23. září 2012

Žumpa, septik, čistička ….


 

Uvádí se, že každý z nás denně spotřebuje i přes sto litrů vody (pití, vaření, mytí, záchod).  Ta voda (včetně recyklovaného piva) se musí zlikvidovat. Tam, kde mají kanalizaci, mají jedinou starost – zaplatit stočné. To ovšem není povětšinou případ chalupářů.  O likvidaci splaškové vody se musejí postarat sami. Jsou na to tři možnosti: žumpy, septiky nebo domovní čističky odpadních vod.  Podívejme se na tento problém.

 

Žumpy

jsou podzemní vodotěsné nádrže na splaškovou vodu, které se musí pravidelně vyvážet nákladním vozem, tzv. "fekálem" čili "hovnocucem".

K jejímu provozu není zapotřebí žádné povolení k vypouštění odpadních vod.

Žumpu lze vybudovat svépomocí pouze na ohlášení stavebnímu úřadu.

Jenže o vodotěsnosti se u řady žump u starých chalup nedá hovořit. 

A tady stačí krátká úvaha – pokud budeme uvažovat skromně spotřebu 50 litrů na osobu a den a předpokládat, že na chalupě jsou dvě osoby po 30 víkendů a 3 týdny dovolené, vyjde nám roční odpad vody na přibližně 8 tisíc litrů. Když to srovnáme s platbou SVAK za odběr vody, není vypočtené číslo nijak nadhodnocené (i při respektování skutečnosti, že pár kubíků ročně padne na zalévání zahrady). A při obvyklém odvozu jednou za rok, by tedy žumpa měla mít objem alespoň 6 kubíků! U některých chalup jsou takové žumpy, ale většinou chalupáři používají staré malé žumpy.  Při takové malé žumpě by předpisově bylo nutno provádět odvoz fekálem mnohem častěji a náklady by se výrazně zvedly.

 

Septiky

mají několik komor a fungují jako usazovací nádrž. To znamená, že se odpadní vody předčistí, protože se usadí kal, který je pak nutné jednou ročně odčerpat. Předčištěné odpadní vody ze septiku se přepadem vypouštějí. Dnes se samotný septik už nepovažuje za dostatečně účinný a odpadní vody, které z něj vytékají, je třeba ještě biologicky dočistit. Proto se jeho stavba dnes už nepovoluje, pokud není doplněn o zemní filtr, který může být např. pískový. Pro stavbu septiku s filtrem je nutné úřední povolení ke stavbě a povolení na vypouštění odpadních vod. Septik s filtrem je tedy řešením poměrně nenákladným a právně vyhovujícím.

 

Domovní čističky odpadních vod

jsou poněkud nákladnějším řešením. Většinou se používá typ aerobní, kde je speciální reaktor, ve kterém užitečné  bakterie za pomoci vzduchu, přiváděného dmychadlem,  rychle rozkládají splašky v odpadové vodě a zároveň ji dezinfikují. Finálními produkty aerobního čištění odpadních vod jsou kromě biomasy voda a oxid uhličitý. Tedy nezávadné a nezapáchající plyny. Opět je obvyklé, že se jednou za rok fekálem odčerpá nerozložitelná biomasa ze dna, ovšem  její objem je velmi malý. Provozní náklady na odběr elektrické energie dmýchadlem jsou malé (dmýchadlo běží tak 8 – 10 hodin denně – řízeno spínacími hodinami a má příkon 30 - 50 W). Náklady na stavbu ČOV jsou vyšší a závisí i na uspořádání a délce přívodních potrubí do reaktoru čističky, jeho dno je ve hloubce až 3 m. Teoreticky je odtékající vyčištěná voda dostatečně čistá i pro zalévání a mohla by tedy být vypouštěna třeba i do potoka, ovšem naše ChKO je opatrnější a požaduje vypouštění do podzemních trativodů. ČOV je pochopitelně už náročná stavba, která vyžaduje projekt,  stavební povolení, povolení k vypouštění odpadních vod a roční ověřovací provoz. Do čističky lze vypouštět jak splašky tak vodu z praček a myček, je ale nutno používat mycí a prací bioprostředky (takové SAVO by užitečné bakterie rychle zahubilo a čistička by byla k nepotřebě).

Komentáře:
Prý byly ke článku diskuse o cenách, stotisícové záležitosti to nejsou.
Cena a typy jsou například na
http://www.hydroclar.cz/ceniky/
 
Doslova pár dní máme klasickou čističku odpadních vod. Jsem zvědav na naši spolupráci v budoucnu.
 
Tak čističky jsou fajn, když máte prostor a vyplatí se vám to. Nám na chatě zbylo jediné řešení, septik s dočišťováním.
 
Na chatě jsem neměl jiné řešení než septik. Nejdříve jsem žil v domnění, že mám chatu s kanalizací ale nakonec byl opak pravdou. Naštěstí jsem našel dobrou firmu, která mi septik udělala.
 
Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]





<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]