8. června 2023

Upozornění

 Dne 26. června od 9:30 do 13:30  hodin bude v oblasti Trávník, Mařenice a v malé části Naděje přerušena dodávka elektřiny.

Tak pokud by to mělo postihnout některého čtenáře, bude dobré, když si na ten den připraví studený oběd.


6. června 2023

Pozor na vodu

Nemyslím tím protrženou Kachovskou přehradu na Ukrajině, o které nám v novinách básnili za socíku jak je obrovská. Nás, chalupáře, momentálně zajímají změny ve smlouvách na dodávku vody. Zřejmě se to bude týkat těch místních obcí, které mají obecní vodovody ve vlastnictví Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVaK). Takže čtenáři z obce Naděje nemusí číst dál, tam mají jen soukromé studny a sklepní studánky. V Trávníku je obecní vodovod, vybudovaný, tuším, v r. 1908.

Ti chalupáři, kteří mají starší smlouvy, byli na konci května vyzvání k jejich novelizaci a to v termínu do 26. června. Zpravodaj našeho chalupářského spolku je v posledním roce spíše Historickým sborníkem, tak se pokusím čtenáře informovat o situaci na tomto blogu.

Většina chalupářů dostala spolu s vyúčtováním za poslední rok a oznámením o zvýšení záloh na dodávku vody i výzvu, aby uzavřeli novou smlouvu a to osobním jednáním na jejich pobočce v České Lípě. Telefonicky je ovšem možno vyjednat i využití e-mailové korespondence.

Pokud si někdo pojede uzavřít novou smlouvy do České Lípy, je vhodné upozornit, že v případě více spolumajitelů chalupy sice může uzavření vyjednat jen jeden z nich, ale musí mít ověřenou plnou moc k jednání od dalších spolumajitelů (to se ovšem netýká manželského spolumajitelství, kde stačí, aby se dostavil jen jeden z nich).

Ta druhá možnost je požádat mailem na adresu SČVaK v České Lípě  (info@scvk.cz) 

o zaslání Žádosti o aktualizaci smlouvy .  Po vytisknutí ji ručně doplníte o požadované údaje, zpětně oskenujete, připojíte údaje o stavu vodoměru, své mailové  adrese a bankovním spojení  a zase e-mailem pošlete zpět na SČVaK (protože v Trávníku nemáme kanalizaci, budou samozřejmě pochopitelně údaje v té žádosti, týkající se kanalizace, nevyplněné). Vodáci vám následně pošlou ve dvou vyhotoveních novou smlouvu, kterou opět vytisknete a podepíšete. Na jedné z nich musíte svůj podpis nechat ověřit (třeba na poště) a pak obě podepsané kopie zašlete poštou na ústředí SČVaK v Teplicích  (adresu budete mít uvedenou ve smlouvě). Ti vám jednu orazítkují a vrátí. Tím bude celá procedura dokončena.

Jsou na to ještě skoro tři týdny, takže vše určitě stihnete.


1. června 2023

Svátky a narozeniny

Oblíbenost křestních jmen se dá sledovat i v partě  našich chalupářů a chalupářek.  Připomeňte si tu naši partu podle jejich křestních jmen

Zdá se, že nejoblíbenějším jménem u našich dam je Jitka, které jsou tu hned  čtyři. Následují tři  Vlasty. Renaty a Hanky. Jarky a Jindřišky  jsou dvě. Pak už máme jen  jednotlivé Annu, Blanku, Evu, Lenku, Ivanku, Janu, Jarku, Libušku, Martinu, Mitroslavu, Reginu, Romanu, Věru a Vladimíru,

U pánu je to podobné. Jsou tu tři Josefové, tři Pavlové, dva Vladimírové a Zdeňci. A jednotlivě jsou tu pánové Aleš, Alexander, Ivan, Jan,  Jindřich, Jiří, Libor, Michal, Milan, Petr, Vít a Vojtěch.

Křestní jména našich dalších generací (a že jich je) už neuvádím. Stejně tak jsem možná některé jméno zapomněl.

S věkem je to v naší partě docela zajímavé. Zdá se, že zdejší podnebí je opravdu zdravé (taky tu jsou dvě léčebny -  ve Cvikově a v Martinově údolí).  Docela se můžeme pochlubít, že se v našich chalupách dožíváme vyššího věku než jaký pro ženy a muže uvádí náš statistický úřad.

