8. ledna 2010

Jak to tedy s tou daní z nemovitostí nyní bude?

Součástí úsporných opatření, které připravilo ministerstvo financí, je i zdvojnásobení sazeb daně z nemovitosti už pro rok 2010 (protože daň z nemovitostí se platí předem). Ti, co už přiznání k dani z nemovitostí někdy v minulosti podali a nic se jim plošně nezměnilo, budou prostě čekat, až jim Finanční úřad v Novém Boru pošle nový výměr. Tam uvedenou částku musí do konce května 2010 zaplatit.

Pokud ovšem v minulém roce u někoho došlo ke změně ve stavu nemovitostí, musí do konce ledna podat daňové přiznání - stačí ovšem tzv. dílčí přiznání k dani z nemovitosti, ve kterém uvede pouze vzniklou změnu a celkovou daň. Toto přiznání je nutno podat do konce ledna 2010.

A jak vypadají nové sazby? Jednu daň platíme z parcel, definovaných buď jako zahrada (druh pozemku A) nebo jako trvalé travní porosty (druh pozemku B). O ostatních druzích pozemků (lesy, rybníky) se nezmiňuji, protože asi nepřipadají příliš v úvahu. Pro katastr Trávník (i další vesnice v jeho okolí) je m2 takových parcel naceněn ve vyhlášce č. 287/2007 na 1,98 Kč. Z výsledku (znásobení plochy touto jednotkovou cenou) pak činí daň u pozemků A 0,75 %, u pozemků B činí daň 0,25 %. Budou to tedy i nadále částky poměrně malé. Zdvojnásobení se bude počítat u tzv. zastavěných ploch (uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy), což jsou parcely, na kterých stojí naše domky, případně i parcely, vedené jako zbořeniště (kterých je též dost). Zde tedy bude nově sazba 0,20 Kč/m2 (dosud byla 0,10 Kč/m2). Také u daně ze staveb se daň zdvojnásobuje (pro stavby, určené k rekreaci byla dosud daň 3 Kč/m2, nyní to bude 6 Kč/m2).

Pro území města Cvikova ovšem dochází k jisté úlevě. V roce 2009 jsme totiž už tento dvojnásobek platili zavedením místního koeficientu podle vyhl. č. 2/2009 , který ovšem zastupitelstvo města Cvikova svou vyhláškou č. 3/2009 zrušilo. Takže u staveb bude daň stejná jako v r. 2009 (jen důvod a výpočet bude jiný). Naštěstí tedy město zavedení místních koeficientů zrušilo, protože jinak by to znamenalo platit čtyřnásobek proti stavu před r. 2009.


Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]