27. prosince 2009

Vánoce v Lužických horách

Na Štědrý den odpoledne se v krompašském kostele konala mše, kde účinkoval místní pěvecký sbor (účinkují v něm ženy z Krompachu) a děti z Dětského domova Krompach vytvořily živý Betlém. Sbor a Betlém jsou na prvních dvou obrázcích.

Tento dětský domov je druhý největší v Libereckém kraji. Vznikl v r. 2000 a je v něm ubytováno 48 dětí. Domov je uspořádán jako rodinný – děti jsou rozděleny do skupinek po 8 a každá skupinka („rodina“) má svůj byt, kde se o děti starají dvě vychovatelky či vychovatelé. Protože v domově pracuje 40 zaměstnanců, je významným krompašským zaměstnavatelem v naší oblasti, kde je nezaměstnanost značně velká.

Druhým takovým zařízením v naší blízkosti je Domov pro osoby se zdravotním postižením mezi Mařenicemi a Trávníkem. Od r. 1952 to byl domov důchodců, kde pracovaly řádové sestry. Od r. 1985 se domov důchodců postupně měnil na ústav pro mentálně postižené ženy (byly sem přemístěny i některé chovankyně z v r. 1984 vyhořelého ústavu v Měděnci – známá historie z filmu Requiem pro panenku). V současné době zde žije asi 40 chovanek. Řádové sestry zde skončily svou činnost již v r. 1990.

S dětským domovem v Krompachu spolupracují farníci ze Cvikova, což vysvětluje zmíněný živý Betlém na prvním obrázku. Jako zajímavost a doklad nových přístupů mohu uvést, že na faře ve Cvikově budou pro farníky pořádat i Silvestrovský večer a oslavu Nového roku (hudba, hry, ale bez alkoholu!) – viz kopie pozvánky.

Ve starém průvodci po Cvikovsku jsem se dočetl, že před sto lety byly v zimě v údolí Hamerského potoka (pod přehradou) upravené cesty, ze kterých bylo možno vidět na svahu ledové drapérie, které večer hostinský z Hamru pro větší efekt nasvětloval. I letos po předvánočním mrazivém počasí se tyto ledové závěsy vytvořily, jak je možno vidět na posledním obrázku.


Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]