20. října 2013

Takovou chalupu by snad nevykradliMinisterstvo obrany oznámilo, že hodlá soukromníkům odprodat pohraniční bunkry., kterým se říká „řopík“. Vyprojektovalo je totiž Ředitelství opevňovacích prací (zkratka ŘOP) a odtud také vzniklo jejich pojmenování. Stavěly se v letech 1936 – 1938 na severních hranicích Čech a Moravy a na jižní Moravě. Zachovalo se jich přes 8 tisíc!
Pásmo těchto opevnění měl za úkol pozastavit nepřítele a způsobit mu co největší ztráty.
Bunkry byly železobetonové. Betonovalo se nepřetržitě a trvalo přibližně 24 hodin. Vznikl tak monolit, který neměl pracovní spáry a měl zajistit tu nejvyšší odolnost proti nepřátelskému ostřelování, hlavně dělostřeleckému.
Řopíky měly tloušťku čelní stěny ve směru k nepříteli 80 cm. Týlová stěna měla tloušťku 50 cm. Hmotnost měl řopík až 190 tun. Tehdejší cena byla 100 tisíc korun. Obyčejný rodinný dům přišel v té době na 45 000 korun.

Na záchod se chodilo s polní lopatkou do okolí. Při bojové činnosti měli vojáci dovoleno močit v předsíňce, mezi dveřmi, protože tudy vedla pěticentimetrová ocelová odvodňovací trubka.
Ministerstvo na svých webových stránkách zatím nabízí dva bunkry na jižní Moravě. Další prý budou následovat (cena od 120 do 260 tisíc Kč se zdá být přílišná s ohledem na to, že nelze počítat ani s přívodem elektřiny ani vody). Již z dřívějška mají některé řopíky v majetku vojenské kluby, které je upravily tak, jak měly kdysi při obraně státu sloužit. Takové obnovené řopíky jsou například v blízkosti Slavonic.V našem okolí je celý pás těchto opevnění, známý je „kultovní“ bunkr u silnice mezi Mařenicemi a Juliovou, ze kterého řečnil k seběhnuvším se místním soukmenovcům Hitler při průjezdu naším krajem, poté co naše pohraničí v říjnu 1938 zabralo Německo v důsledku Mnichovské dohody.
Na prvním obrázku je dnešní stav  jednoho z bunkrů, na druhém je zachycen Hitler při průjezdu Cvikovem.
No a u nás? Jeden kamarád – chalupář prý uvažuje, že by koupil řopík u cesty na přehradu a zřídil by si tam bufet s párkama v rohlíku a langošema.

17. října 2013

Elektřinu ano, ale kudy ji přivést?Po několika letech se  znovu otevírá horké téma: vedení vysokého napětí na stožárech v dlouhém koridoru přes Lužické hory. SČE prý tuto akci plánuje na roky 2017 a 2018.
Lesy Lužických hor by procházela řada  padesát metrů vysokých stožárů z Varnsdorfu přes Svor až k Novému Boru. Mělo by tak vzniknout záložní vedení VVN do Šluknovského výběžku, kam  zatím vede pouze jediné vedení od České Kamenice a při jeho poruše nelze přivést elektřinu do regionu odjinud. Vhodnější trasa nebyla dosud nalezena. Možnost přívodu z  území Ústeckého kraje by byla v konfliktu s  nejcennějšími zónami CHKO Labské pískovce a Lužické hory, stávající trasa by zase při poruše (třeba při další vichřici jako v květnu 2010, která naši oblast těžce zasáhla) přivedla 60 tisíc obyvatel do tmy.
Nevoli u obyvatel a ochránců přírody vyvolává skutečnost, že energetici údajně požadují vytvoření nového 200 m širokého průseku, kterým by vedení procházelo. I kdyby se vedení vybudovalo souběžně v dnešní trase, musel by se stávající asi 30 m široký průsek nejméně zdvojnásobit. Provedení této přípojky jako kabelového vedení v zemi je několikrát dražší než vedení nadzemní a k poškození krajiny by rovněž došlo. Rada je těžká, postižené obce kolem nové trasy doporučují, aby se věc řešila náhradním napojením na německou rozvodnou soustavu (to prý má jednak technické problémy a druhak to není v souladu s politikou ČEZ být evropským velkoexportérem elektrické energie). Strana Zelených navrhuje vybudovat vedení od Hrádku nad Nisou přes Německo. 
Obyvatelé Šluknovska budou jistě při představě elektrické tmy na řešení tlačit.
V květnu 2011 jsem na tomto blogu ve článku pod názvem NIMBY (anglická zkratka pro postoj „Kdekoliv, jen ne u mne na  dvorečku!“) upozorňoval na nutnost, aby se lidé dokázali domluvit a nehleděli jen na své zájmy.

