29. srpna 2012

Moc bezmocných?


Svého času napsal Václav Havel esej s názvem Moc bezmocných. Svého času se tímto heslem dokladoval pád režimu KSČ, když ti bezmocní lidé vyšli do ulic.
Dávno již tomu. Dnes teprve vidíme, co je to bezmocnost.
Dovolím si přepublikovat informace z našeho sousedství, z posledního čísla časopisu Krompašské rozhledy. Dne 18. července se do Krompachu dostavil zástupce Českých pošt a oznámil, že od 1. září se ruší místní pobočka pošty. Důvodem jsou  úsporná opatření státního podniku Česká pošta. A  poté, co dosavadní poštovní pracovnice končí,  není prý za ni náhrada. Služby pro Krompach bude zajišťovat pošta v Mařenicích s otevírací dobou v pracovní dny od  8 do 9 hodin dopoledne a od 15 hodin do čtvrt na pět odpoledne.
Protesty obce Krompach, Svazku obcí Novoborska ani místního občanského sdružení, zaslané na vedení pošt a ministrovi vnitra, nepomohly. O tom, že si důchodci vybírají své důchody z poštovních účtů, že dopravní spojení mezi Krompachem, Mařenicemi a Cvikovem je mizerné, si sice zpívají vrabci na střechách, ale vedení pošt to nezajímá. Ani dva zájemci o práci na rušené poště nebyli pro ČP argument. Šetřit se musí, aby měli zákulisní kmotři tučné zisky ze státních zakázek.
Nedávno jsem psal o nesplněném příslibu Libereckého kraje, že bude provedena generální oprava silnice z Juliovky přes Krompach a Valy na státní hranici. Nyní tedy už opravdu bude Krompach nazýván místem, „kde lišky dávají dobrou noc“.
Vidíme rozdíl mezi našimi zanedbávanými pohraničními vesničkami a  dobře fungujícím sousedním německým okresem Landkreis Görlitz? Máme mlčet? Už Pán Ježíš řekl: „Budou-li oni mlčet, bude volat kamení!“

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]