19. června 2018

Silnice bílá II.


Před nedávnem jsem tu psal o silnicích, silničkách, dírách a vymazaných zebrách na přechodech pro chodce na náměstí ve Cvikově. Po třech týdnech je stav setrvalý. Jen snad silnička do Naděje hned na napojení na silnici Cvikov – Mařenice je ještě víc rozbitá. Zato SMC provedly obsekání okrajů cest. Tady došlo k pokroku. Dříve dorazila parta, která motorovou strunovkou okraje posekala, shrabala a posekanou trávu na multikáře odvezla. Letos e to uskutečnilo pomocí traktoru s výklopnou žací lištou.

Ale povšiml jsem si i další věci. Na železnicích existuje něco, čemu se říká průjezdný profil. Ten musí být prázdný, aby případně zasahující větve netloukly do vagonů. Na počátcích železnic se na to nedbalo a tak první stavitel železnic u nás, inženýr Perner, si rozbil hlavu, když se vyklonil z vlaku u bývalého choceňského tunelu.

Nevím, jak se prostor pro průjezd vozidel definuje na silnicích, ale asi se na údržbu nedbá tolik, jako na dráze. Silnice mezi Cvikovem a Mařenicemi, je na mnoha místech lemována stromy a keři, které přes současné sucho bujně rostou.  Pokud se míjíte s autobusem v takovém místě, určitě vám pár větví bouchne do karoserie.  Taková mašinka, která by odřezala přečnívající větve a větvičky ve svislé rovině nad krajnicí silnice, by jistě byla užitečná. 

Obdobný problém představují větve, které zasahují do prostoru cest u našich chalup. Obvykle v červenci si společně objednáváme obří fekální vůz z České Lípy, který vyveze najednou obsah žump až od deseti chalup. No, a protože řidič toho vozu sedí tak ve výšce 2,5 metru nad vozovkou, vadí mu ve výhledu i větve v této výšce, které samozřejmě našich osobním autům nevadí.   
  U některých chalup řidič fekálního vozu musí i couvat, a pokud je odkázaný jen na to, co vidí ve zpětných zrcátcích, do kterých mu bouchají větve, není to pro něj nic příjemného a zažil jsem, jak při průjezdu lesíkem na cestě k naší chalupě od plic nadával.  Ty cesty patří městu a SMC by měly ty větve i ve výšce ořezat a to každoročně. Právní otázkou je, kdo za překážející větve odpovídá - majitel pozemku u cesty, kde ty stromky a keře rostou nebo vlastník komunikace (město)., Pokud ovšem vezmeme do úvahy ustanovení nového Občanského zákoníku, je věc jasná. Město by mělo vlastníka stromů a keřů s větvemi, přesahujícími do obecní cesty vyzvat k nápravě. Pokud nápravu neudělá, může to město udělat samo  (nebo tomu úřednímu šimlu pomůžeme sami svépomocí).
 Dobrou pomůckou pro takové situace je teleskopicky odstřihovač větví, spojený s pilkou, který dosáhne do výšek kolem 3 m.

Komentáře: Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]