Takže v letošním roce tu máme jednoho pětaosmdesátníka, dva čtyřiaosmdesátníky, jednu třiaosmdesátici a jednoho třiaosmdesátníka, stejně tak dvaaosmdesátníka a dvaaosmdesátnici, jednoho jenaosmdesátníka, tři osmdesátníky, dva devětasedmdesátníky  a jednu devětasedmdesátnici.  (Docela složitě se to vyslovuje, tak přejdu na číslice.)  Věku 78 let se letos dožijí  dva chalupáři a tři chalupářky, 77 let oslaví hned tři chalupářky a dva chalupáři a 76 let jeden chalupář a dvě chalupářky.

O těch mladších se ani nebudu rozepisovat. Podstatné je, že tato parta  to spolu táhne už od šedesátých let minulého století (a někteří sem s rodiči dojížděli i dříve).   Bohužel už asi na třicet jmen z těch šedesátých let jen vzpomínáme.

A taky připomenu, že už řadu let v téhle  trávnicko-nadějské partě panuje zvyk, že v narozeninovém měsíci zaplatí oslavenec ostatním v hospodě  rundu frťánků, což se vypije po skandovaném Héj Rup

No a to nejlepší na konec. Ti chalupáři, co se v daném roce dožívají desetiletého nebo pětiletého výročí, v létě pozvou partu na oslavu a zaplatí sud piva, případně pár láhvinek vína pro naše dámy. A tak letos se můžeme těšit hned na tři sudy! 


28. května 2023

Jen něco aktuálně

 MÚ CVikov oznámil, že od 1. června 2023 se budou prodávat lístky na oblíbený Horský expres CVIKOV - OYBIN, který bude jezdit od  4.7.  do konce srpna vždy v úterý a ve čtvrtek. Výborná atrakce pro rodiny s dětmi a vnoučaty!


25. května 2023

Konala se Akce G

Ti postarší chalupáři si pamatují jak se konaly za minulého režimu Akce Z.  Jednalo se o dobrovolné akce občanů za účelem „zvelebování“ obce. Byly to brigády občanů, které se obvykle po vzoru sovětských „subotniků“ konaly v sobotu a zlé jazyky si to Zet vykládaly jako že je to práce zadarmo!

Vzpomínám si i na takovou akci v Trávníku, kdy se nás někdy v sedmdesátých  či osmdesátých letech sešlo asi 40 a vyčistili jsme špičku lesa u Zámečku, protože tehdy sloužila jako skládka všemožného odpadu. Taková obrovská skládka byla i v zatáčkách silnice do Mařenic, tu však ve finále zasypali a dnes je ukryta v náletu lesa.

Ale zpět k Akci G. Před asi třemi roky, kdy v Trávníku skončila hospoda, se nabídl chalupář Eda a vyprázdnil garáž u své chalupy, sehnali jsme do ní koberec, stoly, lavice a další vybavení, abychom se měli kde scházet místo hospody (vzpomínáte na nedělní podvečerní posezení na terase hospody, kdy jsme do Prahy odjíždějícím pracujícím mávali od piva PáPá).

Ze začátku jsme se v naší garáži scházeli během léta i dvakrát týdně, vloni už některé chalupáře začínaly nohy bolet a schůzky se omezily na úterní podvečery jako doplněk pátečních autobusových vyjížděk do hospody v Mařenicích. Dokonce se ve schůzovní garáži  konal i jeden Silvestr a, jak na trávnicko-nadějském Zpravodaji nedávno vzpomínal jeho administrátor, končila tam i Velikonoční koleda.

Po loňských sešlostech a letošní zimní přestávce bylo nutno garáž totálně vyčistit. A tak se toho ujala malá parta a pojala to jako sobotní Akci G. Veškerý nábytek se vystěhoval, koberec se vyluxoval a vydrbal, stoly a lavice se vyčistily, záclonka na okně se vyprala, z lednice se vyndaly police a vyčistily se do leskla. Ještě zbývá zprovoznit kamna, aby nám někdy nebyla zima. 

Garáž je tedy zase připravena na letní sleziny chalupářského  kroužku kamarádů Edy a Hany.  Připojuji pár fotek z této akce.


