3. srpna 2015

Výstava ve CvikověZúčastnil jsem se vernisáže výstavy o prvorepublikové Finanční stráži, která se koná v galerii  kulturního domu SEVER ve Cvikově (viz nedávný článek kousek níže).

V úvodním slovu zástupce pořadatele p. Beneš stručně uvedl historii Finanční stráže. Ta vznikla už za Rakouska - Uherska s cílem zamezit pašování zboží přes hranice, stejný  úkol spolu s celní službou  měla i za první republiky. N kanci třicátých let byla ovšem Finanční stráž zapojena do ochrany našich hranic v rámci Stráže obrany státu, vytvořené v r. 1936 na obranu republiky před nacistickými bojůvkami.  V té době padlo několik desítek příslušníků Finanční stráže kulkami henleinovských bojůvek. Po Mnichovu se musela FS stáhnout do okleštěné druhé republiky a po vytvoření Protektorátu byla zrušena. Po obnovení naší republiky v r. 1945  se sice předváleční příslušníci FS vrátili do služby, ale ve změněných politických poměrech už nešlo o ochranu proti pašování, ale o zabránění útěkům našich občanů na západ a hranice začala střežit Pohraniční stráž. To je ale již jiná historie.

Na výstavě ve Cvikově je řada panelů s popisem historie a fotografiemi činnosti Finanční stráže v oblasti Lužických hor a místních služeben (Krompach, Dolní Světlá a další). Jsou zde i ukázky jejich uniforem a vybavení.Vernisáže se zúčastnilo asi 40 zájemců včetně několika ještě žijících pamětníků roku 1938 a členů pořádající organizace Československá obec legionářská v historických uniformách.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]