18. března 2016

Aby nás odpady nezavalilyTak nám naši poslanci novelizovali zákon o odpadech.   Pro nás chalupáře je důležitý odvoz tak zvaných komunálních odpadů. Zatím se to platí ročním paušálem. Z novely vyplývá, že by obce mohly platbu změnit podle celkové roční hmotnosti odpadu toho kterého plátce, takže by nebyla jednotná.  Podle pochybovačů toto opatření povede k tomu, že se zase část odpadů bude pálit nebo vozit do lesa, podle schvalovačů to naopak donutí lidi odpady třídit a tak směsné odpady omezit. Sice je otázkou, jak se bude hmotnost určovat, ale od našich moudrých zákonodárců jsme zvyklí na jiné vylomeniny, takže to - jak se říká -necháme koňovi, ten má větší hlavu.  Píše se, že je to převzato z jiných zemí EU (ve Francii se to prý osvědčilo a hmotnost odpadů po zavedení takových plateb pro tu část obyvatel, kteří takto platí, klesla).
Už jsem tady několikrát zmínil kontejnery na stanovišti v Trávníku (pořádek, loňský požár) a tak se dnes kouknu na předpisy Městského úřadu kolem toho.

Máme Vyhl. 1/2015 o stručně řečeno o systému odstraňování odpadu. Podle ní se směsný odpad ukládá do kontejnerů na společných stanovištích nebo individuálně do popelnic či pytlů u chalup /především asi tam, kde se jedná o trvalé bydliště/. V této vyhlášce je uveden i počet kontejnerů pro tříděný odpad na zmíněném společném stanovišti v Trávníku (za bývalou hospodou) - je to:  3 kontejnery na papír, 4 na plasty, 1 na barevné sklo a 1 na čiré sklo. Počet kontejnerů na směsný odpad ve vyhlášce uveden není. Odvoz směrného odpadu je pravidelně jednou za týden, tříděný odpad se odváží nepravidelně.  Sice jsou kontejnery určeny pro obyvatele a chalupáře z místní části Trávník, ale často zahlédneme auto, které přijede po silnici Cvikov - Mařence a po vyhození odpadu zmizí. Že se na našem stanovišti někdo přiživuje, je viditelné na kontejnerech se sklem. Tolik alkoholu by se asi v  těch našich asi 60 chalupách nevypilo!
V roce 2015 vydal MÚ Cvikov na likvidaci odpadů cca 2 570 tis. Kč.

Druhou vyhláškou je vyhláška o místním poplatku za likvidaci odpadů. Dosud u nás platila vyhláška MÚ Cvikov 4/2012, ale v prosinci 2015 byla schválena vyhláška nová a to Vyhl. 4/2015, s platností od 1.1.2016. Pravděpodobně po mém upozornění MÚ se konečně v březnu 2016 objevila nová vyhláška i na web stránce MÚ.
Roční poplatek činí stále 468 Kč a je složený ze dvou částek - paušálu a částky, stanovené úpravou částky, vypočítané z nákladů v r. 2014 podělením tehdy aktuálním počtem trvale bydlících obyvatelů (4713) a celkovým počtem rekreačních objektů a neobydlených domů. Roční poplatek platí každá fyzická osoba, trvale bydlící ve Cvikově a k němu připojených místních částech, a stejná suma se platí za každý rekreační objekt. Chalupáři ji platí jednorázově. V případě změn v počtu trvale bydlících a rekreačních objektů musí tyto změny hlásit na MÚ přímo povinný poplatník a to do 15 dnů od vzniku změny.
Změna ve vyhlášce jsou jen malé, spíše respektují nový občanský zákoník (např. z ohlašování je vypuštěn údaj o rodném čísle, za nezletilé či nesvéprávné hradí poplatek opatrovník ap.) .

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]