11. září 2017

Rozhlížíme seNa náměstí ve Cvikově parkuje řadu dní (v dohledu z Městského úřadu) jedno auto – viz obrázek.  Řidičovi by měl někdo připomenout odstaveček ze zákona o silničním provozu:

Místa, kde řidič nesmí zastavit a stát, zahrnují i místo na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.

Jak je z obrázku patrné, zaparkované vozidlo zhoršuje i viditelnost chodce, který by se chystal přejít přes blizounký přechod. Třeba se městská policie konečně probudí ….Na cestě do horní části Trávníka je instalováno osvětlení.  Už na loňské výroční schůzi Spolku Trávník a Naděje byli zástupci města Cvikov upozorňováni, že v letním období listí stromů (nálet kolem tohoto místa) prakticky blokuje osvětlení přilehlé cesty. Letos jsme panu starostovi tento problém opakovaně připomněli.  Pokud bude SMC s průklestem čekat na sezonu vegetačního klidu, mohu je ujistit, že v zimním období jsou stromy bez listů a lampa na cestu skutečně svítí. Pokud by některé dítko školou povinné spočítalo spotřebu elektrické energie za více než jeden rok zbytečného svícení, doporučujeme poslat výpočet na Městský úřad. Myslím, že z připojené fotografie je neužitečnost lampy zřejmá.
V Naději za bývalým hřbitovem (o jeho likvidaci buldozery Střední skupiny sovětských vojsk už vědí jen staří pamětníci) je dopravní značka – viz připojený obrázek.  Každý znalý řidič si řekne, aha za značkou je slepá odbočka doleva. Omyl, to pouze nějaký neumětel připevnil značku až u zmíněné slepé odbočky místo na cestu, ze které tato slepá cesta odbočuje.  Místní to vědí, a že by kolem tohoto opuštěného místa u Dědkova odpočinku byl takový dopravní provoz, že by ta značka byla potřebná?Městská policie Cvikov občas měří rychlost aut, zajíždějících do Cvikova z hlavní silnice, u objektu bývalého Interiéru (možná by měření v blízkosti školy bylo užitečnější).  Ale určitě by do městské pokladny přinesli na pokutách víc, kdyby měřili rychlost aut při průjezdu Trávníkem (ve směru od Cvikova). I když řada automobilistů dá u značky obce nohu z plynu, tím, že silnice je z kopce, rychlost u bývalé autobusové čekárny tu padesátku často překračuje.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]