15. července 2014

Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaříV Trávníku se toho držíme už asi pět let a to při organizaci odvozu obsahu žump. Individuální odvoz stojí o hodně víc než 1000 Kč. V České Lípě je firma AVE, která má fekální vůz o objemu nádrže 12 m3.
Takže při dobré domluvě se za dopoledne dá naráz vyvézt nejméně půl tuctu žump. Náklad na jednoho účastníka akce vychází cca na  700 Kč.

Vzhledem k monstróznosti fekálního 
vozu je důležitou součástí akce i naplánování objížďky s minimem couvání a otáčení vozu. To se nám letos tak úplně podle pana řidiče nepovedlo, protože během akce hustě pršelo a  terén byl promočený. Pokud je odbočení ze silnice na příjezdové cesty k chalupám příliš ostré, je nutno, aby si fekální vůz zajel po silnici až do místa, kde se může otočit a vrátil se tak, aby na příjezdovou cestu vjížděl v obráceném směru. 

Vyřešení optimální jízdy tak představuje docela obtížný úkol, který se řadí v matematice do kombinatoriky a to do třídy tzv. řešení cesty obchodního cestujícího (navštívit všechna místa, minimalizace ujeté vzdálenosti, nikudy neprojet dvakrát).
Kromě žump byla vyvážena i jedna domovní čistička odpadních vod, což některé účastníky překvapilo. Ono totiž i v té čističce se časem na dně nahromadí kaly a tak se doporučuje je jednou za rok či dva vyvézt. Jak taková čistička vypadá za provozu, je na připojeném obrázku.

Porovnání funkce žump, septiků (dnes povinně doplněných o pískový filtr) a domovních čističek je dobře a detailně popsán na

5. července 2014

Dobrodružství v katakombáchDětem začaly prázdniny a tak ...  dědečku, babičko starejte se.  Hned první týden prázdnin jsme pro děti  uspořádali vycházku, spojenou s prohlídkou starých vodních náhonů, vysekaných ve skalách. 
Nejdříve ale děti musely vyhledat již hodně omšelý reliéf Krista na kříži v lese poblíž bývalé hájovny v Naději.

 


O náhonech na Hamerském potoce jsem zde psal vloni v září, u chalupářů se o nich domluvíte jako o „katakombách".   
Po osvěžení v penzionu v Hamru jsme s dětmi prošli první náhon (viz plánek). První část je pouze“  žlab, vysekaný ve skále, druhou  tunelovou část až k místu bývalé vodní turbíny v délce asi 80 m jsme si prošli tam a zpátky.  


Je průchozí i pro dospělého, jak dokládá obrázek.

Protože se v údolí Hamerského potoka na svazích kácelo, je další cesta po červené poněkud neprůchodná a bylo nutno i přeskákat potok po kamenech. Kolem sociálního domova (kde je rovněž skalní náhon) jsme došli k silnici do Mařenic, kde jsme zase prošli kus náhonu ve skále.   
Před 50 lety byl tento náhon průchozí či zčásti průlezný od svého začátku u bývalého rybníka až k už neexistujícímu mlýnu. Celková délka byla asi čtvrt kilometru.  Dnes je náhon průchozí jen v posledním úseku od jednoho skalního okna.  Kdysi průlezná část pod silnicí až ke zmíněnému oknu je  zavalená.  Oproti náhonu v Hamru je  skalní náhon nižší a dospělí musí chodit přikrčení. Dětem se ovšem prolézání s baterkami velice líbilo.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]