30. ledna 2017

Bez vody není životaV Trávníku máme obecní vodovod. Podle datace na vodárničce v horní části Trávníka byl vybudován v r. 1906. Je pravděpodobné, že část řádů je ještě z této doby (dlouho se hovoří o únicích vody z původních řádů, čemuž by svědčily občas se vyskytující pramínky vody v některých místech). Kdysi jsme platili za vodu paušál, ale pokrok přinesl do chalup koupelny, splachovací záchody místu suchých, takže už před řadou let nám u chalup nainstalovali vodoměry a vyměnili šoupata. Cena vody stále stoupá, podle mých dokladů je minimálně dvojnásobná než před lety. Vodu platíme akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, která je součásti velkofirmy Veolia Voda (která vlastní asi polovinu akcií a jejímž majitelem je francouzská akciová společnost VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE).  Na loňském vyúčtování je uvedena cena bez DPH ve výši 42,78 Kč/m3. Od 1. ledna 2017 podle stránek SVaK zaplatí severočeští odběratelé vodné vy výši 43,46  Kč/m3 (rovněž bez DPH). Zisky za prodej české vody tedy plynou do Francie, ale infrastrukturu většinou udržují města a obce. VEOLIA jim platí za nájem ve výši odpisů, což na obnovu sítě nestačí. Představte si situaci, že by tady například Hyundai postavil fabriku a pak dostával 3-5 % a prodejci jeho aut 95-97 % zisku. Takto je to teď přitom nastaveno v českém vodárenství.

V sousední Naději společný vodovod nemají a jsou odkázáni na studny. Ovšem i toto přináší starosti. Můžete si o tom přečíst ve článku na internetovém Neviditelném psu:
Jeden majitel stařičké nepoužívané studny ji chtěl obnovit.  Když se (dobrák) obrátil na městský úřad a přiznal, že od stařičké studny nemá žádné doklady, prohlásili ji za černou stavbu a že zahájí řízení o jejím odstranění. Na argument, že jde o studnu existující před rokem 1955, která spadá do kategorie tzv. historických studní, a podle zákona jsou nepovolenými stavbami pouze studny vybudované od roku 1955, reagoval pracovník úřadu poměrně vstřícně. Tohle samozřejmě ví, ale tvrzení, že jde o studnu zbudovanou před rokem 1955, se musí náležitě prokázat. A jak to prý chcete udělat, když ke studni není žádná dokumentace? Po delším dohadování stačilo čestné prohlášení o stáří studny a její zakreslení do situačního plánu. 

Takže poučení pro chalupáře – buď o studni mlčte, nebo ji mějte zakreslenou. To se týká starých studní, pokud byla studna vybudovaná po r. 1954, musí mít její soukromý majitel povolení k odběru vody. Ještě že za odběr nemusí platit. Na soukromý pozemek moc zahraničních vodomajitelů naštěstí nesahá.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]