11. října 2013

Zpívánímáme my chalupáři ze všeho nejradši (teda hned po pivu). A tak se u již dříve zmiňovaných chalupářských oslav se sudem taky zpívá. Někdy jen při kytaře, jindy účinkuje i kompletní Trávnický disharmonický orchestr  (na obrázku).


I v sousedních chalupářských destinacích se takové zpívání provozuje. Druhý obrázek je z Krompachu. V restauraci Na Vyhlídce se občas sejde parta chalupářů – muzikantů, takže zpívání je na vysoké úrovni.

A jak se nám doneslo, letos se občas konalo takové zpívání i v Dolní Světlé ve Staré hospodě.

Sudové počasí skončilo a na srazy u sudu si budeme muset počkat až na příští rok (ale sudy jsou už zajištěny, rodí se a do jara se budou rodit další vnoučkové či vnučky).

Napadlo nás proto si zazpívat alespoň v rámci pátečnických srazů v penzionu U Naděje. Domluveno, minulý týden vykonáno.  Sešlo se nás jen něco přes dvacet, protože termín řadě lidí kolidoval s jejich soukromými plány. Ale i tak se zpívání povedlo a poslední zpěváci se s kytaristy loučili v jednu hodinu po půlnoci. Bohužel máme jen jednu dost nekvalitní fotku z mobilu, takže tuto sešlost nemůžeme doložit. Ale pro všeobecný zájem se bude během zimy akce opakovat, takže i fotky budou.

6. října 2013

Vodní díla na Cvikovsku II.Jak jsem avizoval, v pátek 4. října se konala ve cvikovském kulturním domě  Sever beseda s autorem knihy o vodních dílech na Cvikovsku.

Za slušné účasti asi 30 lidí nejprve autoři (text Miroslav Kolka a grafické zpracování publikace Michael Čtveráček) knihu pokřtili láhví sektu. Pak autor z Národního památkového ústavu v Liberci osvětlil vznik knihy. Na Českolipsku je evidováno asi 260 vodních děl. Největší část se nachází na Cvikovsku kolem dvou vodních toků – Svitávky a Boberského potoka, které samozřejmě přibírají i další potoky. Pokřtění knihy je na prvním obrázku.

Zpracování knihy bylo náročnou prací, hlavně proto, že fyzické pozůstatky jsou dnes v terénu jen minimální. Bylo proto nutno studovat archivní záznamy, pozemkové knihy bývalých panství a dochovanou tzv. Vodní knihu, kde se veškerá vodní díla včetně majetkových vztahů zaznamenávala. Nápomocni byli i místní pamětníci, mj. pan Pavýza z Dolní Světlé (o jím zpracovaných materiálech jsem zde rovněž psal  březnu r. 2012), který byl na besedě přítomen.

Podkladem byly i první c. a k. katastrální mapy z r. 1843, tzv. Císařské otisky, o kterých jsem zde již psal (v srpnu a v říjnu 2007 … to to utíká). K nim jsme se dozvěděli, že barevné značení budov (vyžlucené a vyčerveněné obrysy) definovaly odolnost proti ohni (žlutě vyznačené budovy byly vesměs dřevěné „požárně nezpůsobilé“ a červeně vyznačené budovy byly zděné, „požárně způsobilé“). Dokladuje to výřez z katastrální mapy z r. 1843, která zachycuje polohu dnes již zaniklého mlýna (velká budova vpravo s vyznačenými vodními koly) s náhonem z Boberského potoka v dnešní Vančurově ulici.

Pak autor knihy promítl řadu fotografií a nákresů, které se do publikace již nevešly. Upozornil například na někdy ještě dnes rozeznatelné datace výstavby mlýnů a pil  letopočtem, vysekaným do skály náhonu.

V devatenáctém století byli hlavními staviteli vodních děl (mlýnů a pil, později i brusíren skla) Anton Hütter z Krompachu a Florian Hübner z Lindavy. Zachovala se řada zajímavých nákresů, dnes bychom řekli projektů, podle kterých byla popisovaná vodní díla budována. Nevím jestli by si s takovými podklady poradily stavební firmy dnes, kdy bez počítačové výbavy nedají ani ránu.
Ve článku zde na blogu z července 2009 je i kreslený plánek vodního mlýna, který dokladuje to, co je uvedeno v knížce o vodních dílech.

Na můj dotaz, zmíněný v minulém článku (význam dlouhého nákladného odvodu vody od vodního kola u dnešního sociálního ústavu v Antonínově údolí), autor konstatoval, že i jeho to zaujalo. Důvodem je udržení hladiny vody v lednici (prostor, ve kterém se vodní kolo točí), aby při velké vodě se z odtoku použité vody tato nevracela pod kolo a nebrzdila jeho chod).Druhý den se mohli zájemci seznámit s posledními viditelnými zbytky vodních děl přímo v terénu na vycházce od kulturního domu po toku Boberského potoka až do Rousínova.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]