29. září 2016

Veselé historky (ne z natáčení, ale z chalupaření) VIII.


24. září 2016

... tak jsme se konečně dočkali

Nedávno jsem otiskl fotky, kd byly vidět vygumované zebry na cvikovském náměstí. Při nedávné výroční schůzi našeho spolku jsem znovu  na problém upozornil pana starostu (zřejmě tento blog na městském úřadě pro nával jiných starostí nečtou). A vida, ono to pomohlo.

Nejen kritizované dvě přechodové zebry na náměstí, ale i ostatní přechody ve Cvikově jsou krásně nabílené (viz obrázek).

Jen bych si znovu dovolil uopakovat, že svislá dopravní značka, upozorňující na přechod u bývalé prodejny Ambrosie je stále viditelná jen z ulice Komenského, ten, kdo přijíždí z ulice Čs. armády,  ji vidí jen z profilu, čili nevidí ji vůbec. Dnešní bělounká zebra ho snad upozorní i tak. U dráhy se situace souběhu dvou silnic, spojujíích se před přejezdem, řešila osazením značek na obě silnice. Tady by to jistě pasovalo taky.

16. září 2016

Na podzim vycházejí důchodci do přírodyJe to už tradicí, že se v září vydá pár důchodců z naší komunity na nějaký výlet. Po několik prvních let chodili jen dva, pak začala být akce populární. Jednou to byl docela hromadný výšlap na Klíč (ovšem s využitím automobilových přibližovadel). Následovaly pochody na Tolštejn, přes Rousínov k Sirnému prameni, skrz lesy údolím Samoty do Nového Boru, do Německa – jednou do Jonsdorfského skalního města, podruhé na Oybin a přes Hvozd zpátky a možná, že jsem i nějaký vynechal.

Letos jsme se vydali kousek dál. Cíl byla Popva skála (příští rok v rámci multikulturalismu budeme muset nejméně na některou křížovou cestu - do Mekky by nás stejně nepustili) na hraničním hřebeni mezi Petrovicemi a Hrádkem nad Nisou. Vzhledem k minimalizované autobusové dopravě jsme vyrazili pěšo do Cvikova (kde se k nám připojil muzikant Petr z Nového Boru a odtud jsme jeli autobusem do Rynoltic a dalším spojem do Horního Sedla. Pak jsme šli po značkách přes hory a doly až na Popovu skálu.  U jedné chaty se na nás rozštěkal pes a my zjistili, že jeho páníček s námi minulý týden v Trávníku oslavoval sedmdesátiny. Dále jsme zde shlédli šikovný dopravní prostředek, který by se hodil na naše velikonoční koledy od chalupy k chalupě (jen bychom si od pana Machačného museli vypůjčit koně).
Popova skála je obrovský skalní balvan na vrcholku kopce, přístup na něj je po 60 kamenných i kovových schodech.  Ovšem výhled za náročný výstup stál. Dva důchodci (ten nejstarší a ten nejmladší) si za cenu prudkého výstupu cestu „zkrátili“, ale měli dvacet minut na vyfunění, než dorazili zbylí účastníci po značené cestě.   

Rozhled z popovy skály je prakticky kolem dokola – Lužické hory, Žitavsko, Jizerské hory, Ještěd, Bezdězy a kopce kolem Mimoně až k České Lípě.
Zpáteční cestu jsme zkonkretizovali až na vrcholu. Došli jsme do Dolního Sedla, poptáním ujistili, že už řadu let tam nemají hospodu (divná vesnice!) a tak jsme tam vyčkali na autobus, kterým jsme sjeli zpět do Rynoltic, kde naopak pěkná hospoda je. V restauraci Nikola jsme se najedli a osvěžili a mezi pátou a šestou hodinou jsme autobusy dorazili do Trávníku.

11. září 2016

Náš Spolek Trávník a Naděje schůzovalProtože jsme schvalovali definitivní zněná stanov (které musí odpovídat novému Občanskému zákoníku), byla účast veliká (a ti, co skutečně nemohli, alespoň zplnomocnili své kamarády, aby hlasovali na ně). Zápis ze schůze se jistě objeví na Zpravodaji Spolku, ale chtěl bych tady alespoň upozornit na některé zajímavosti, které nám sdělil pan starosta Cvikova.

Platby ve cvikovském Sběrném dvoře pro chalupáře bez trvalého bydliště na chalupě dále trvají, ale pár úlev tu je.  Železo lze dávat do Sběrného dvora bez poplatku. Ono v současnosti ve Cvikově už nejsou žádné Sběrné surovosti (jak je pojmenoval pan Hrabal).To, že se nyní odevzdaný sběr  proplácí bankovním převodem a ne v hotovosti na ruku, úplně eliminovalo snaživé sběrače, které jsme v minulých letech občas odháněli, když považovali za pro ně připravený odpad i materiál, připravený pro opravy chalup. Bez poplatku  chalupáři mohouve Sběrném dvoře  odevzdávat i veškeré elektrické zařízení (ledničky, televize, vařiče a p.)

Také nám bylo přislíbeno, že bude proveden průklest křoví kolem obecních cest a některá další opatření (vyčistění škarp, doplnění zrcadla u nepřehledného výjezdu z dolního Trávníka a podobně).


Dojít prý má i na obnovení zeber na chodeckých přechodech na cvikovském náměstí, o jejichž neviditelnosti jsem před časem psal. Zdá se, že zebry byly neviditelné i pro cvikovské zastupitele (jen možná  netušili, že se musí občas nátěr obnovit).
A protože byla pro další volební období zvolena i nová Rada Spolku, musím jim popřát mnoho zdaru do dalších 4 let práce.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]