23. listopadu 2017

Oprava přehrady finišuje

Podle plánu má být oprava naší přehrady dokončena do prosince. Zdá se, že termín bude splněn.20. listopadu 2017

Nad námi létá mnoho letadelKaždé letadlo má takzvaný letový plán, ve kterém je, mimo jiné, uvedena plánovaná trať letu. Plánuje se po letových cestách, což jsou vzdušné koridory, vedoucí mezi leteckými majáky a. No a nad naším krajem se takové koridory z řady zemí sbíhají a pokračují v koridoru na letiště Václava Havla Ruzyně.Tratě jsou sice definovány, ale v praxi jsou letadla nad pevninou vždy pod dohledem radaru a na základě povoleni si mohou cestu zkrátit, tj. trať opustit. Pokud letí letadla po křizujicich se trajektoriich, tak mají bud přidělenou jinou hladinu, nebo jim v dostatečném dá řídící centrála  jiný směr, aby nevzájemně vyhnula.

Evropská komise v r. 2001 schválila reformu řízení letového provozu v Evropě. Měl by být vytvořen jednotný vzdušný prostor, který by byl přizpůsoben letovým proudům bez ohledu na státní hranice.

Je to projekt společné evropské nebe (Single European Sky). Projekt by několikrát změněn, v současné době běží projekt SESAR, který by měl od roku 2020 vyřešit technologii jednotného systému řízení leteckého provozu v celé Evropě jako první etapu jednotného evropského nebe.Majitelé počítačů, ale i  mobilních chytrých telefonů, už několik let používají aplikaci Flightradar 24, která pracuje s databází letů a díky ní získávají  přehled o  letadle, které právě vidí na obloze. Většina letadel je dnes  povinně vybavena tzv. transpondérem ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), který pomocí radiostanice v pravidelných intervalech vysílá informaci o aktuální poloze.  Vysílání ADS-B není nijak zabezpečeno, čehož využili nadšenci z celého světa k vybudování sítě přijímačů, sestávající z přibližně dvou tisíc pozemních stanic, jejímž cílem je získávání těchto dat. Vzhledem k vysoké používané frekvenci (1090 MHz) je pokrytí každého přijímače omezeno na asi 250 až 400 km ve všech směrech. Evropa je pokryta z 99 %, dobré pokrytí je také v USA, Kanadě, Karibiku, Brazílii, Rusku, na Středním východě, Indii, Japonsku, Thajsku, Malajsii, Indonésii, Austrálii a na Novém Zélandu. V jiných částech světa je pokrytí ADS-B přijímači horší a nad mořem prakticky není vůbec.  Naměřené údaje z těchto pozemních stanic  jsou následně propojeny s databází, odkud se doplňují další informace, a projektovány do map, jak můžete vidět na webu flightradar24.com


 Aplikace hned po spuštění zobrazí mapu s vyobrazením letadel a letišť (ta jsou zastoupena modrými „špendlíky“). Po kliknutí na symbol letadla, které se podle mapy nachází v blízkosti, se na displeji objeví stručné informace o typu letadla, letecké společnosti a údaj odkud kam letí včetně trajektorie letu. Už jsme takto sledovali třeba kamarády-chalupáře, kteří mířili letadlem na Korfu.

Běžně se stává, že uvidíte na obloze letadlo, ale na mapě této aplikace vidět není. Pak jde buď o letadlo vojenské, nebo o letadlo soukromé, které zmíněným systém pro sledování vybaveno není.

13. listopadu 2017

Martin na bílém koniTohle lidové přísloví vycházelo z pozorování, že kolem 11. Listopadu v Česku padal poprvé sníh. Letos se svatý Marin o jeden den opozdil, což je slušná shoda.
V Trávníku  bylo pršlavé období a i na mírném svahu to při chůzi ještě v neděli čvachtalo, teploty po ránu byly kolem plus dvou stupňů, takže se ojínění nekonalo.  Jak si místní notují, období od konce října do začátku prosince je na chalupách to nejméně útulné, topí se a ačkoliv by psa nevyhnal, musejí někteří místní do mokra a mlhy alespoň dvakrát denně se svými čtyřnohými miláčky vyrazit.

V neděli, kdy se pár vytrvalých Pražáků (co si neodpustí víkend na chalupě)  chystalo k odjezdu, se zase rozpršelo a jelo se v dešti až do Prahy. Ovšem jak ukazuje web kamera v Horní Světlé, přes noc se prvních pár centimetrů sněhu z nebe sneslo.
 A nesmím opomenout, že se paní vedoucí místní osvěžovny na svatého Martina dožila významného životního jubilea, ke kterému jí srdečně blahopřeji. Své narozeniny slavila v sobotu  jen v rodinném kruhu, ale v neděli jí hrstka, trvalých původně rekreantů a nyní již trávnických usedlíků, byla pogratulovat.

A jak se ti, co sledují i Trávnicko-Nadějský zpravodaj, dozvěděli, v sobotu 18. listopadu se v osvěžovně bude konat posezení s muzikou a svatomartinskou husou. Protože jde o víkend, prodloužený o páteční státní svátek, dá se očekávat hojná účast. Tak ať je veselo a účastníkům chutná.

