23. ledna 2010

Mokřady

Jistě jste toto zvukomalebné slovo již slyšeli. Asi tušíte, že jde o nějakou promáčenou část krajiny. Podívejme se na věc trošičku podrobněji.

Zamokřené plochy s vysokou hladinou podpovrchové vody a s hojnými prameny byly vždy součástí naší krajiny. Mokřad se dá charakterizovat třemi podmínkami:


- voda je přítomna skoro pod povrchem
- půda mokřadů má vlastnosti, odlišné od jiných druhů půd
- prosperuje tam vegetace, odolná vůči zaplavování vodou.

Po ústupu ledovce, který v poslední době ledové zasahoval až na naše území, zůstávala v krajině jezera, vzniklá jeho roztáním. Ta ovšem postupně zanikla, ale právě místo nich vznikaly mokřady. Aby lidé mohli krajinu hospodářsky využívat, prováděli jejich odvodňování. Místo mokřadů vznikaly soustavy rybníků. Mokřady zůstaly zachované jen tam, kde se půda plošně neobdělávala.

Mokřad je vlastně kombinací suché půdy a vody. Proto se v nich udržela flora i fauna, která zvládá přechod z jednoho prostředí do druhého. Protože ale mokřad je zranitelný (odvodňovací zásahy v okolí, způsobující pokles hladiny spodní vody a p.), bývají tyto rostlinné i živočišné druhy ohrožené. Ale ani lidem tyto zásahy často neprospívají (urychlení odtoku způsobuje při dnes častých přívalových deštích záplavy v níže položené krajině).

Mokřady jsou tedy v krajině užitečné a je vhodné je nelikvidovat. Že je to problém nejen naší republiky, svědčí skutečnost, že na jejich ochranu byla přijata v r. 1971 tzv. Ramsarská konvence (jednání se konalo v Iránském městě Ramsar – ještě v době kdy tam nevládli ajatolláhové a ostatní státy s Iránem spolupracovaly). Účelem zachovávání mokřadů je zadržování podzemní vody, ochrana proti vodní erozi, čištění vody, zachycování a využívání živin, rozpuštěných ve vodě, stabilizace místního mikroklima a krajinotvorný efekt.

ČR ke konvenci přistoupilo v r. 1993. Podle konvence stát vyhlásí mokřady, které pak mají zajištěnou ochranu. Na Českolipsku je to území Břehyně a Novozámeckého rybníka u Zahrádek, kde je zřízena přírodní rezervace.

V naší blízkosti je řada menších mokřadů. Známá je Brazilka nad Dolní Světlou, kde se mokřad záměrně obnovuje (po nesmyslné melioraci v osmdesátých letech) a tento proces je zdokumentován na naučné stezce. Je zde rašelinná vrstva je v některých místech až 0,6 m silná. Část plochy pokrývá vřesoviště. .Ale můžeme si připomenout i mokřad v údolí mezi Nadějí a Lesním vrchem nad Hamerským potokem nebo mokřady pod svahem Trávnického vrchu a na okraji pastvišť pod Zeleným vrchem. Takže se nezlobme, pokud si při hledání hub na okraji lesů nabereme do bot. Udržení vody v krajině za to stojí.


Komentáře:
Zamokřené plochy v přírodě jsou krásné (a prospěšné!) jen je horší, když se to děje u vás na zahradě :)
 
Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]