10. listopadu 2010

Skalní hrad Sloup

Jak se zdá, ještě jsem se na těchto stránkách nezmínil o blízkém skalním hradu Sloup.

Skalní hrad Sloup asi vznikl jako strážní hrad u staré solní cesty od Litoměřic a České Lípy do Žitavy, když stavitelé uznali výhodnost mohutného osamoceného pískovcového bloku, vysokého přes 30 m. s horní plošinou o délce 90 m. Pískovcové skály uvnitř ukrývají systém místnůstek a chodeb.

Na počátku 14. století až do začátku století 17. patřil hrad povětšinou místní šlechtě, Berkům z Dubé. V pohusitské době v kraji probíhaly pohraniční války mezi českými pány a hornolužickým Šestiměstím. Při trestných výpravách lužického vojska v letech 1444-5 bylo opevnění na skále pobořeno.

Za třicetileté války kraj trpěl průchody švédských vojsk. V roce 1639 Švédi hrad vypálili. Není známo žádné jeho vyobrazení před rokem 1712, kdy byla podstatná část novodobých úprav hotova.

V druhé polovině 17. století totiž nový majitel hrabě z Kokořova hrad věnoval poustevníkům. Ti rozsáhle upravovali skalní prostory podle své potřeby. Dnešní vzhled hradu není tedy již středověký, ale spíše jde o barokní klášter či romantickou poustevnu. Ve své době to byla pro panstvo atrakce, kterou rádi navštěvovali. Poustevníci obývali Sloup až do r. 1785, kdy byla zdejší poustevna císařem Josefem II. zrušena. V té době se hrad nazýval "Einsiedlerstein" (Poustevníkův kámen). Následně hrad patřil rodu Kinských a posléze jejich německým dědicům. V r. 1945 byl jejich majetek znárodněn a hrad později prohlášen za kulturní památku.
Dnešní přístup na skálu vede z východní strany po zčásti dřevěném a zčásti ve skále vytesaném schodišti, zřízeném poustevníky někdy po roce 1690. Středověký přístup byl přes padací most z jiné strany. Upomínkou na dobu poustevníků je populární socha mnicha s dalekohledem na hradním ochozu. Původní dřevěnou sochu rozstřílelo za prusko-rakouské války v r. 1866 okolo táhnoucí pruské vojsko, které si myslelo, že jde o nepřátelského pozorovatele. Socha byla v r. 1881 obnovena. Vedle ní je několik barevných skel v rámečcích, které umožňují prohlížet si okolní krajinu jako by byla pod sněhem či jarně rozkvetlá a p. Hrad je dobře udržován (dřevěné schody, vyhlídky, místnůstky).Velké parkoviště je přímo pod hradem, dobře se najíte v penzionu U Studničků.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]