6. listopadu 2017

Když člověk přichází do letvšechno ho začíná bolet – se zpívalo v jednom prvorepublikovém kupletu. Je skutečností, že i generace dětí prvních chalupářů v Trávníku a v Naději přišla do důchodcovských let. A tak se při posezeních v místní osvěžovně velmi často probírají nemoci a to, kdo pobýval v které nemocnici. Ale pokud se vzpomíná na mládí, tak často přijde řeč na to, kolik let ten který se svojí zákonitou družkou vydržel (ke cti slouží, že chalupářská manželství jsou povětšinou trvalá, máme zde jen málo manželství rozvedených). A tak někomu může přijít vhod přehled, jak se nazývají výročí svatby. Každý většinou zná stříbrnou a zlatou svatbu, výjimečně diamantovou. Ovšem i další okrouhlejší výročí mají svá označení:Po 5 letech se slaví - dřevěná

Po 10 letech se slaví - cínová

Po 15 letech se slaví - křišťálová

Po 20 letech se slaví - porcelánová

Po 25 letech se slaví - stříbrná

Po 30 letech se slaví - perlová

Po 35 letech se slaví - korálová

Po 40 letech se slaví - rubínová

Po 50 letech se slaví - zlatá

Po 55 letech se slaví - smaragdová

Po 60 letech se slaví - diamantová

Po 65 letech se slaví - kamenná

Po 70 letech se slaví – platinová
Označení má smysl i v tom, že si manželé (spíše tedy manžel manželce) dávají dárky z příslušného materiálu. Pozor, dárky! Neznamená to, že třeba po sobě házejí porcelánové talíře!

30. října 2017

Prošla nám přes republiku vichřiceNa neděli 29.10. byla pro ČR avizovaná vichřice, přicházela ze západu a dostala tam jméno Herwart. Předpověď se splnila a v republice byly stovky polámaných stromů, byl zastavený provoz i na hlavních železničních tratích a půl milionu domácností bylo  v neděli bez proudu.
U nás (Trávník a Naděje)  se to projevilo dopoledním mnohahodinovým  výpadkem elektřiny, který byl pak následován během odpoledne řadou krátkých výpadků. Doufejme, že to bohaté zásoby v mrazácích vydržely. Během výpadku prý byla uzavřena řada prodejen v okolí, výjimkou byl Kaufland v Novém Boru, který pý má vlastní záložní zdroj elektřiny. Vichřice tedy  nebrala ohled ani na povinnost  obchodníků vydávat účtenky a hlásit to přes EET!
Rodiny, které odjížděly z chalup domů během nedělního odpoledne, viděly na silnicích popadané, ale již odklizené stromy (například v zatáčce s křížkem směrem na Cvikov). Až do pondělí  nebyla v provozu železniční trať z České Lípy do Liberce.
Problémy přímo v České Lípě jsou shrnuty v připojené novinové zprávě:
V České Lípě v Libereckém kraji uzavřeli hasiči část centra města. Neprůjezdná je tak například Mariánská ulice, která spojuje historické centrum s hlavním silničním průtahem na Nový Bor a Prahu. Uzavřena je i část městského parku. Tisíce domácností je bez elektřiny.

Vichr byl doprovázen  lijáky, ale i modrou oblohou. Na dokreslení připojuji záznam stavu průtoku Boberským potokem (ve Cvikově je vodočet umístěn u ordinace zvěrolékaře Mohyly) a mapku se zaznamenanými rychlosti větru (v jednom měřeném okamžiku vneděli dopoledne).
 
Jaké jsou škody v lesích okolo zatím nevím, ale podle informací od  místních jsou hlavně ulámané větve.  Ta pohroma tedy nebyla taková  jako v květnu2010, kdy se ovšem jednalo o místní tornádo, které vyvracelo celé plochy lesního porostu.
A na závěr jedna fotka z České Lípy z ulice, kterou se zajíždí k autobusovému nádraží.

22. října 2017

Zle, matičko, zle, kanci už jsou zdeAsi před rokem nebo dvěma pořádali držitelé místní honitby podzimní hon. Nějak toho moc neulovili, ale alespoň se poveselili v místní osvěžovně.

Vloni jsme konstatovali, že divoká prasata rozryla louku (i travnatou cestu) ke Knesplově bráně nad Trávníkem. Letos v létě si stádečko trouflo i na neoplocené pozemky v horní části Trávníka. Rozrytí nebylo velké, ale zjistili jsme, že odrytý drn i přes zatlačení do vyryté země vesměs uschne. Snímek dokladuje malý rozsah škod.
 Ovšem nyní na podzim se prasata osmělila a začala řádit i na pozemcích dole u silnice! Druhý obrázek dokladuje, že si to jejich počínání moc nezadá s podzimní orbou. Je možné, že je přilákala padající jablka a při té příležitosti se koukla i co je dobrého pod trávou.
Rady, co si počít, se různí. Od návrhu posypat pozemek bouchacími kuličkami až po propašování nějakého kance ze Zlínska, který je nakažený africkým morem.

O tom jsme četli v létě. Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění, vedoucí k úhynu jak divokých tak domácích prasat. Na Zlínsku se proto vymezilo rozsáhlé území, kde se měly zachytit nakažená divoká prasata, aby se mor nepřenesl do dalších míst republiky. Pak myslivci, posílení policejními odstřelovači, měli za úkol stáda v tomto území zlikvidovat. Teď se už o výsledku tolik nepíše, s ohledem na volby se tisk věnuje jiným tvorům. Proč se ten mor objevil zrovna na Zlínsku, se nějak neví (prý pochází z Polska, ale mezi Zlínskem a Polskem je dost velký prostor bez nákazy).  Ovšem jestli tam někomu divoká prasata zryla tak pozemky jako v současnosti u nás, tak bych se ani nedivil, že se jich pokusil zbavit propašováním nějaké nakažené svině.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]