13. prosince 2009

Naše krajina

Nejlepším zdrojem poučení pro zájemce o náš kraj jsou výborné webové stránky „Lužické hory“ (web adresa http://www.luzicke-hory.cz/index.html ), jejichž autorem je Mgr. Jiří Kühn PhD. z Nového Boru.

Stránky jsou výborně členěné, nejdůležitější částmi jsou „Města a obce“ a „Zajímavá místa“, které jsou dále členěny. Na odkazech je pak popisný text i obrázky příslušného místa. A to nemluvím o fotogalerii, kde jsou dnešní fotografie, historické pohlednice, ale i dokonalá panoramata z různých míst Lužických hor. Stránky jsou neustále doplňovány (na příklad v zimní době je zde „Sněhová samoobsluha“, kam můžete vložit svou okamžitou informaci o sněhových a lyžařských podmínkách, aby to mohli všichni, kteří na stránky nakouknou, využít.

V poslední době jsme se zde například dozvěděli zajímavosti o lesnatém hřbítku mezi Nadějí a údolím Hamerského potoka, tekoucím z přehrady. Všichni tam chodíme na borůvky nebo ke koupališti, ale že se kopeček jmenuje Lesní vrch, věděl asi málokdo. A dokonce tam jsou stopy po těžení železné rudy, zpracovávané pak v Hamru (včetně pozůstatku strusky). Kříž u můstku přes potok (blízko koupaliště) asi už známe.

V textu o Trávnickém vrchu je zmíněna i velmi pravdivá informace, že pěkný panoramatický výhled od Knesplovy brány (u dřevěného kříže) pomalu mizí tak, jak vyrůstají břízy uprostřed svahu.

Problémem naší krajiny je totiž nárůst náletových dřevin. Ze starých pohlednic vyčteme, že dříve byla krajina mnohem přehlednější. I obecně se to dnes považuje za významný negativní vliv. Jednak náletové dřeviny pohledově zakrývají místa a výhledy v chráněné krajinné oblasti a v některých případech mohou působit i negativně na podloží (vliv kořenů nebo odsáváním vody likvidace porostu nebo mokřadů).

Je potěšující, že v současné době Městský úřad provádí vyčistění náletů podél některých obecních cest (takže se plní to, o čem jsem psal 20. srpna letošního roku) jakož i to, že i někteří majitelé nemovitostí na základě upozornění SČE (o kterém jsem zde také psal - že totiž průklest podél elektrického vedení je povinností majitelů pozemků) obdobně čistí své pozemky.

Na obrázku vlevo je Trávník před devadesáti lety s viditelnými chalupami, vpravo je dnešní pohled.

A snad ještě zmínit aktivitu Městského úřadu Cvikov. V přízemí cvikovské radnice je informační středisko, kde je možno občas získat zdarma mapky a prospekty (turistika pěší i na kolech, mapka Cvikova s užitečným vyznačením různých provozoven ap.) nebo zakoupit různé knížky (např. Podzemí Lužických hor). V současnosti je tam možno zakoupit i DVD „Cvikov – brána Lužických hor“ se zajímavostmi Cvikova a okolí a záznamy různých společenských akcí ve Cvikově.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]





<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]