23. prosince 2006

Historie Trávníka

Na počátku století měla obec 83 domů. V období po r. 1945 - po odsunu německého obyvatelstva - bylo cca 25 domů zlikvidováno. Obec leží na jižním okraji Trávnického vrchu (568 m n.m.) ve vzdálenosti 3,5 km od Cvikova.

V r. 1908 byl v Trávníku vybudován spádový vodovod. Po vykácení vysokého lesa nad prameništěm na svahu Trávnického roku na začátku 80. let 20. století se začal v letních měsících projevovat nedostatek vody. Protože v té době prováděný průzkum vodních zdrojů v souvislosti s těžbou uranu kolem Hamru objevil silný zdroj u silničky do sousední vesnice Naděje, bylo v r. 1991 provedeno napojení tohoto nového zdroje přes elektrické čerpadlo na původní vodovodní rozvod.

Ozdobou obce je vila, nazývaná Zámeček, vybudovaná obchodním radou Fr. Schierem v r. 1914 s výraznou věží a krásnou zahradou i s bazénem. Majitel měl za Rakouska-Uherska velkoobchod s vínem a v té době postavil i honosný dům na Staroměstském náměstí v Praze (roh Pařížské ulice). Po r. 1948 budova sloužila jako ubytovna učňů pro cvikovskou továrnu Severka. Během této doby zahrada značně zpustla. Nyní je z renovovaného objektu penzion s restaurací a postupně se i jeho pozemek vylepšuje.

Obec má kapli sv. Rodiny z r. 1802, kde se jednou za týden koná mše.

Silnice od Cvikova byla postavena v letech 1851-52 a v r. 1860 byla vybudována i odbočka do zmíněné vesnice Naděje. V r. 2006 dostala silnice od Cvikova až do sousedních Mařenic nový asfaltový povrch.

Škola byla založena v r. 1784 v tehdejším době č. 37. Nová budova k tomuto účelu byla vybudována v r. 1793 (dům č. 64 - dřevěný dům za Trávnickou kapličkou). Od r. 1876 byla škola dvoutřídní. Nová škola u cesty do Naděje (společná pro Trávník i Naději) byla vystavena v letech 1878 - 79 (zrušena byla v padesátých letech, pak sloužila jako rekreační budova pro Vodohospodářskou správu z Litoměřic a nyní po přestavbě je z ní restaurace a penzion U Naděje).

V kronikách je poprvé obec uváděna v r. 1391 pod jménem Kratzhart. Patřila tehdy do panství pánů z Dubé. Později se jméno obce změnilo na Glasert. Jde o zřejmý náznak sklářské činnosti. Řada zachovaných lidových domků má ovšem jasné tkalcovské uspořádání.

Na konci obce u silnice ke Cvikovu (na výjezdu cesty z horní části Trávníka) je Mariánský sloup z r. 1761, zřízený J. Knoblochem. Sloup byl v r. 2005 obnoven. Oprava sloupu byla zaplacena z prostředků Městského úřadu ve Cvikově a z grantu Nadace Občanského fóra, který obdržela Římskokatolická farnost Cvikov. V zatáčkách směrem ke Cvikovu je u silnice další kříž, připomínající vraždu sedláka Köhlera z Trávníka.

Lesy kolem obce byly vždy plné zvěře. Na ochranu před nimi vybudoval na severním okraji obce na svahu Trávnického vrchu sedlák Knespel (dům č. 13 – Knespel býval i starostou) kamennou zeď dlouhou 380 m (zeď je dnes pobořená). V nejvyšším bodě byla ve zdi mezera, nazývaná Knesplovou branou. Z tohoto místa je nádherný rozhled, zvláště při zapadajícím slunci. Na tomto místě byl zřízen v r. 1862 dřevěný kříž. V minulých dobách byl poničen a v r. 2003 péčí skautů obnoven (i když ve zmenšeném provedení). Druhý takový kříž byl kdysi u kapličky u silnice do Mařenic.

Za prusko-rakouských válek prošla 1. srpna 1778 Trávníkem pruská armáda v počtu asi 25 000 vojáků.

I za prusko-rakouské války v r. 1866 prošly Trávníkem pruské průzkumné jednotky, které 4. července 1866 rekvirovaly potraviny pro tábor vojska u Mařenic.

Na jih od Trávníka je Zelený vrch (585 m), na jeho východním svahu existovaly dvě vyhlídkové restaurace (Friedrich-Schiller-Warte a Švýcarský dům). Severnější Friedrich-Schiller-Warte byla vybudována na tzv. Uhlířské skále (byly zde milíře na dřevěné uhlí) v r. 1894 cvikovským spolkem turistů a původně se jmenovala Köhlerstein. V r. 1905 (9.7.1905) byla do skály zasazena železná pamětní deska na počest Friedricha Schillera a restaurace byla přejmenována. Po druhé světové válce objekt zanikl.

Hospoda u hlavní silnice "prosperovala" hlavně z rekreantů přes léto, ale někdy po r. 1980 zanikla. Z budovy byla zřízena výrobní strojírenská provozovna družstva invalidů INVA. Od r. 1997 je z ní sklářský provoz, subdodavatel skleněných dílů pro automobilový průmysl. Firma Bohemia Optik s.r.o. patří dnes německému koncernu DOCTER OPTICS GmbH, nástupci firmy Zeiss Jena.

Bývalá pole na jižním okraji Trávníka se změnila kolem r. 2000 na pastviny, kde se celoročně na volné ploše ekologicky zdravě chová skot.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]