11. ledna 2014

Kácet s povolením nebo bez povolení?Jak jsem zde již psal v srpnu 2013, od 15. července loňského roku začala platit nová vyhláška 189/2013 Sb., podle které se výrazně mění předpisy pro kácení stromů v zahradách.
Ve Zpravodaji města Cvikova ze září 2013 vyšla v této záležitosti Informace referenta životního prostředí, které je výslovně uvedeno:
Zahradou se v tomto případě rozumí pouze pozemek u bytového nebo rodinného domu určeným k trvalému bydlení, který je v zastavěném území, je nepřístupný veřejnosti a je řádně stavebně oplocený (je potřeba mít stavební souhlas, případně sdělení od stavebního úřadu).
V připojené tabulce je dále tato definice pro kácení konkretizována:
Nově bez povolení   -  pouze podle výše uvedené definice.
Nadále s povolením  -   Vše ostatní tedy například oplocené pozemky u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, průmyslových objektů, škol, školek, restaurací, ploch veřejné zeleně atd.

Při jednání se zmíněným referentem jsme pochopili, že pro naše chalupy i v případě oplocení bude i nadále vyžadovat ke kácení povolení.


A zde narážíme na právnický rozpor. Co je a co není rekreační objekt?
V zápisu k našim chalupám v katastru je vesměs uvedeno: objekt k bydlení.
Kategorie "objekt k bydlení" se údajně od r. 1996 v katastru nemůže nově zapisovat. Dle původní vyhlášky č. 126/1993 do této kategorie spadaly i budovy pro individuální rekreaci. Dnes přípustné definice jsou: bytový dům, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci. Logicky vzato, stavba k bydlení je nadřazenou kategorií k bytovému a rodinnému domu.
V katastru se tedy přesnou informaci nedozvíme. Je tedy nutno připomenout, že v řadě případů docházelo za minulého režimu z obavy o možnost nuceného vystěhování ze státního bytu k vyjmutí rekreační chalupy (čili starší stavby, zbudované pro trvalé bydlení) z bytového fondu a rekolaudaci pro účely individuální rekreace.
Máme tedy z právního hlediska rekreační chalupy dvojího druhu - buď rekolaudované pro rekreaci nebo původní rodinné domky (tam kde k rekolaudaci nedošlo). Řada rodinných domů je tedy dlouhodobě využívána k rekreaci, ale stále to jsou rodinné domy.
Podle toho je nutno přistoupit i k výkladu výše zmíněné informace referenta MěÚ Cvikov.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]