6. dubna 2016

Chladnička na chalupě v ziměJe to téma krapet jako křížek po funuse, i když tady ještě minulý čtvrtek napadlo skoro 10 cm sněhu. Ale nešť.

Ti, kteří mají na chalupě chladničku v místnosti, která se v zimě nevytápí, mají problém.

Většina chladících zařízení využívá skutečnosti, že k vypaření kapaliny je nutné jí dodat určité teplo (skupenské teplo vypařování). Kapalina, která se používá v chladicích zařízeních jako pracovní médium (tzv. chladivo), přitom toto teplo odebírá svému okolí - prostoru, který má být ochlazen. Domácí chladnička a mraznička je stroj určený k přenosu tepla z vnitřního prostoru chladničky (resp. mrazničky) do okolí. Teplo se přenáší chladicí kapalinou s nízkým bodem varu (zhruba 20°C při atmosférickém tlaku).

Kompresor vtlačuje chladicí médium v plynném stavu do výměníku, který je tvořen dlouhou tlustostěnnou kovovou trubicí (černá mřížka na zadní straně ledničky). Ve výměníku se plyn ochladí a změní na kapalinu. Při kondenzaci páry na kapalinu musí pára odevzdat část své vnitřní energie (tzv. skupenské teplo kondenzační) okolí. Kompresor domácích chladniček je spojen v jeden hermeticky uzavřený celek spolu s motorem. Jednak se chladí i motor a medium nemůže unikat do okolí.

První ledničky ve 2O letech minulého století byly skoro nebezpečné, jelikož oxid siřičitý, používaný jako chladicí médium, se ukázal jako toxický.

Donedávna se proto používaly jako chladicí kapaliny chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků (CFC). Tyto sloučeniny (freony) ale způsobují při úniku odbourávání ozonu v horních vrstvách atmosféry. Proto se začaly nahrazovat méně škodlivými hydrogenovanými CFC, které se rozkládají dříve než dosáhnou výšky, kde je ozonová vrstva.

Dnes mají chladničky s novou chladicí směsí definovanou tzv klimatickou třídu, jinými slovy, pracují jen v určitém rozmezí teploty, třeba SN třída umožňuje práci při nejnižší teplotě  10o  C, ale níž už ne!Termostat ledničky měří teplotu uvnitř. Dokud je  uvnitř vyšší teplota než ta, která je na termostatu nastavená, mrazí , když klesne na požadovanou teplotu – termostat kompresor vypne. Pokud se bude okolní teplota blížit nule, tak se bude mít i vnitřek chladničky shodnou teplotu a kompresor bude zapínat méně často nebo vůbec.

Pokud se bude ta okolní teplota pohybovat v rozmezí do deseti stupňů nad nulou, můžeme chatičku nechat vypnutou, protože její funkci fantazuje teplota okolí. Nepříjemné bude pro některé potraviny (například pro pivo), pokud teplota okolí klesne pod nulu. Obdobným problémem je, pokud má chladnička i mrazák a jen jeden kompresor. Pak mrazák nefunguje.

Znamená to, že musíme takovou chladničku s mrazákem přemístit do místnosti vytápěné. Pokud potřebujeme mrazák (a víme, že pokud se do něj leze často, vydrží obsah zmrazený i po řadu hodin), je pomocí v nouzi dvakrát za den vzít fén a pofoukat s ním termostat v chladničce (bývá viditelný). Kompresor na deset dvacet minut naskočí a to stačí pro udržení podílové teploty v mrazáku.


Bez problému se v zimě chovají kombinované chladničky se dvěma kompresory – samostatně pro chladicí prostor (ten holt nezapne) a pro mrazák, který i z nuly zajistí těch minus deset, dvacet.

Bohužel dvoukompresorové chladničky mizí z nabídky a jsou dost drahé. Určitou pomocí jsou i nové kombinované chladničky, které mají dva termostaty – pro chladničku a pro mrazák.  Pak zůstane funkce mrazáku zachovaná i při nízké okolní teplotě.

Pokud někdo pobývá na chalupě i v zimě často, vyplatí se mu pořídit si samostatný mrazák.

Komentáře:
I dnes se dají pořídit kombinované chladničky, které mají dva termostaty. Ale je pravda že to není žádná láce.
 
V testu co přikládáte jsem žádné konkrétní nenašel. Máte nějaké doporučení?
 
My máme na chatě lednici na plyn a nic neřešíme
 
Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domů

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]