7. srpna 2015

Sucho, je suchoVětšina z nás si takové letní sucho nepamatuje. Možná to bylo v r. 1947, kdy prý byla veliká neúroda a kdy prý nás zachránily dodávky obilí od velkého bratra na východě.
Pro okres Česká Lípy byl vyhlášen zákaz brát vodu z osmi potoků a řek v regionu. Kvůli téměř nulovým srážkám se výrazně snížil průtok na vodních tocích. Lidé nesmějí odebírat vodu v celém povodí Bobřího, Brnišťského, Mistrovického, Robečského a Valteřického potoka a také z řek Ploučnice, Svitávka a Šporka.
Pro Trávnický potok to tedy neplatí, ale …. on je to vlastně přepad z vodojemu  v horní části Trávníku, ze kterého je napájen místní vodovod (zřízená v r. 1905). Ovšem pamětníci si vzpomenou, že asi před 30 lety byla v létě vodní kalamita, kdy ve vodovodu nebyla voda a vodáci museli několikrát denně dovážet vodu v cisterně a doplňovat vodojem. Znalci příčinu kalamity poznali. V předchozí zimě byl totiž vykácen okraj lesa vlevo od Knesplovky, přímo nad vodojemem a právě z vodotečí v tomto lesy byl vodovod napájen. Že les zadržuje vodu, jsme se učili na obecné škole, ale tehdejší plánované hospodářství vodáky a dřevorubce nekoordinovalo.

Ovšem pomoc přišla nečekaně. V kraji se prováděl průzkum spodních vod kvůli těžbě uranu kolem Ralska. Jeden vrt se uskutečnil i v Trávníku  a shodou okolností objevil velmi silný pramen, ovšem ve značné hloubce. Pak se podařilo, že byl napojen na náš vodovod a tak doplňoval zásobu ve vodojemu.  Pumpa byla ovládána časovým spínačem a tak ráno a večer byla v běhu, což se poznalo, že z přepadu vodojemu tekla voda potokem.
Občas ovšem vypadl jistič a pumpa nepumpovala, než někdo zavolal vodáky a ti jistič nahodili.
Letos na jaře bylo proto provedeno vylepšení – na vodojemu byl umístěn plovák a pomocí vysílačky se pumpa u vrtu zapínala a vypínala podle potřeby.  Dobré … jenže
Nepočítalo se s nedostatkem vody, takže regulace byla nastavena správně na spotřebu vody, ale bez rezervy. Takže potok vyschl ….

Před pár lety si několik chalupářů pořídilo čističky odpadních vod. Ti první – jeden nebo dva – odváděli pročištěnou vodu podle schváleného projektu do potoka. Těm dalším to CHKO už nepovolila s odůvodněním „malého průtoku v potoce“ a tak voda odchází do trativodů. Pokud je ovšem průtok takřka nulový, tak nestačí ani na schválené čističky. Nemluvě o tom, že potok je životním prostorem řady živočichů a tvoří tak (jak se dnes oblíbeně říká) biotop.
Nerad bych se mýlil, ale zdá se, že si situace někdo odpovědný všimnul (či byl tak zvaně nakopnut) a před dvěma dny nějaká firma cosi u vodojemu kutila. Od té doby alespoň po část dopoledne potokem voda teče. Zřejmě stačilo seřídit plovák, aby byl zajištěn malý přepad a potok tak mohl i nadále plnit svou krajinnou roli. Teď jen, aby to byla pravda a nikoliv jen naše zbožné přání.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]