26. června 2015

Boží muka a kříže



Všichni jistě známe pojem „boží muka“ pro kapličky, sloupky či kříže v krajině. Název je prý odvozen od sloupu, u kterého byl podle evangelií bičován Ježíš před ukřižováním.
V našem okolí je takových božích muk plno.
Druhou památkou v terénu jsou pamětní kříže na místech, kde byla kdysi spáchána vražda. Na takovém místě ve středověku byly stavěny tak zvané smírčí kříže, které byly dokladem odčinění spáchané vraždy. Vrah se musel vypořádat s rodinou zavražděného a jako doklad postavit na místě vraždy hrubě otesaný  kamenný kříž (příklad je na obrázku). Jeden poměrně malý je prý i u potoka Cvikově.
Boží muka a kříže v našem sousedství jsou na dalším  obrázku.
Přímo u silnice ze Cvikova do  Trávníka stojí sloup, ze kterého už dvakrát ukradli sošku Panny Marie (na mapce č. 1). Na tak zvané Knesplově vyhlídce nad Trávníkem (Knespl byl předválečný místní starosta) je na dřevěném kříží plechový Ježíš Kristus (č. 2). U trávnické kapličky je za plotemkamenný krucifix (č. 3).  Obnovený křížek je u silničky do Naděje kus za kapličkou (č. 4). Nový sloupek se zvonečkem  je u Dědkova odpočinku (č. 5).  Kousek dál u rozdvojení cest do Antonínova údolí stojí dalšísloupek s obrázkem (č. 6).  Nad Nadějí na skalní věži je zdaleka viditelný křížek, podle kterého je věž místními nazývána (č. 7).  U poškozeného mostku v údolí pod Hamrem je sloupek s křížem (č. 8).  U silničky, která spojuje Ústav pro duševně choré v Antonínově údolí (ústav se bude stěhovat do novostavby ve Cvikově) se silnicí Trávník - Mařenice, je ve skále vysekaná kaplička (č. 9).  Na druhé straně silnice je ve svahu (který ukrývá vytesaný náhon do bývalého mlýna) další skalní reliéf, chráněný nově vybudovanou dřevěnou stříškou (č. 10).   Na rovince silnice  před Mařenicemi je nedávno obnovená zděná kaplička (č. 11).
U silnice mezi Cvikovem a Trávníkem jsou dva krucifixy (jeden vpravo v tzv. zatáčkách – č. 12) a druhý vlevo za zatáčkami  - blízko odbočky modré turistické značky na Zelený vrch – (č. 13).

Stav těchto památek je časově různý, to,co bylo vloni opraveno, může být letos poničeno (už mnohokrát se tak stalo, mizí kovové kříže či sošky). Že si tak nepřizpůsobiví pomáhají k pár penězům na alkohol či cigarety není nic nového, bohužel značnou část viny mají výkupny sběrných surovin, kde mlčky vykoupí o to, co viditelně původně nebyl šrot.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]



Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz



<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]