23. května 2023

Aktualita - Pivní festival ve Cvikově

 se koná v sobotu 27.5.2023, přehláídka Lužických pivovarů, hudební vystoupení, náměstí a letní kino

viz

https://www.cvikov.cz/luzicky%2Dpivofest%2D2023/a-1271


18. května 2023

Střecha chrání

Nedávno jedna naše chalupářka dumala, jaké střešní krytiny jsou typické pro naše končiny. Pro nás, kteří jsme sem přišli v posledních 70 letech, by odpověď zněla -  hlavně z eternitových šablon. Ovšem ono si to zaslouží říci o tom něco navíc.

Naše ChKO Lužické hory má závazné podmínky pro zdejší výstavbu (podle Zák. 114/92 Sb., v ustanovení § 44) a v nich jsou i ustanovení, týkající se střešních krytin:

Ze střešních krytin jsou preferovány přírodní materiály – přírodní břidlice, štípaný dřevěný šindel. Přípustné jsou šablony 40x40 cm eternitového typu šedočerné barvy diagonálně kladené s olemováním okraje střech. Dále jsou přípustné betonové maloformátové tašky, preferována je šedočerná barva. Pravé pálené tašky a jejich betonové napodobeniny používat v závislosti na okolní střešní krajině a typu stavby. Přípustné je použití bitumenových / asfaltových/ krytin pásových i rastrovaných /tzv. asfaltový šindel/ šedočerné barvy. Použití plechových krytin na hlavní střechy je zakázáno.

Přípustné je použití falcované plechové krytiny opatřené krycím nátěrem na pultové střechy malého sklonu /především u přístaveb/. Prosvětlení půdních prostor řešit především okny ve štítech. Přípustné je použití vikýřových nástaveb se sedlovou /valbovou, polovalbovou, výjimečně pultovou/ stříškou, vždy krytou shodnou krytinou se střechou domu. V odůvodněných případech je přípustné použití pásových a segmentových vikýřů. Vikýřové nástavby musejí být vždy proporčně , tvarově a hmotově vyvážené s architekturou domu. V nepohledových stranách střech je přípustné použití maloformátových střešních oken . Nepřípustné je užití velkoformátových střešních oken a prosklení velkých částí střech /ateliérová okna/.

 Většina našich chalup tedy těmto podmínkám vyhovuje. Z historického hlediska jako nejstarší střešní krytiny v našich zemích byly používány střechy břidlicové, doškové a šindelové. Jedna z břidlicových krytin má původ na naší Moravě a nazývá se  Moravské krytí (od r. 1776).  Doškové střechy byly hlavní krytinou na venkově.  Šlo o více než metr dlouhé svázané snopky ze slámy nebo rákosí.  Jejich životnost byla krátká a hrozilo nebezpečí požáru.

V oblastech, kde byl dostatek dřeva z lesů, ale méně slámy z polí, si lidé pokrývali střechy malými prkénky - šindely, které také nebyly tak snadno zápalné. Šindele se zprvu vyráběly jen štípáním sekerou, pěkně po vlákně dřeva. Později se nahrubo naštípaly a pořízem upravily do žádaného profilu. Novější způsob řezání na pile a frézování žlábku není již tak kvalitní, neboť se tím naruší vlákno a buněčná stavba dřeva.

Pálené nebo betonové tašky ze začaly používat v 19. století, ale na vesnicích  se používaly jen na honosnější budovy.

Počátkem dvacátého století vytlačila břidlici obdobně kladená azbestocementová desková krytina, nazývaná eternit. Deskám se říkalo šablony a kladly se podobným postupem jako břidlicové desky. Tato krytina byla sice levná a lehká, avšak v posledních desetiletích po objevení nepříznivých zdravotních účinků azbestu bylo od jejího užívání upuštěno. Stále je jich ovšem kolem nás mnoho. Při jejich náhradě se dokonce sejmutý eternit musí odvážet na vyhrazené skládky.

Mezi další střešní krytiny patří zejména plech, který se sice používal již v době baroka, ale i tehdy byl drahý, zvláště, pokud byl měděný. No a dnes je to především použití tak zvaného kanadského šindele. Jde o asfaltové šablony se skelnou vložkou různých tvarů a barev. Pod něj se klade ještě pásová hydroizolace. Významná je životnost, která se udává kolem 50 let.

Můžeme tedy uzavřít, že střechy našich chalup jsou ještě v řadě případů eternitové, ale hodně je jich nových s krytinou z kanadských šindelů, plechu a několik i z vynikajícího, ale drahého dřevěného šindele.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]