do Francie slušné dividendy.


Vlastník SVK se rozhodl smlouvu za r. 2020 neprodlužovat a tak se jednalo o tom, co bude dál. Finálně bylo dohodnuto, že SVK odkoupí od Veolie její majoritní podíl za asi 1,9 miliardy Kč a stane se tak jediným vlastníkem a dokonce se dohodlo, že tento odprodej proběhne v předstihu už k 1. 1. 2019. Protože vlastníkem SVS jsou severočeská města a městečka, lze doufat, že správa a údržba bude řízena jednodušeji než dosud. Ale Veolia se stále drží alespoň drápkem. Vytváří se totiž třetí společnost SčS (Severočeská servisní společnost), která bude zajišťovat havarijní opravy (a v této společnosti si francouzská Veolia ponechala 25% akcií – a to do r. 2030).  Máme tedy české majitele vodovodů a kanalizací, druhou českou firmu, která má  zajišťovat provoz vodárenské sítě, a třetí firmu, která bude zajišťovat opravy havárií (s tím prý má Veolia zkušenosti a její účast je prý nezbytná). Doufejme tedy, že  zmizí odtok stamilionů korun ročně v dividendách do Francie. Ty peníze pak chyběly na investice do lepších sítí.


Tak tolik o vlastnictví. A teď pár slov o vodovodu v Trávníku. Na jaře letošního roku si obyvatelé v horní části vesnice stěžovali na slabý proud vody (oni říkali na malý tlak). Nejmenší tlak v potrubí je nahoře u vodojemu, největší tlak mají chalupáři v trávnickém údolí. Po revizi jim vodáci sdělili, že nejde o tlak, ale o zarostlé potrubí (zvláště v místech rozbočení) a v létě se pustili do výměny části potrubí. V délce asi 80 metru pomocí tzv. krtka zatáhli pod zem novou rouru a tuším, že někdy v září provedli přepojení části původních přípojek na nový kus potrubí. Zřejmě je připojena jen část, protože někteří „horňáci“ říkají, že se slabý proud vody nezměnil. Také zemní práce nejsou dokončené, výkopy zůstaly jen zhruba zaházené, prý je zapotřebí, aby si zemina ve výkopech sesedla, a na jaře se prý provedou definitivní zemní úpravy.

12. listopadu 2018

Listopad = padá listí!


Někdy spadalo i dřív, ale letos se na stromech drželo skutečně až do listopadu. A co s tím spadlým dělat?

Když se koukneme do zahrad u chalup, tak postupy jsou různé. Někdo zastává názor, nespadané listí vytvoří vrstvu, chránící půdu a rostlinstvo před mrazem. Toho se určitě někteří chalupáři drží. Dokonce argumentují, že přes zimu se listí rozloží a je hnojivem.

Ovšem hnojit trávník je jednak zbytečné, jednak zbavit se na jaře blátivé hnědé vrstvy na trávě není moc snadné. Takže běžnější je z trávníku na podzim listí shrabat a dát ho na kompost, nebo jeho vrstvu přihrabat kolem choulostivých rostlinek a keřů, takže je bude chránit před holomrazy. Aby tu vrstvu vítr nerozfoukal, překryjeme ji chvojím.  Odborníci preferují hrabání (nejlépe velkými vějířovými hráběmi)před používáním fukarů či vysavačů, protože ty prý zlikvidují i užitečné málo viditelné tvorstvo, které pomáhá tlení a kypření půdy.  Ovšem nafoukat listí k sousedovi (když tam není plot) je svádějící.

Ostatní shrabané listí použijeme na kompost. Pozor – listí z břečťanu nebo z ořešáku do kompostu nepatří. Nejlepší je listí bukové, ale to většinou nikdo na zahradě nemá. U země se pod kompost doporučuje vzdušná vrstva z větví nebo uschlých květin. Pak teprve přijdou vrstvy listí a posekané trávy. Nejlepší je listí trochu vlhké.  Svážet listí na kompost kolečkem je zdlouhavé. Kamarád z Kanady nám radil, položit na zem celtu a pak nahrabané listí ve dvou odtahat ke kompostu.  Prý pro urychlení tlení je dobré kompost přikrýt černou folií, jaká se třeba používá na záhony s jahodami. Také prý je dobré prosypat listí pár lopatami zeminy. Humus (listovka) se vytvoří tak za dva roky.

Pro tvorbu kompostu je ideální kompostér (díky městu Cvikov jsme je letos dostali zdarma zapůjčeny do věčného užívání), ovšem na listí by byla zapotřebí hned celá baterie kompostérů.

4. listopadu 2018

Kotle, komíny, kontroly …


Začala nám zima, a i když se hodně chalupářů na zimu uchýlilo do svých bytů v městech, někteří jsou na chalupách i v zimě.  O jejich problémech budou následující řádky.

Zákon o ochraně ovzduší zavedl požadavek pravidelných kontrol kotlů na pevná paliva. Ovšem při debatě u piva se většinou hovoří o revizích kotlů. To ovšem není totéž, revize je požadavek na proměření tlakových zařízení, mezi které patří kotle na ohřev vody pro vytápění.

Tady jde o kontroly. Ty jsou určeny pro ověření minimalizace dopadu na životní prostředí. Kontrola je prohlídkou, revize měřením.  Výsledek kontroly je tedy subjektivní, ovšem kvalifikovaný názor kontrolora, který proto musí být osoba, která je k tomu oprávněná výrobcem příslušného typu kotle. Výsledkem kontroly je doklad o provedené kontrole a jejím výsledku, není to však dokument, který by omezoval další provoz kotle.Kontrola kotle se provádí podle zákona č. 201/212 Sb. Kontroly se týkají kotlů o příkonu 10 - 300 kW, včetně teplovodních kamen a krbů s teplovodními výměníky. Nerozhoduje rozsah používání během roku. Kontrola spočívá v posouzení stavu kotle, komína a kouřovodu, dále v kontrole zapojení kotle a topného systému. Dokument o kontrole se nikam nepředkládá, ale obecní úřad má právo si ho vyžádat pro případnou kontrolu. Po novelizaci zákona má první kontrola proběhnout v r. 2019 a opakovat se má každé 3 roky.


Předpisy ovšem vyžadují nejen kontrolu samotného kotle, ale také stavu komínu. Zanesený komín totiž může být příčinou nebezpečného požáru, při němž se v komínovém systému vznítí nános tuhých zbytků spalin. Na stránkách hasičského sboru Cvikov byl letos takový požár u jedné chalupy v Trávníku zaznamenán. Teplota ohně při požáru spalin v komíně může dosáhnout až 1200 °C a velmi často při této nehodě dochází ke zničení krovů a střechy domu, hašení se neprovádí vodou, ale pískem.
 Proto je potřebné mít dobrý technický stav celého komínového systému a nechávat si udělat a hlavně potvrdit pravidelné kontroly kvalifikovaným kominíkem. Ten zanesený komín také vyčistí a doporučí případné opravy. Cena se pohybuje mezi 400 až 1 000 Kč. Kontrola komína se obvykle provádí jednou za rok, většinou někdy před započetím topné sezóny. Jeden kamarád prohlašuje, že holt platí za deset minut práce a razítko, ale pak si následně sám komín důkladně pročistí.
 I zde se vyskytuje pojem revize komínů. To je ovšem povinné  jednorázové posouzení nově postaveného nebo rekonstruovaného komína (např. po vyvložkování). 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]