20. února 2013

Něco z historie


Občas se dá v antikvariátech najít obsáhlá kniha Chytilův místopis Československé republiky z r. 1921.

Záslužným počinem je, že kniha ve vydání z r. 1929 byla digitalizována a je uložena na internetu na adrese


 Lze zde najít všechny města, obce, osady i samoty s uvedením počtu obyvatel (včetně národnosti), počtu domů a dalších údajů (fara, pošta, železniční, policejní nebo četnická stanice a p.) s uvedením vzdálenosti.

Na obrázku jsou údaje pro Trávník (tehdy Glasert), pro zmenšení rozsahu knihy, která má přes 1600 stran, jsou použity značky. označující doplňující údaje.

Podíval jsem se na údaje z našeho okolí.

Pro Trávník (Glasert) je uvedeno 83 domů, 303 obyvatel (všichni německé národnosti), farní příslušnost zčásti Cvikov, zčásti Mařenice, jako nejbližší železniční zastávka jsou uvedeny Kunratice, pošta, četnická stanice a soud je ve Cvikově.

Naděje (Hoffnung) má uvedeno 76 domů, 246 obyvatel (z toho 244 německé národnosti), farně spadala pod Mařenice, ostatní údaje shodné jako pro Trávník.

Samostatně je vedena osada Hamr (Hammer), patřící pod Naději (počet domů a obyvatel není samostatně udán) a Údolí Antonínovo (Antonithal), patřící pod Mařenice (opět bez udání počtu domů a obyvatel).

13. února 2013

Silnice smrti


Před několika dny byl na internetových stránkách i DNES publikován článek o jedné ze "silnic smrti".  Je to silnice č. 9 z Mělníka do České Lípy, která propojuje Prahu s chalupářskými oblastmi kolem Kokořína, Zahrádek až po Novoborsko, Cvikovsko a Šluknovsko. Průzkum se konal za účasti firmy AF City-Plan, která se v rámci evropského projektu věnuje mapování bezpečnosti našich silnic.

Podívejme se tedy na publikované informace. Za posledních 6 let zde na silnici zahynulo 15 lidí. Úsek mezi Liběchovem a Dubou je známý jako "Zatáčky". Je skutečností, že proto je oblíbený mezi motocyklisty. Je ovšem rozdíl mezi motocyklisty našeho mládí, kdy byl motocykl levným prostředkem jak se dostat na chalupu, a dneškem, kdy silné japonské motocykly v cenách, odpovídajících autům, slouží k adrenalinové zábavě dnešních mladých. Proto také mezi zmíněnými oběťmi jsou především motocyklisté.

A co průzkum zjistil? Jsou zde dlouhé úseky krajnic bez namalovaných čar, které se drolí, protože na ně najíždějí při míjení kamióny. Nad propustky jsou často stará zrezavělá rourová a málo viditelná zábradlí.

Takové zábradlí je mimochodem i ve Cvikově na výjezdu k Trávníku, a když odrezavělá horní roura trčela přímo do silnice, byly sem vloni umístěny betonové bloky, které sice chrání před najetím na zábradlí, ale zato silnici zužují. Přitom ve cvikovské firmě Gates by trubky byly k dispozici a svářeč by se asi také našel ....

Ale vraťme se do zatáček. Zmapovány byly stromy těsně za krajnicí, kolmé stěny betonových propustků, nově chráněné svodidly, ovšem velmi krátkými a vysokými jen tak 40 cm, takže při najetí je auto vyhozeno mimo cestu nebo přímo na stěnu propustku. Svodidla by podle zahraničních metod neměla být zakončována do země rovnoběžně se silnicí, ale vybočena do svahu, aby tedy vozidlo nemohlo vyjet na horní hranu svodidla. Na řadě míst je vedle silnice sráz, nechráněný žádnými svodidly. Spolu s drolící se krajnicí je to velmi rizikové místo při míjení se s kamiónem. Větší část Zatáček je označena středovou čarou, zakazující předjíždění, jenže víme, že netrpěliví a nemyslící řidiči po chvíli vlečení se za kamiónem se usnesou, že "ta čára tem vlastně není". Až od Jestřebí dál na Českou Lípu je silnice ve slušném stavu.


A tak asi jedinou prevenci je tradičně zatroubit u sošky sv. Antoníčka před Chudolazy.

A jen tak na okraj: Na vjezdu do Želíz nedávno na svahu vpravo nad silnicí vykáceli les, takže jsou konečně ze silnice viditelné slavné obří Čertovy hlavy, vysekané v 19. století do skály sochařen Levým.

7. února 2013

Už jste slyšeli o energetickém štítku?Je to letošní novinka. Podle nové platného zákona č. 318/2012 Sb. se musí označovat  „kvalita budovy“ vzhledem ke spotřebě energie. V podstatě funguje na podobném principu jako štítek, který známe u praček či ledniček (AA, B, a pod.). Povinnost označovat nové domy energetickými štítky platí od začátku letošního roku. Pro stávající budovy budou štítky postupně povinné mezi lety 2015 až 2019. Po prvním lednu 2013 je nutno smlouvy o pronájmu či prodeji dokladovat tímto štítkem.
Pro nás chalupáře je v tomto zákoně důležité ustanovení, které říká, že průkaz nemusíte pořizovat k budovám s občasným používáním nebo k malým budovám s plochou pod 50 m2.
Takže naše chalupy jsou zatím před touto úřední kobylou chráněny.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]