10. října 2011

Posekání luk věda je (teda když na to jsou dotace)

Když jsme do zdejšího kraje my, chalupáři, přicházeli, byly ještě kolem nás pole a v létě byly žně. Na podzim jsme na brambořiště kolem Mařenic a Kunratic chodili paběrkovat po sklizni brambor. Kdeže loňská pole jsou….

Dnes jsou kolem nás horské louky, místy (někde i rozsáhle) zarostlé náletovými dřevinami. Naše zemědělství bylo přeoráno v důsledku vstupu do EU, kde předotovaní zemědělci v Francii a Německu produkují levnější potraviny, které pak kupujeme v našich superhypermarketech. A tak kolem našich silnic vidíme obrovské lány řepky (ne na potravinovou výrobu, ale na přídavky do pohonných hmot) a v našem okolí vidíme v nejlepším případě pastviny a louky.

Tato změna v zemědělském hospodaření by ovšem vedla k k vymizení nejméně odolných a vzácných druhů rostlin a lokalitu by následně ovládl jednotvárný porost trav. Poté by se začaly objevovat náletové semenáčky stromů, které by časem vytvořily souvislý porost – základ budoucího lesa. A tak proto stát zavedl dotační programy pod hlavičkou péče o krajinu nebo o životní prostředí.

Podstatou je udělení dotace majitelům či nájemcům za zajištění kosení travního porostu včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty. Dotací je řada druhů, podstatou je snaha zajistit, aby byly travní porosty alespoň 1x ročně spaseny nebo alespoň 2x ročně posečeny a to v termínech do 31. července a do 31. října. Platí ovšem i agroenviromentální výjimky, které umožňují změnu těchto termínů i počtu sečí.

Základní dotace je asi 2,5 tisíce Kč na hektar, ovšem podle oblastí a zmíněných agroenviromentálních podmínek prý dotace někde dosáhnou i dvacet tisíc Kč na hektar louky. Ohebnost těch ustanovení dokladuje citace ze směrnice: „žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost, nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.“

Je jasné, že držitelé pastvin a luk v našem okolí takové dotace využívají. Kontrola asi valná není, protože minimálně jedna z podmínek, tj. zpracování, svoz a odvezení posečené rostlinné hmoty často dodržována není, jak dokládají přiložené fotografie. Většina balíků je na tomto místě od loňska, letošní balíky přibyly a říjnové studené deště do nich buší. Ale co, dotace jsou už určitě na kontech ….


Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]